Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Productıon Systems ISL 308 6 4 + 0 4 6
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi KAMİL TAŞKIN
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üyesi MURAT AYANOĞLU, Dr.Öğr.Üyesi KAMİL TAŞKIN,
Dersin Yardımcıları Res.Asst.Asuman ÜSTÜNDAĞ
Dersin Kategorisi Alanına Uygun Öğretim
Dersin Amacı Operations management is one of the most important of functions of an organization in todays
highly competitive landscape. The objective of this course is to teach students how to make
strategic, tactical and operational decisions in the operations management area.
Dersin İçeriği layout, Service/operations planning, suply chain management, project management, scheduling
# Ders Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 Defines the quality related concepts and comprehends how to apply quality management in an organization Lecture, Question-Answer, Discussion, Case Study, Testing, Homework, Performance Task,
2 Analysis a process and develop suggestions for improvement Lecture, Question-Answer, Discussion, Brain Storming, Case Study, Testing, Homework, Performance Task,
3 Prepares an aggregate plan Lecture, Question-Answer, Discussion, Brain Storming, Case Study, Testing, Homework, Performance Task,
4 Defines inputs for Material Requirement Planning and prepares a Material Requirement Plan Lecture, Question-Answer, Discussion, Brain Storming, Case Study, Testing, Homework, Performance Task,
5 Describes supply chain management and comprehends design and integration of SCM Lecture, Question-Answer, Discussion, Brain Storming, Case Study, Testing, Homework, Performance Task,
6 Applies PERT and CPM techniques, comprehends how to crash a project Lecture, Question-Answer, Discussion, Brain Storming, Case Study, Testing, Homework, Performance Task,
7 Desribes the criteria for job scheduling and schedules jobs Lecture, Question-Answer, Discussion, Brain Storming, Case Study, Testing, Homework, Performance Task,
8 Describes lean manufacturing classfies the elements of lean manufacturing
Hafta Ders Konuları Ön Hazırlık
1 Layout Krajewski, L.J., Ritzman, L.P. ve Malhotra, M.K. (2013)
2 Layout Krajewski, L.J., Ritzman, L.P. ve Malhotra, M.K. (2013)
3 Process Analysis Krajewski, L.J., Ritzman, L.P. ve Malhotra, M.K. (2013)
4 Aggregate Planning Krajewski, L.J., Ritzman, L.P. ve Malhotra, M.K. (2013)
5 Aggregate Planning Krajewski, L.J., Ritzman, L.P. ve Malhotra, M.K. (2013)
6 Material Requirements Planning Krajewski, L.J., Ritzman, L.P. ve Malhotra, M.K. (2013)
7 Material Requirements Planning Krajewski, L.J., Ritzman, L.P. ve Malhotra, M.K. (2013)
8 Supply Chain Design Krajewski, L.J., Ritzman, L.P. ve Malhotra, M.K. (2013)
9 Midterm
10 Supply Chain Entegration Krajewski, L.J., Ritzman, L.P. ve Malhotra, M.K. (2013)
11 Project Management Krajewski, L.J., Ritzman, L.P. ve Malhotra, M.K. (2013)
12 Project Management Krajewski, L.J., Ritzman, L.P. ve Malhotra, M.K. (2013)
13 Scheduling Krajewski, L.J., Ritzman, L.P. ve Malhotra, M.K. (2013)
14 Scheduling Krajewski, L.J., Ritzman, L.P. ve Malhotra, M.K. (2013)
Kaynaklar
Ders Notu Krajewski, L.J., Ritzman, L.P. ve Malhotra, M.K. (2013), Operations Management, 9/E, Pearson Publishing.
Ders Kaynakları Kobu Bülent, (2010), Üretim Yönetimi, Beta Kitabevi
Goldratt, Eliyahu (Çeviri:Ayşe Bilge Dicleli) (1984-1992-2004)AMAÇ:Sürekli İyileştirme Süreci, Optimist
yayınevi, İş Romanları Yayın No: 125
St
Sıra Program Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Our students will have fundamental knowledge in business administration. X
2 Our students will be able to work in teams, and share information with team members in tasks of business administration X
3 Our students will identify and analyse problems to offer solutions in tasks of business administration. X
4 Our students will participate in projects about business administration process and tasks. X
5 Our students will accept responsibility in order to conclude tasks of business administration. X
6 Our students will define ethical problems in work environment and generate solutions. X
7 Our students can transfer their knowledge and suggestions with technology supported tools and written communication skills. X
8 Our students can transfer their knowledge and suggestions by written and verbal communication skills. X
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl Çalışmaları Katkı Oranı
1. Kısa Sınav 10
2. Kısa Sınav 10
3. Kısa Sınav 10
1. Ara Sınav 70
Toplam 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Toplam 100
AKTS - İş Yükü Etkinlik Sayı Süre (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 4 64
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 2 32
Mid-terms 1 20 20
Quiz 2 4 8
Assignment 2 4 8
Final examination 1 25 25
Toplam İş Yükü 157
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) 6,28
Dersin AKTS Kredisi 6