Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Organızatıonal Behavıour ISL 204 4 3 + 0 3 4
Ön Koşul Dersleri None
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. EMRAH ÖZSOY
Dersi Verenler Arş.Gör.Dr. AHMET KARAKİRAZ, Doç.Dr. EMRAH ÖZSOY,
Dersin Yardımcıları Ahmet KARAKİRAZ
Dersin Kategorisi Diğer
Dersin Amacı The objective of this course is to teach motivation, leadership, groups and group dynamics, Organizational Justice,Organizational Trust, Organizational Citizenship Behavior, Mobbing, Burnout and Psychological Contract.
Dersin İçeriği Motivation Theories, Job Satisfaction, Leadership, Groups and Group Dynamics, Conflict and Stress Management, Organizational Commitment, Organizational Justice, Organizational Trust, Organizational Citizenship Behavior, Workaholism, Mobbing, Burnout, Psychological Contract
# Ders Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 Explains organizational behaviour’s development in management process. Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Homework,
2 Explains perception, attribution and learning theories with samples. Discussion, Question-Answer, Lecture, Homework, Testing,
3 Summarizes attitutes and group dynamics with samples. Discussion, Question-Answer, Lecture, Homework, Testing,
4 Interprets leadership theories and communication types. Discussion, Question-Answer, Lecture, Homework, Testing,
5 Knows and interprets conflict, stres and time management. Discussion, Question-Answer, Lecture, Homework, Testing,
6 Explains mobbing and burn-out theories with samples. Discussion, Question-Answer, Lecture, Homework, Testing,
Hafta Ders Konuları Ön Hazırlık
1 Introduction to Organizational Behavior Giving general information about organization and organizational behavior
2 Individual Differences Questioning the importance of individual differences in terms of organizational behavior
3 Motivation Questioning the importance of motivation in terms of organizational behavior
4 Leadership and Leadership Theories Questioning the distinction between leadership and management and the importance of leadership
5 Organizational Conflict and Conflict Management Questioning human conflict tendency and its effect on organizational conflict.
6 Organizational Change and Stress Management Questioning and managing the relationship between stress and organizational change
7 Organizational Power and Policy Questioning organizational power, authority, authority and the relationship between them
8 Organizational Climate and Culture Questioning the relationship between organizational climate and culture, establishing a relationship between them
9 Organizational Communication The effect of organizational communication on organizational productivity and effectiveness
10 Groups and Teams in Organizations Questioning the difference between organizational groups and teams, investigating the structure of groups and teams
11 Organizational commitment, psychological contract, identification and organizational citizenship Questioning the concepts of organizational commitment, psychological contract, identification and organizational citizenship
12 Mobbing and Organizational Exclusion Investigation of mobbing and organizational exclusion
13 Organizational justice and organizational health Establishing the relationship between the concepts of organizational justice and organizational health
14 Organizational support, trust and psychological capital Establishing a relationship of organizational support, trust and psychological capital
Kaynaklar
Ders Notu Özen Kutanis, Rana (2009) Örgütlerde Davranış Bilimleri Ders Notları, Sakarya Kitabevi Yay., Sakarya.
Ders Kaynakları Baysal, A. C. ve Tekarslan, E. 1996. İletmeciler için Davranış Bilimleri. İst: Avcıol Yay.
Usal, A. ve Kuşluvan, Z. 2000. Davranış Bilimleri. İzmir: Barış Yay.
Erdoğan, İ. 1996. İşletme Yönetiminde Örgütsel Davranış. İst. : Avcıol Yay.
Robbins, S. 2001. Organizational Behavior. New Jersey: Prentice-Hall Inc.
Özkalp, E. 2000. Davranış Bilimlerine Giriş. Eskişehir:Anadolu Üniv. Açık Öğretim Fak.Yay
Özdevecioğlu, M. ve H. Karadal, 2008, Örgütsel Davranışta Seçme Konular, İlke Yay., Ankara.
Özler,D (ed). 2010. Örgütsel Davranışta Güncel Konular. Ekin Yay. Bursa
Kaynakçada belirtilen Örgütsel Davranış Kitapları
Sıra Program Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Our students will have fundamental knowledge in business administration. X
2 Our students will be able to work in teams, and share information with team members in tasks of business administration X
3 Our students will identify and analyse problems to offer solutions in tasks of business administration. X
4 Our students will participate in projects about business administration process and tasks. X
5 Our students will accept responsibility in order to conclude tasks of business administration. X
6 Our students will define ethical problems in work environment and generate solutions. X
7 Our students can transfer their knowledge and suggestions with technology supported tools and written communication skills. X
8 Our students can transfer their knowledge and suggestions by written and verbal communication skills. X
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl Çalışmaları Katkı Oranı
1. Ara Sınav 70
1. Kısa Sınav 15
2. Kısa Sınav 15
Toplam 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Toplam 100
AKTS - İş Yükü Etkinlik Sayı Süre (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 2 32
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 2 32
Mid-terms 1 5 5
Quiz 2 10 20
Assignment 1 7 7
Final examination 1 10 10
Toplam İş Yükü 106
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) 4,24
Dersin AKTS Kredisi 4