Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Digital Culture GIT 523 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses <p>Yok</p>
Recommended Optional Courses
Course Language Turkish
Course Level yuksek_lisans
Course Type Optional
Course Coordinator Prof.Dr. SÜREYYA ÇAKIR
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective
Course Content

This course contains the transformation of digital technologies in our life. 

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Comprehend the characteristics of digital culture. Lecture, Question-Answer, Testing,
2 Discuss the theoretical perspectives regarding digitalization. Discussion, Brain Storming, Testing, Homework,
3 Analyse the social, economic and political effects of digitalisation Case Study, Self Study, Testing, Homework,
4 Explain the economic dimension of digitalisation. Brain Storming, Case Study, Self Study, Testing, Homework,
5 Evaluate the effects of digitalisation on art and design. Discussion, Homework,
Week Course Topics Preliminary Preparation
Resources
Course Notes
Course Resources

Baudrillard, Jean. Kusursuz Cinayet. Çev. Necmeddin Sevil. İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2012.

Baudrillard, Jean. Simülakrlar ve Simülasyon. Çev. Oğuz Adanır. İstanbul: Doğu Batı Yayınları, 2003.

Binark, Mutlu. Dijital Oyun. İstanbul: Kalkedon Yayıncılık, 2008.

Bulut, Ergin ve Michael A. Peters. Bilişsel Kapitalizm! Eğitim ve Dijital Emek. Ankara: Notabene Yayınları, 2014.

Castells,Manuel. Enformasyon Çağı: Ekonomi, Toplum ve Kültür Cilt 1 Ağ Toplumunun Yükselişi.  Çev. Ebru Kılıç. İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2005. 

Demir, Müge. Yeni Medya Üzerine. İstanbul: Literatürk Academia, 2014.

Fuchs, Christian. Dijital Emek ve Karl Marx. Ankara: Notabene Yayınları, 2015.

Lyon, David. Gözetlenen Toplum: Günlük Hayatı Kontrol Etmek. İstanbul: Kalkedon Yayıncılık, 2006.

Niedzviecki, Hal. Dikizleme Günlüğü. Çev. Gökçe Gündüç. İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2010.

Twenge, Jean. Asrın Vebası: Narsisizm İlleti. Çev. Özlem Yüksel. İstanbul: Kaknüs Yayınları, 2010.

Twenge, Jean. Ben Nesli. İstanbul: Kaknüs Yayınları, 2009. 

Ünüvar, Necdet. Dijital Siyaset. İstanbul: Pozitif Yayıncılık, 2013.

Yengin, Deniz. Yeni Medya ve Dokunmatik Toplum. İstanbul: Derin Yayınları, 2014.

Yücel, Derya. Yeni Medya Sanatı ve Yeni Müze Dijital Sanat Pratiklerinin Müzeolojik Bağlamda Değerlendirilmesi. İstanbul: İKÜ Yayınevi, 2012.  

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 X
2 X
3 X
4
5 X
6 X
7 X
8
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 100
Total 100
1. Final 60
1. Yıl İçinin Başarıya 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 4 64
Assignment 1 10 10
Final examination 1 16 16
Mid-terms 1 12 12
Total Workload 150
Total Workload / 25 (Hours) 6
dersAKTSKredisi 6