Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Yeni Türk Edebiyati II TRE 234 4 2 + 0 2 3
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Turkish
Course Level Bachelor's Degree
Course Type Compulsory
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi MEHMET ÖZDEMİR
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi MEHMET ÖZDEMİR,
Course Assistants
Course Category Available Basic Education in the Field
Course Objective

To comprehend an important period of Turkish Literature and to make students aware of the political and literary developments between 1908 and 1923. To comprehend some of the ideas that emerged during this period and which affected the Republican period.

 

Course Content

Thought movements in the period of national literature, examining the literary orientations produced by these movements through the works, the effects of the National Literature period on 20th century Turkish literature, Republic Period Turkish Literature to the development the fifties year. analysis of important works in prose, poetry and theater, to introduce the important literati of these periods with their prominent features.

 

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 1. Comprehends the features of National Literature, Lecture, Question-Answer, Testing, Homework,
2 2. Learns the important artists and works of this period as well as their sense of art, Lecture, Question-Answer, Discussion, Brain Storming, Testing, Homework,
3 3. Knows the movements of thoughts in the period of National Literature, Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Homework,
4 4. Learns the literary communities and principles of this period, Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Homework,
5 5. Comprehends the literary genres that emerged in this period, Lecture, Question-Answer, Discussion, Brain Storming, Testing, Homework,
6 6. Learns the effects of this period on the Republican period. Lecture, Question-Answer, Discussion, Brain Storming, Testing, Homework,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Introduction of the course content, Explanation of sources and assignment
2 Establishment of National Literature , Members, Thought Movements and Effects on Literature, Associations
3 Ömer Seyfettin, journal of Genç Kalemler and Yeni Lisan article, Turkists, Islamists etc.
4 Ömer Seyfettin, Boykotaj Düşmanı (Story analysis)
5 Ziya Gökalp Türkçülüğün Esasları, Lisan poetry
6 Mehmet Akif, Süleymaniye Kürsüsünden Bir Parça, Dirvas poetry
7 Yahya Kemâl Beyatlı, Açık Deniz, Ezansız Semtler
8 Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Yaban, Republic period novel
9 Mid-term exam
10 Hecenin Beş Şairi Faruk Nafiz Çamlıbel. Han Duvarları, Hâlit Fahri, Aruza Veda
11 Peyami Safa, Dokuzuncu Hariciye Koğuşu
12 Garip Hareketi Orhan Veli - Kitabe-i Seng-i Mezar
13 Tanpınar - Saatleri Ayarlama Enstitüsü
14 Evaluation of the term
Resources
Course Notes
Course Resources

Kenan Akyüz, Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri, İnci Enginün, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı, Ali İhsan Kolcu Millî Edebiyat I - II, Salkımsöğüt yay., 2007, Şerif Aktaş Yenileşme Dönemi Türk Şiiri ve Antolojisi I - II, Akçağ yay., Ankara 1996, 1998

 

Week Documents Description size
3 Fecr-i Ati Beyannamesi 2.32 MB
3 Şiir Hakkında Bazı Mülahazalar PDF 0.15 MB
3 O Belde PDF 0.06 MB
5 MAKALEM Edeb. Siyaset Sarmalı 0.65 MB
5 Yeni Lisan Makalesi 3.31 MB
10 AÇIK DENİZ-EZANSIZ SEMTLER PDF 0.31 MB
1 KAYNAKÇA DERSİMİZİ TANIYALIM PDF 1.25 MB
2 Ölü Kafası-Rıza Tevfik ve Ömer Naci 5.72 MB
2 ÖLÜ KAFASI pdf 0.11 MB
7 Nayiler Nevyunânîler MAKALE 1.83 MB
7 BOYKOTAJ DÜŞMANI PDF 0.15 MB
7 Ney PDF 0.07 MB
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1
2 X
3
4 X
5
6
7
8
9
10
11
12 X
13
14
15
16
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 20
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 15
2. Kısa Sınav 15
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 2 32
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 1 16
Mid-terms 1 6 6
Quiz 2 3 6
Final examination 1 15 15
Total Workload 75
Total Workload / 25 (Hours) 3
dersAKTSKredisi 3