Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Public Health Nursing HEM 403 7 4 + 8 8 12
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Turkish
Course Level Bachelor's Degree
Course Type Compulsory
Course Coordinator Doç.Dr. AYŞE ÇEVİRME
Course Lecturers Doç.Dr. AYŞE ÇEVİRME, Öğr.Gör. TİJEN NEMUT, Dr.Öğr.Üyesi HANDE CENGİZ AÇIL, Arş.Gör. ÖZGE YAMAN, Arş.Gör. AYŞE ÇELİK YILMAZ, Arş.Gör. AYSEL GÜL,
Course Assistants
Course Category Available Basic Education in the Field
Course Objective

Making the participants of the course to take into account the public health in their practices and behave in accordance with this standpoint; make them know the health organization and regulations in Turkey, protective health care practices, environmental health practices, immunization practices, the public health practices regarding the non-contagious diseases, old-age health practices, mothers’ health and family planning practices and children’s health practices.

Course Content

The course discusses the functions and basic principles of the public health professional in terms of the protection and development of the health of the family and individual, early diagnosis, treatment and rehabilitation. Within this framework, the course includes the place of the midwives in the special areas such as ‘the historical development, definition and roles of the public health services’, ‘evaluation of the health’, ‘family structure and culture’, ‘environment’, ‘work’, ‘school’, health of the aged people’, ‘mother’s and child’s health’, “adolescent’s health’, “environmental health’, and ‘genetics’, the health services, health organizations and health politics.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Enabling the students to define the environment they work in with its main characteristics, Lecture, Drilland Practice, Group Study, Testing, Performance Task,
2 Helping them comprehend the importance of being aware of the occupational rights, tasks and responsibilities, Lecture, Drilland Practice, Group Study, Brain Storming, Testing, Performance Task,
3 Making the students able to establish an effective communication with the environment in which they work, Lecture, Drilland Practice, Group Study, Brain Storming, Testing, Performance Task,
4 The community can have the knowledge and skills to solve the health problems, records and images related to the field where they work. Lecture, Question-Answer, Testing,
5 Having the knowledge and skills required in solving the health-related problems of the society, being able to keep the records and statistics in the field they study in, Lecture, Question-Answer, Drilland Practice, Testing, Homework,
6 The planned regularization of visits with a special importance in public health determines its contribution to human health. Lecture, Discussion, Testing,
7 Learning about the concept of contributions and participation of the society in the solution of health problems, and being able to mobilize the potential powers of the society regarding the development of the society, Lecture, Question-Answer, Drilland Practice, Testing, Homework,
8 It uses critical thinking, problem solving, research and decision-making skills based on evidence. Lecture, Discussion, Drilland Practice, Testing, Homework,
9 To manage cultural characteristics, ethical principles, quality management in nursing care Lecture, Testing, Homework,
10 The importance of maternal child health and family planning services applies to the knowledge and skills gained and services. Lecture, Question-Answer, Drilland Practice, Testing, Homework,
11 To use critical thinking, problem solving, research and evidence-based decision-making skills Lecture, Discussion, Testing,
12 Being able to define the working environment in terms of its main characteristics, being able to perceive the importance of knowing the duties and responsibilities, being able to apply the problem solving method in the solution of the health-related prob Lecture, Question-Answer, Discussion, Role Playing, Testing, Homework,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Emergence and history of the Public Health sciences, Introduction to the Public Health and Public Health Nursing
2 Basic health services, the institutions providing these services,the evolution policy in health,familial medicine,nursing role and status in familial medicine
3 Family nursing process, the home visits and their importance, Health education + The 1st Quiz
4 Mother’s and child’s health, immunization in children , Adolescent’s health
5 Adolescent’s health ,Adolescent’s health
6 Family planning services, Family planning services + 2nd MIDTERM EXAM
7 Health of the aged people, Anthropology, culture and health
8 Nutrition of the society and its importance, Immunization
9 Environmental health services I, Environmental health services II
10 School health, The roles and tasks of the public health nurse regarding the school health, The 1st Quiz
11 Public mental health services I, Public mental health services II
12 Epidemiology, concepts and rules, Epidemiology, concepts and rules
13 Social diseases, Contagious diseases + The 2nd Quiz
14 Knowledge of Genetics, Hereditary diseases Population movements in Turkey
Resources
Course Notes <p>Lecture, question and answer, small group work, discussion, practice, observation</p>
Course Resources

