Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Building and Construction Systems I MIM 207 3 3 + 2 4 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Turkish
Course Level Bachelor's Degree
Course Type Compulsory
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi İSMAİL HAKKI DEMİR
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi İSMAİL HAKKI DEMİR, Prof.Dr. TAHSİN TURĞAY, Arş.Gör. MUHAMMET ŞEHADET KARATOPRAK,
Course Assistants
Course Category
Course Objective Roofs; vertical circulation tools; door and window joiners; information on facing roofs with reference to the concepts of sustainable architecture and ecology of structure production; theory and practices on plan, section, elevation and detail.
Course Content Classifications on roofs with reference to the principles of design and application; identification of the relevant elements which are compatible with particular roof types and their roles in the roof construction, their sizes; principles of organization and installation; basic information on water problem and tin work; principles of design, production, management, use, classification, identification, measurement and calculation of tools of vertical circulation (ramp, staircases, escalators moving bands, elevators); inquiry on the basic principles of door and window joiners (wood, metal, plastic), curtain wall systems and facing (wall, floor and ceiling).
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Understanding the principles of design and production of the elements of structures. Discussion, Drilland Practice, Lecture, Question-Answer, Testing, Homework, Performance Task,
2 Gaining the ability to select structural material, components and elements which are compatible to the structure and design. Lecture, Question-Answer, Discussion, Drilland Practice, Testing, Homework, Performance Task,
3 Studies on the design, production and adaptation with selected products, components and elements which comply with the concepts of sustainable architecture and ecology of structure production. Lecture, Question-Answer, Discussion, Drilland Practice, Testing, Homework, Performance Task,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Introduction of the subject of the course, the process of the course and basic resources. Basic design-production principles of simple-constructed roofs.
2 Identification of the basic elements of self-consolidating system roofs and their roles, their sizes and principles of design. Practice: Single direction sloped self-consolidating wood roof examples.
3 Identification of the basic elements of gable roofs. Roofs. Practice: Self-consolidating gable roofs. Assignment: Definition of the practice and construction of a model.
4 Hipped roofs, methods and solutions, basic elements of roofs. Practice: Self-consolidating system hipped roof.
5 Basic information on cable roofs and roof truss. Definitions about roof covering and tin work, cornice, chimney bottom details, basic products and elements.
6 Basic information on the tools of vertical circulation. Principles of classification, identification, measurement, design and production of staircases. Practice: Double-return staircase.
7 Construction of staircases and their integration to the conveyor system. Practice: Three-flight staircase.
8 Mid-term exam
9 Spiral staircases and systems of stabilization. Practice: Stabilization of staircases. Assignment: Definition of the practice and construction of a model of spiral staircase.
10 General information on the design and production of escalators, moving bands and elevators, their classifications and definitions. Main construction elements.
11 Inquiry on the basic principles of the design and production of door and window joiners (wood, metal, plastic).
12 Basic information on the principles of the design and production of door and window joiners (wood, metal, plastic). Drawing of joiners as system details.
13 Basic information on the principles of the design and production of curtain wall systems and facing (wall, floor and ceiling).
14 Basic information on the principles of design and production of facing (wall, floor and ceiling)
Resources
Course Notes Lecture notes given by the coordinator.
Course Resources BİLGİN, İ. Yapı Üretiminde Ürün Süreç İlişkisi, YÜMFED, 1994. BİNAN, M., Ahşap Çatılar, Birsen Yayınevi, 2000 ELDEM, S.H., SOYGENİŞ, M., Yapı 1-2-3-4, Birsen Yayınevi, 2000 TOYDEMİR, N., Çatılar, YEM Yayınları, İstanbul, 2004 Francis D.K.Ching, Cassandra Adams, Çizimlerle Bina Yapım Rehberi, YEM Yayınevi, 2006 ERTEN, E., Yapı Elemanları 1-2, Karadeniz Teknik Üniversitesi Basımevi, Trabzon, 1992 SARI, A., Düşey Sirkülasyon Araçları Merdivenler, Yem Yayınları, 1996 CURGÜL,İ., Asansör Tesisleri Tasarım ve Hesaplama Kuralları, Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yayını,Kocaeli, 1994, IMRAK, E, GERDEMELİ, İ., Asansörler-Yürüyen Merdivenler, Birsen Yayınevi, 2002 KAN,İ., Asansör Tekniği Cilt 1-2, Birsen Yayınevi,İstanbul, 2001 TAVASLIOĞLU,S.,(2003),Asansörlerle İlgili Pratik Bilgiler, TMMOB-Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yayınları Yayın No: E/2003/1-35, İzmir YEANG,K., Service Core, Detail in Building,Wiley Academy, Londra, 2000 Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, Ahşap Pencereler 2. Baskı, Temmuz 1987 BİNAN,M., Doğramalar Pencereler-Kapılar Cilt 1-2, İstanbul, 1981 ÇETİNKALE E., Standart Yapıda İnce İşler ve Denetim, Birsen Yayınevi, 2004 DEMİRARSLAN, Ü., İnce Yapı Tasarlama İlkeleri ve Uygulama Yöntemleri Pencereler-Kapılar, Kocaeli, 1999
Week Documents Description size
1 1 İlk Kısım 142.2 MB
1 2 103.42 MB
1 1 İlk Kısım 142.2 MB
1 3.1 26.53 MB
1 3.2 123.49 MB
1 4 99.18 MB
1 5 89.74 MB
1 6 114.35 MB
2 zoom_0 148.42 MB
2 zoom_1 169.03 MB
2 zoom_2 143.84 MB
2 zoom_3 121.16 MB
2 zoom_4 40.21 MB
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 30
1. Ödev 20
2. Ödev 20
3. Ödev 20
1. Performans Görevi (Atölye) 10
Total 100
1. Final 40
1. Yıl İçinin Başarıya 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 5 80
Mid-terms 2 2 4
Assignment 6 2 12
Final examination 1 2 2
Total Workload 98
Total Workload / 25 (Hours) 3.92
dersAKTSKredisi 5