Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Prıcıng In Marketıng ISL 460 8 2 + 0 2 5
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. FARUK ANIL KONUK
Dersi Verenler Prof.Dr. FARUK ANIL KONUK,
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi Diğer
Dersin Amacı

Bu derste fiyatlandırmanın pazarlama bakış açısıyla ele alınması ve fiyatlandırma stratejileri hakkında bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.

Dersin İçeriği

Fiyat kavramı, başa baş analizi, kar marjı, algılanan değer, Fiyatlandırma ve Tüketim, fiyatlandırma stratejileri, internette fiyatlandırma, fiyatlandırma ve etik, ürün hayat eğrisi ve fiyatlandırma

# Ders Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 Interprete and analyse the relationship between perceived value and the price Discussion, Lecture, Testing, Homework,
2 Provide implications about consumer behavior and the price. Discussion, Lecture, Testing, Homework,
3 Give imformation about the pricing strategies. Discussion, Lecture, Testing, Homework,
4 Provide implications about how pricing can be used as ana competitive advantage. Discussion, Lecture, Testing, Homework,
5 Have knowlegde about the pricing in the internet. Discussion, Lecture, Testing, Homework,
Hafta Ders Konuları Ön Hazırlık
1 The basic concepts of marketing
2 The concept of pricing, break-even analysis, profir margin
3 Perceived value and pricing
4 Pricing and consumption
5 Pricing for new products
6 Pricing and competition
7 Product lifecycle and pricing
8 Mid-terme exam
9 Pricing strategies
10 Pricing strategies
11 Pricing in internet
12 Pricing in retailing
13 Ethics in pricing
14 Case studies
Kaynaklar
Ders Notu
Ders Kaynakları

Gülfidan, İ. (2011), Fiyatlandırma : Harvard Business Review, MESS, İstanbul

 

Nagle, T.T. ve Hogan, J.E. (2006), The strategy and tactics of pricing : a guide to growing more profitably,  4th. Edition, , Pearson/Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ

 Özcan, K. (2015). Pazarlamada Fiyat, Davranışsal Bir Yaklaşım, Akademisyen Kitabevi.

  Remzi ALTUNIŞIK, Şuayb ÖZDEMİR ve Ömer TORLAK, (2015), Modern Pazarlama, Değişim Yayınları, 6 baskı. 

Sıra Program Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Our students will have fundamental knowledge in business administration. X
2 Our students will be able to work in teams, and share information with team members in tasks of business administration X
3 Our students will identify and analyse problems to offer solutions in tasks of business administration. X
4 Our students will participate in projects about business administration process and tasks. X
5 Our students will accept responsibility in order to conclude tasks of business administration. X
6 Our students will define ethical problems in work environment and generate solutions. X
7 Our students can transfer their knowledge and suggestions with technology supported tools and written communication skills. X
8 Our students can transfer their knowledge and suggestions by written and verbal communication skills. X
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl Çalışmaları Katkı Oranı
1. Ödev 20
2. Ödev 10
3. Ödev 10
1. Ara Sınav 60
Toplam 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Toplam 100
AKTS - İş Yükü Etkinlik Sayı Süre (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 2 32
Mid-terms 1 15 15
Quiz 1 5 5
Assignment 2 5 10
Final examination 1 20 20
Toplam İş Yükü 130
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) 5,2
Dersin AKTS Kredisi 5