Cimete G (Ed.) (1998) Evde Sağlık Bakımı Hizmetlerinin Tarihsel Gelişimi ve Evde Bakımda Hemşirenin Yeri, I.Ulusal Evde Bakım Kongresi Kitabı, İstanbul
2- Şentürk S.E. (1990) Hemşirelik Tarihi ve Deontolojisi, 5.Baskı, Can Kitapçılık-Pazarlama Yayınları, İstanbul
3- Birol L (2000) Hemşirelik Süreci, 4. Baskı, Bozkaya Matbaacılık, İzmir
4- Clemen-Stone S, McGuire S.L, Eigsti D.G (1998) Comprehensiv Community Health Nursing, St. Levis, Mosby-Year Book
5- Bayraktar N (1999) 2000’li Yıllara Doğru Hemşirelik: Sağlık ve Toplum, 9(4):46-47.
6- Bertam M, Güler Ç (1997) Halk Sağlığı Temel Bilgiler, 2. Baskı, Güneş Kitabevi, Ankara
7- Dirican R (1990) Toplum Hekimliği Dersleri, Hatiboğlu Yayınları, Ankara
8- Erefe İ (Ed.) (1998) Halk Sağlığı Hemşireliği El Kitabı, Vehbi Koç Vakfı Yayınları, İstanbul
9- Tezcan S (1992) Epidemiyoloji, Tıbbi Araştırmaların Yöntem Bilimi, Hacettepe Halk Sağlığı Yayınları, Ankara
10- Bekar M (2001) Kültürlerarası (Transkültürel) Hemşirelik: Toplum ve Hekim 16(2):136-141.
11- Kocacık F (2000) Toplumbilim Ders Notları, 2. Baskı, Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları, Sivas
12- Kubilay G ve Öztek Z (1994) Toplum Sağlığı ve Hemşireliği, Songül Yayıncılık, Ankara
13- Stahhope M. Lancaster J (1996) Comminity Health Nursing. Washington, The CV Mosby Company
14- Işık E.(2001), Modern Tıp Seminerleri:24 Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Ruhsal Hastalıklar, Güneş Kitabevi Ltd. Şti.,Ankara
15- Soykan A.(2001), Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Psikiyatri Psikiyatriye Giriş El Kitabı,Girişim Yayıncılık, Ankara
16- Güleç C. ve Köroğlu E.(1998), Psikiyatri Temel Kitabı, Hekimler Yayın Birliği, Ankara
17- Taşkın L (2003) Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği, 6. Baskı, Sistem Ofset Matbaacılık, Ankara
18- Köknel Ö.(1999), Günlük Hayatta Ruh Sağlığı, Alfa Basım Yayım Dağıtım, İstanbul
19- Lundry, K. S. Ph.D.,R.N. Janes, S. Ph.D.R.N.,A.C.R.N. (2001) Community Health Nursing Caring for the Public’s Health
20- Stanhope M, Lancaster J (1993) Community Health Nursing, Process and Practice for Promoting Health, Mosby Company, Washington.
21- Tezcan S.G. (2001) Türkiye’nin sağlık düzeyi ve bazı sağlık sorunları: Yeni Türkiye Sağlık Özel Sayısı 7(39):65.
22- Özkalp E. (2001) Sosyolojiye Giriş, T.C. Anadolu Üniversitesi, 11. Baskı, Eğitim, Sağlık ve Bilimsel Araştırma Çalışmaları Vakfı Yayın No:140, Eskişehir
Stanhope, M. RN, DSN, FAAN., Knollmueller, R. N.,(2000). Hedbook of Community-Based and Home Health Nursing Practice.

Week Documents Description size
0 AİLE PLANLAMASI 2019 2.61 MB
0 YAĞMUR SÖNMEZ - TOPLUM SAĞLIĞI VE ETKİLEYEN UNSURLAR (1) 1.83 MB
0 İLK YARDIM. 22.41 MB
0 OMAHA SİSTEMİ (1) 1.01 MB
0 omaha 3.74 MB
0 AYŞE ÇEVİRME-OMAHA SİSTEMİ 1.73 MB
0 ERKEK SAĞLIĞI 1.56 MB
0 ADOLESAN SAĞLIĞI.666 7.93 MB
0 omaha 3.74 MB
0 AYŞE ÇEVİRME-OMAHA SİSTEMİ 1.73 MB
0 ADOLESAN SAĞLIĞI.666 7.93 MB
0 yaşlılık 2.41 MB
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 X
2 X
3 X
4 X
5 X
6 X
7 X
8 X
9 X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Kısa Sınav 10
2. Kısa Sınav 10
1. Performans Görevi (Uygulama) 40
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 4 4 16
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 12 6 72
Mid-terms 1 10 10
Quiz 2 12 24
Performance Task (Application) 14 8 112
Final examination 1 65 65
Total Workload 299
Total Workload / 25 (Hours) 11.96
dersAKTSKredisi 12