Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Modern Productıon Technıques ISL 426 8 2 + 0 2 5
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. MUSTAFA CAHİT UNGAN
Dersi Verenler Prof.Dr. MUSTAFA CAHİT UNGAN,
Dersin Yardımcıları

Res.Asst.Asuman ÜSTÜNDAĞ

Dersin Kategorisi Diğer
Dersin Amacı

The aim of this course is to teach students modern production methods that help companies to be successful in today´s competitive world

Dersin İçeriği

Just in time production, flexible manufacturing systems, agile manufacturing, group technology

# Ders Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 Describes modern production technology and classify it Lecture, Question-Answer, Discussion, Drilland Practice, Testing, Homework,
2 Relates modern production technology to business performance Lecture, Question-Answer, Discussion, Drilland Practice, Testing, Homework,
3 Explains Just in Time Manufacturing Lecture, Question-Answer, Discussion, Drilland Practice, Testing, Homework,
4 Employs appropriate technology in manufacturing Lecture, Question-Answer, Discussion, Drilland Practice, Testing, Homework,
5 Distinguishes factors affecting the adoption of modern production techniques Lecture, Question-Answer, Discussion, Drilland Practice, Testing, Homework,
6 İdentifies the importance of flexible manufacturing and explain flexible manufacturing
Hafta Ders Konuları Ön Hazırlık
1 The concept of Just in time manufacturing and the elements of JIT
2 Wastes and types of wastes, general characteristics of Just in time manufacturing
3 Kanbans, use of kanbans and pull and push systems of manufacturing
4 Manufacturer-supplier relationships in just in environments, the supply chain structure, stock policies, sost issues
5 Demand fluctiations and changing pace of manufacturing rates, production balancing methods
6 Workforce planning, mass production, batch production, wating time minimization
7 Reduction of preparation times, workload balancing
8 Expert systems
9 Midterm exams
10 Flexible manufacturing systems
11 Computer integrated manufacturing
12 Production with robotics
13 Agile manufacturing
14 Group technology
Kaynaklar
Ders Notu <p>Ungan, M. Modern &Uuml;retim Y&ouml;ntemleri Ders Notları</p>
Ders Kaynakları

Taichı Ohno, Toyota Ruhu- Toyota üretim sisteminin doğuşu ve evrimi, çeviren.Canan Feyyat

Acar, Nesime, Tam zamanında Üretim,MPM(Milli Prodüktivite Merkezi) yayınları

Sıra Program Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Our students will have fundamental knowledge in business administration. X
2 Our students will be able to work in teams, and share information with team members in tasks of business administration X
3 Our students will identify and analyse problems to offer solutions in tasks of business administration. X
4 Our students will participate in projects about business administration process and tasks. X
5 Our students will accept responsibility in order to conclude tasks of business administration. X
6 Our students will define ethical problems in work environment and generate solutions. X
7 Our students can transfer their knowledge and suggestions with technology supported tools and written communication skills. X
8 Our students can transfer their knowledge and suggestions by written and verbal communication skills. X
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl Çalışmaları Katkı Oranı
1. Ödev 10
1. Ara Sınav 60
1. Kısa Sınav 15
2. Kısa Sınav 15
Toplam 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Toplam 100
AKTS - İş Yükü Etkinlik Sayı Süre (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 2 32
Mid-terms 1 10 10
Quiz 2 5 10
Assignment 1 10 10
Final examination 1 15 15
Toplam İş Yükü 125
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) 5
Dersin AKTS Kredisi 5