Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Turkish-Greek Relations and Cyprus Issue ULI 459 7 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Turkish
Course Level Bachelor's Degree
Course Type Optional
Course Coordinator Doç.Dr. SİBEL AKGÜN
Course Lecturers Doç.Dr. SİBEL AKGÜN,
Course Assistants
Course Category
Course Objective Greek-Turkish relations in historical perspective by examining the dynamics of the two countries to deal with relationships that determines and directs.
Course Content Relations between Turkey and Greece in historical perspective, the characteristics of the relations of each historical period and affect the dynamics of these relationships will be exposed. In addition, students research, analysis capabilities to make a preliminary study of issues will be covered in order to develop. Development of an interactive method of teaching methods and format with the participation of students in the course of discussion on the subject is
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Students to the problems between Turkey and Greece aims to understand the nature and dynamics of these issues reveals. Lecture, Question-Answer, Testing,
2 Students learn the basic lessons Turkey - Greece aims to use the relationship between understanding and analyzing. Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Oral Exam,
3 Turkey-Greece relations with students as an objective perception of the problems between the two countries and aims. Lecture, Testing, Oral Exam,
4 Develops a solution method to problems between Turkey and Greece.
5 Current problems and issues, improves the ability of scientific explanations.
6 Students are to follow the current literature, reading, aims to develop research and analysis capabilities.
7 Turkey aims for the recognition of the surrounding area.
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Check-Turkey, Greece, The Dynamics of Relationships
2 Relations with Greece and the Ottoman Empire Organisation
3 Relations between the two countries and the Treaty of Lausanne (1923 – 1930 )
4 Detente Era (1930 - 1954)
5 Beginning and History of the Cyprus Problem
6 1954 - 1974 Relations
7 1974 Operation and the territorial waters of Cyprus Problem
8 Midterm Exam
9 Aegean Airspace Problems More-Continental Shelf-
10 1980 Line-Up FIR Minorities
11 Aegean Islands disarm and NATO Early Warning System
12 1980 - 1990 Inter-Turkey-Greece Relations
13 1990 - 1999 Inter-Turkey-Greece Relations
14 After 1999Turkey-Greece Relations
Resources
Course Notes 1-Baskın Oran, Türk Dış Politikası I- II- III, Kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar, İletişim yay. 2001- 2013. <br>2.Şükrü Sina Gürel, Türk Yunan İlişkileri ( 1821- 1993 ), Ümit Yay., Eylül 1993.
Course Resources 3-Onur Yıldırım, Diplomasi ve Göç: Türk Yunan Mübadelesinin Öteki Yüzü, İstanbul Bilgi Üniversitesi yay. 2006.
4-Renee Hırschon, Ege´yi Geçerken : 1923 Türk Yunan Zorunlu Nüfus Mübadelesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi yay. 2005.
5- Herkül Mıllas, Geçmişten Bugüne Yunanlılar : Dil Din ve Kimlikler, İletişim yay. 2003.
6-Vamık D. Volkan, Türkler Ve Yunanlılar: Çatışan Komşular, Bağlam yay. 2002.
7- Bilal N. Şimşir, AB AKP Ve Kıbrıs, Bilgi yay. 2003
8- Niyazi Kızılyürek, Birleşik Kıbrıs Cumhuriyeti : Doğmamış Bir Devletin Tarihi, İletişim yay. 2005.
9- Enver Bozkurt, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği Kapsamında Kıbrıs Sorunu, Nobel Kitabevi yay. 2004.
10- Şükrü Torun, Türkiye İngiltere Ve Yunanistan Arasında Kıbrıs´ın Politik Durumu, Kendi yay. 1956.
11-Hikmet Öksüz, Batı Trakya Türkleri, Karam yay. 2006.
12-Mehmet Hasgüler, Coğrafyasina Teslim Olan Ada Kıbrıs ANKA YAYINLARI, Yayın Yılı: 2004.
13-Dr. Kudret Özersay, Kıbrıs Sorunu Hukuksal Bir İnceleme ASAM, Yayın Yılı: 2002.
14-Baskın Oran, Türkiye´de Azınlıklar : Kavramlar Teori Lozan İç Mevzuat İçtihat Uygulama, İletişim yay. 2004.
15-Suat Bilge, Büyük Düş / Türk Yunan Siyasi İlişkileri 21. Yüzyıl Yayınları, Yayın Yılı: 2000.
16-Aslan Gündüz, Ege Kıta Sahanlığı ve İlişki Sorunlar Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Tüdav yay. 2003.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 To research the functions, basic concepts and features of the international system; to learn the basic knowledge about the sub-topics of the international relations discipline. X
2 Analyzing the developments in the political history of the world within the context of the cause-effect relations. X
3 To improve the foreign language skills. X
4 To analyze the Turkey´s foreign policy comprehensively in the cause-effect relations. X
5 To analyze the theoretical approaches to the foreign policy analysis and the functions of the decision-making process. X
6 To learn theoretical and methodological thinking and to observe the events from this framework X
7 To analyze the social developments and conditions comparatively X
8 To learn the basic principles and the issues of international law X
9 To examine the theories of International Relations and to learn looking at international developments within the theoretical framework X
10 To analyze the Turkey´s political life historically and chronologically X
11 To learn the functions and the basic principles of domestic law X
12 To analyze the establishment, structure and functions of international and regional organizations and their impact on the World politics X
13 To analyze the reasons and solution models of the intra-state conflicts through examples X
14 To research the issues of international security and the theoretical approaches relating to this field
15 To examine the events, occurring in the international system, within the theoretical perspective comparatively
16 To improve the analytical thinking skills about the international events
17 To learn the basic concepts and theories of Economics, Sociology, Political Science and other disciplines
18 To research the ideas of philosophers/thinkers who built the philosophical foundations of political science and to examine the contribution of these philosophical ideas to the disciplines of Political Science and International Relations
19 To gain basic computer skills
20 To gain the ability of planning, performing and composing of the scientific study individually
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 20
2. Kısa Sınav 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 2 32
Mid-terms 1 10 10
Quiz 2 10 20
Final examination 1 20 20
Total Workload 130
Total Workload / 25 (Hours) 5.2
dersAKTSKredisi 5