Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Dıfferent Approach The Psychology Of Relıgıon FDP 503 0 3 + 0 3 6
Ön Koşul Dersleri <p>absent</p>
Önerilen Seçmeli Dersler <p>absent</p>
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi YUKSEK_LISANS
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. ABDULVAHİT İMAMOĞLU
Dersi Verenler Prof.Dr. ABDULVAHİT İMAMOĞLU,
Dersin Yardımcıları

absent

Dersin Kategorisi Genel Eğitim
Dersin Amacı

The general objective of this course is to introduce basic concepts and different areas related to Dıfferent Approaches in Psychology of Religion.

Dersin İçeriği

In this course, psychology of religion dimension values, different areas and new research areas will be ewamined

# Ders Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 Comprhends different concepts for psychology of religion Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Homework,
2 Perceives main literature for psychology of religion Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Homework,
3 Expresses the different areas of psychology of religion Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Homework,
4 Analyzes relationship between this lesson and other religious science. Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Homework,
5 Describes the life of islamic mysticism Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Homework,
6 Evaluates social-psychological religious research Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Homework,
7 Synthesizes and applies religious behaviours and attitudes Discussion, Lecture, Question-Answer, Testing, Homework,
Hafta Ders Konuları Ön Hazırlık
1 General explanations on the psychology of religion.
2 Religious personality.
3 Relationship between social psychology and psychology of religion.
4 New developments in psychology of religion.
5 Religious sentiments and thought.
6 Functionalism and psychology of religion.
7 Religious acts and life
8 Religious acts and life
9 The psychology and mysticism
10 Religious attitudes.
11 Religious conversion.
12 Psychoanalysis and psychology of religion in today.
13 Human and religion.
14 Social-psychological research in psychology of religion.
Kaynaklar
Ders Notu <p>H&ouml;kelekli, H.(1993), Din Psikolojisi, T.D.V. Yayınları, Ankara.</p>
Ders Kaynakları

[2] Challage, F.(1965), Freud ve Doktrini, Çev: Halis Özgü, Özgü Yayınları, İstanbul.
[3] Adler, A.(1985), İnsanı Tanıma Sanatı, Dergah Yayınları, İstanbul.
[4] Yavuz, K.(1987), Psikanalizde İlk Dini Gelişmelerin Değeri, Atatürk Üni. Yay., Erzurum.
[5] Miriglio,A.(1973), Halkların Psikolojisi, Varlık Yayınları, İstanbul.

Sıra Program Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 X
2 X
3 X
4 X
5 X
6 X
7 X
8 X
9 X
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl Çalışmaları Katkı Oranı
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 15
2. Kısa Sınav 15
1. Ödev 20
Toplam 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Toplam 100
AKTS - İş Yükü Etkinlik Sayı Süre (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 4 64
Mid-terms 1 10 10
Quiz 2 10 20
Assignment 1 10 10
Final examination 1 1 1
Toplam İş Yükü 153
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) 6,12
Dersin AKTS Kredisi 6