Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Approaches To The Islamıc Psychology FDP 502 0 3 + 0 3 6
Ön Koşul Dersleri <p>absent</p>
Önerilen Seçmeli Dersler <p>absent</p>
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi YUKSEK_LISANS
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. ABDULVAHİT İMAMOĞLU
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları

absent

Dersin Kategorisi Diğer
Dersin Amacı

To introduce concepts, thoughts and problems and the fields of research of Approaches to Islamıc Psychology

Dersin İçeriği

In this course, Approaches to Islamic psychology in historical progress, development of religious life and new research areas will be ewamined

# Ders Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 Comprehends aim, content and defination of Approaches to Islamıc Psychology Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Homework,
2 Distinguishes basic literature of this lesson Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Homework,
3 Describes the areas of Approaches to Islamıc Psychology Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Homework,
4 Expresses the relationship between Approaches to Islamıc Psychology and other religious sciences Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Homework,
5 Describes religious life in the Islamic world Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Homework,
6 Synthesizes relationships between youth and religion in the Islamic world Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Homework,
7 Evaluates the issues of personality and religion in the Islamic literature Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Homework,
Hafta Ders Konuları Ön Hazırlık
1 Approaches to Islamic psychology in historical progress.
2 The psychology of religion and Islamic world.
3 Relationship between other disciplines and Islamic psychology
4 The concepts of spirit and nafs in Islamic world.
5 The psychology of religion and phenomenology.
6 Religious sentiments and thought in Islamic literature
7 Religious acts and life in the Islamic world.
8 Religious acts and life in the Islamic world.
9 Religious attitudes and behaviour in the Islamic world.
10 The psychology of mysticism
11 Youth and religion in the Islamic world
12 Main figures in this subject: Haris al-Muhasibi, Farabi,
13 Ghazali, Ibn Sina, Ibn Qayyim al-Jawzi
14 Personality and religion in the Islamic literature.
Kaynaklar
Ders Notu <p>[1] Aydın, H.(1976), Muhasibinin Tasavvuf Felsefesi, Ankara.</p>
Ders Kaynakları

[2] Leuba, J.H.(1925), The Psychology of Religious Mysticism
[3] Altıntaş, H.(1985), İbn Sina Metafiziği, A.Ü. İlahiyat Fak.Yayınları, Ankara.
[4] El-Cevziyye, İbn Kayyim(1993), Kitabur-Ruh, İz Yayıncılık, İstanbul.

Sıra Program Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 X
2 X
3 X
4 X
5 X
6 X
7 X
8 X
9 X
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl Çalışmaları Katkı Oranı
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 15
2. Kısa Sınav 15
1. Ödev 20
Toplam 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Toplam 100
AKTS - İş Yükü Etkinlik Sayı Süre (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 3 48
Mid-terms 1 10 10
Quiz 2 10 20
Assignment 1 10 10
Final examination 1 20 20
Toplam İş Yükü 156
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) 6,24
Dersin AKTS Kredisi 6