Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Analysıs Of Fınancıal Statements ISL 450 8 2 + 0 2 5
Ön Koşul Dersleri <p>Financial Management</p>
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. NEVRAN KARACA
Dersi Verenler Doç.Dr. METİN SARIASLAN,
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi Alanına Uygun Öğretim
Dersin Amacı

This course give knowledge about organizing financial statements according to determined standards, practicing techniques which are used in businesses financial analysis, interpreting businesses’ present condition and development trend with financial results and practicing financial techniques with computer.

Dersin İçeriği

Aims of financial statements and analysis, types of financial statements and organizing them, financial analyze and financial decisions, definition, content and types of financial analyze, correction of financial statements according to inflation

# Ders Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 Understand the need of financial statements, practice financial analyze techniques and interpret it. Self Study, Problem Solving, Lecture, Question-Answer, Drilland Practice, Homework, Testing,
2 Organizing financial statements according to determined standards Drilland Practice, Question-Answer, Lecture, Problem Solving, Self Study, Testing, Homework,
3 Interpreting the business present condition and development trend with o financial analyze results, Drilland Practice, Question-Answer, Lecture, Problem Solving, Self Study, Testing, Homework,
4 Practicing financial techniques with computer. Drilland Practice, Question-Answer, Lecture, Problem Solving, Self Study, Testing, Homework,
5 Organizes and interprets financial statements Drilland Practice, Question-Answer, Lecture, Problem Solving, Self Study, Testing, Homework,
6 Applies Financial Analysis techniques Drilland Practice, Question-Answer, Lecture, Problem Solving, Self Study, Testing, Homework,
7 Performs financial performance analysis of companies Drilland Practice, Question-Answer, Lecture, Problem Solving, Self Study, Testing, Homework,
Hafta Ders Konuları Ön Hazırlık
1 Aims of Financial statements Examining the relevant parts of the suggested resources
2 Types of financial statements Examining the relevant parts of the suggested resources
3 Balance-sheet Examining the relevant parts of the suggested resources
4 Income Statement Examining the relevant parts of the suggested resources
5 Financial analyze and financial decisions Examining the relevant parts of the suggested resources
6 Comparative Financial Statements Examining the relevant parts of the suggested resources
7 Analyze with Percentage Method Examining the relevant parts of the suggested resources
8 Trend analyze Examining the relevant parts of the suggested resources
9 Midterm exam
10 Ratio Analyze Examining the relevant parts of the suggested resources
11 Fund cash analyses Examining the relevant parts of the suggested resources
12 Net working capital change table Examining the relevant parts of the suggested resources
13 Cash budget Examining the relevant parts of the suggested resources
14 Organizing Financial Statements according to Inflation Examining the relevant parts of the suggested resources
Kaynaklar
Ders Notu <p>Mehmet Sara&ccedil;, Finansal Tablolar Analizi Ders Notları, SA&Uuml;</p>
Ders Kaynakları

Nalan Akdoğan ve Nejat Tenker (2007), Finansal Tablolar ve Mali Analiz Teknikleri, Gazi Kitabevi, Ankara
Gücenme, Ümit (2007), Mali Tablolar Analizi ve Enflasyon Muhasebesi,Aktüel, İstanbul
Durmuş, Ahmet Hayri ve Arat, Mehmet Emin (2000), Mali Tablolar Tahlili, Yaylım Matbaası, İstanbul.

Sıra Program Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Our students will have fundamental knowledge in business administration. X
2 Our students will be able to work in teams, and share information with team members in tasks of business administration X
3 Our students will identify and analyse problems to offer solutions in tasks of business administration. X
4 Our students will participate in projects about business administration process and tasks. X
5 Our students will accept responsibility in order to conclude tasks of business administration. X
6 Our students will define ethical problems in work environment and generate solutions. X
7 Our students can transfer their knowledge and suggestions with technology supported tools and written communication skills. X
8 Our students can transfer their knowledge and suggestions by written and verbal communication skills. X
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl Çalışmaları Katkı Oranı
1. Ara Sınav 85
1. Kısa Sınav 5
2. Kısa Sınav 5
3. Kısa Sınav 5
Toplam 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Toplam 100
AKTS - İş Yükü Etkinlik Sayı Süre (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 2 32
Mid-terms 1 10 10
Quiz 3 10 30
Final examination 1 10 10
Toplam İş Yükü 130
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) 5,2
Dersin AKTS Kredisi 5