Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Relatıonshıps Of Famıly and Socıal Consultancy SOS 618 0 3 + 0 3 6
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. SEVİM ATİLA DEMİR
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi Diğer
Dersin Amacı The main objective of this course is to examine family relationships in different societies ; comparing the various countries in terms social and family counseling practice
Dersin İçeriği The concept of family in various religions and ideologies , Eastern and Western societies, family relationships, family, and social consulting services in the development process in Turkey and in the world .
# Ders Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 To analyse the concept of family from various viewpoints Lecture, Discussion, Homework,
2 To analyze the institution of the family in different societies Lecture, Discussion, Testing, Homework,
3 To discuss the development of family and social counseling in different societies Lecture, Discussion, Testing, Homework,
4 To discuss the trends in family and social consulting practice Lecture, Discussion, Testing, Homework,
5 To learn about family and social counseling Lecture, Discussion, Testing, Homework,
Hafta Ders Konuları Ön Hazırlık
1 The sociological analysis of the concept of family
2 Bbasic approaches to family
3 The place and importance of the family in the monotheistic religions
4 Families in Western and Eastern societies
5 Family relations in Muslim societies
6 Social and family counseling in the world
7 Family and social counseling in EU countries
8 Family and social counseling in Turkey
9 Midterm
10 Social counseling in the public sector
11 Social counseling in the private sector
12 Social counseling in the NGO sector
13 Family and social counseling issues
14 The future of family and social counseling
Kaynaklar
Ders Notu Lecture Notes
Ders Kaynakları Miller, Brent C.; Aile Araştırma Yöntemleri, çev. D. Köksal, AAK, Ankara 1996.
- Kağıtçıbaşı, Çiğdem, (1995), Aileye Yaklaşımda Bir Kuramsal Çerçeve ve Aile Değişim Modeli, Aile Kurultayı, Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu, Ankara.
- TÜİK, (2006), Türkiye Aile Yapısı Araştırması, TÜİK Yayını, 2007, Ankara.
- Aile İçi Şiddetin Sebep ve Sonuçları (1994), Uygulamalı Araştırma Türkiye Geneli, Alan Araştırması ve Vak?a Analizi
- el-Musulmani, Mustafa; ez-Zevac ve?l-Usra, (Evlilik ve Aile), el-Mektebu?l - Cami?i el-Hadis, İskenderiye, 2003.
Sıra Program Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 To be able to perceive and evaluate social matters at national and universal level X
2 To be able to evaluate sociological process from beginning to current in terms of leading Turkish thinkers at national level X
3 To be able to understand and solve the particular social problems and closely acquainted with related branches of Sociology X
4 To be able to interrogate and pose a question on popular contemporary sociological concepts objectively as globalization, multiculturalism, identity and postmodernism X
5 To be able to do researches and to improve a method about the sociological problems and produce solutions X
6 To be able to analyze the social conditions in nineteenth century that caused rising of Sociology X
7
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl Çalışmaları Katkı Oranı
1. Ara Sınav 60
1. Kısa Sınav 5
1. Ödev 30
2. Kısa Sınav 5
Toplam 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Toplam 100
AKTS - İş Yükü Etkinlik Sayı Süre (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 4 64
Mid-terms 1 20 20
Quiz 2 10 20
Assignment 1 10 10
Toplam İş Yükü 162
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) 6,48
Dersin AKTS Kredisi 6