Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Behavıoural Scıences ISL 103 1 3 + 0 3 4
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi OSMAN USLU
Dersi Verenler Arş.Gör.Dr. AHMET KARAKİRAZ, Dr.Öğr.Üyesi OSMAN USLU,
Dersin Yardımcıları

Umut Orhan

Dersin Kategorisi Diğer
Dersin Amacı

The objective of this course is to teach the development process of Behavioural Sciences, related fields, systems and modern approaches of Behavioural Science, perception, attribution, learning, personality, motivation, values, beliefs, culture, emotions and groups.

Dersin İçeriği

Motivation, Attitudes, Perception and Perception Errors, Attribution Process and Attribution Errors, Learning and Learning Theories, Personality and Personality Theories,Values and Beliefs, Culture and Behavior, Emotions and Emotion Control, Groups and Group Types .

# Ders Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 Understands systems which behaviroural sciences research and modern approaches are influenced. Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Homework,
2 Defining essential concepts concerning behavioural sciences. Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Homework,
3 Explaining motivation, job satisfaction and groups with samples. Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Homework,
4 Interpretting personality theories and personality traits stand out in organizations. Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Homework,
5 Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Homework,
6 Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Homework,
7 Is informed of culture, values and beliefs. Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Homework,
Hafta Ders Konuları Ön Hazırlık
1 Introduction to Behavioural Sciences
2 Social Sciences and Behavioural Sciences
3 Systems of Behavioural Sciences
4 Perception and Perception Errors
5 Attribution Process and Attribution Errors
6 Learning and Learning Theories
7 Personality and Personality Theories
8 MIDTERM EXAM
9 Motivation and Motivation Theories
10 Attitudes
11 Values and Beliefs
12 Groups and Group Types
13 Emotions and Emotion Control
14 Culture and Behavior
Kaynaklar
Ders Notu <p>&Ouml;zen Kutanis, Rana (2009) &Ouml;rg&uuml;tlerde Davranış Bilimleri Ders Notları, Sakarya Kitabevi Yay., Sakarya.</p>
Ders Kaynakları

Other behavioral sciences course books mentioned in the reading list

Sıra Program Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Our students will have fundamental knowledge in business administration. X
2 Our students will be able to work in teams, and share information with team members in tasks of business administration X
3 Our students will identify and analyse problems to offer solutions in tasks of business administration. X
4 Our students will participate in projects about business administration process and tasks. X
5 Our students will accept responsibility in order to conclude tasks of business administration. X
6 Our students will define ethical problems in work environment and generate solutions. X
7 Our students can transfer their knowledge and suggestions with technology supported tools and written communication skills. X
8 Our students can transfer their knowledge and suggestions by written and verbal communication skills. X
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl Çalışmaları Katkı Oranı
1. Ara Sınav 60
6. Ödev 10
1. Kısa Sınav 15
2. Kısa Sınav 15
Toplam 100
1. Final 50
1. Yıl İçinin Başarıya 50
Toplam 100
AKTS - İş Yükü Etkinlik Sayı Süre (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 2 32
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 1 16
Mid-terms 1 10 10
Quiz 2 6 12
Assignment 1 2 2
Final examination 1 20 20
Toplam İş Yükü 92
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) 3,68
Dersin AKTS Kredisi 4