Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Consumer Behavıour ISL 209 3 3 + 0 3 4
Ön Koşul Dersleri <p>None</p>
Önerilen Seçmeli Dersler <p>None</p>
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. SİMA NART
Dersi Verenler Prof.Dr. SİMA NART,
Dersin Yardımcıları

Res. Asst. Volkan Goktas, Res. Asst. Hazel Mihriban Karaca

Dersin Kategorisi Diğer
Dersin Amacı

The primary objective of this course is to help students understand consumer behavior from a marketing perspective.In this context, together with the models used to explain consumer behaviors, it is to ensure the understanding of certain variables such as perception, attitude, learning, motives, personality used in the literature of consumer behavior and to inform students about the relationships between consumer behaviors and these variables.

Dersin İçeriği

Describes the components of consumer behavior.Recognizes different models and approaches to consumer behavior.Describes the socio-cultural, psychological and economic factors that shape consumer behavior.Explains the relationship of consumer behavior with different disciplines.

# Ders Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 Lecture, Project Based Learning, Case Study, Question-Answer, Testing, Homework, Performance Task,
2 Discussion, Question-Answer, Case Study, Lecture, Performance Task, Homework, Testing,
3 Discussion, Question-Answer, Case Study, Lecture, Performance Task, Homework, Testing,
4 Case Study, Self Study, Homework,
Hafta Ders Konuları Ön Hazırlık
1 Consumer Behavior and Marketing Related unit and articles
2 Consumer Behavior Models Related unit and articles
3 Needs and Consumption Related unit and articles
4 Motivation and Involvement Related unit and articles
5 Perception Related unit and articles
6 Learning Related unit and articles
7 Attitudes Related unit and articles
8 Personality Related unit and articles
9 Lifestyle Related unit and articles
10 Culture Related unit and articles
11 Social Classes and Social Groups Related unit and articles
12 Situational Factors Influencing Consumer Behavior Related unit and articles
13 Organizational Buying Behavior Related unit and articles
14 Communication Related unit and articles
Kaynaklar
Ders Notu <p>Altunışık, R., İslamoğlu, H., (2017). T&uuml;ketici Davranışları, Beta Basım Yayım</p>
Ders Kaynakları

Koç, E. (2013). Tüketici Davranışı ve Pazarlama Stratejileri, Seçkin Yayıncılık

Other Resources: powerpoint slides and other electronic materials uploaded to SABIS 

Sıra Program Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Our students will have fundamental knowledge in business administration. X
2 Our students will be able to work in teams, and share information with team members in tasks of business administration X
3 Our students will identify and analyse problems to offer solutions in tasks of business administration. X
4 Our students will participate in projects about business administration process and tasks. X
5 Our students will accept responsibility in order to conclude tasks of business administration. X
6 Our students will define ethical problems in work environment and generate solutions. X
7 Our students can transfer their knowledge and suggestions with technology supported tools and written communication skills. X
8 Our students can transfer their knowledge and suggestions by written and verbal communication skills. X
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl Çalışmaları Katkı Oranı
Toplam 0
Toplam 0
AKTS - İş Yükü Etkinlik Sayı Süre (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 2 32
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 1 16
Assignment 2 10 20
Quiz 1 15 15
Final examination 1 25 25
Toplam İş Yükü 108
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) 4,32
Dersin AKTS Kredisi 4