Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Computational Welding Mechanics CMM 606 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Turkish
Course Level Doctorate Degree
Course Type Optional
Course Coordinator Doç.Dr. ERGÜN NART
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category Field Proper Education
Course Objective

To teach computational methods that determine structural changes taking place during welding operations 

Course Content

Brief history of computational welding mechanics, Computer Simulation of Welding Processes, Thermal Analysis of Welds, Modeling a Weld Heat Source, Modeling Thermal Stresses and Distortions in Welds, Analysis of a Weld Structure

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 To know Major Welding Methods Lecture, Question-Answer, Testing, Oral Exam,
2 To know Heat Source Models in Welding Simulations Lecture, Question-Answer, Testing, Homework,
3 To put into practice of 2D Welding Thermal Analysis Lecture, Question-Answer, Simulation, Testing, Oral Exam,
4 To carry out 2D Thermal-Sturctural Welding Analysis Lecture, Question-Answer, Simulation, Testing, Oral Exam,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Resources
Course Notes <p>Lecture Notes (Assoc.Prof.Dr. Ergun Nart)</p>
Course Resources

Computatonal Welding Mechanics, J. A. Goldak, M. Akhlaghi, Springer, 2005

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi
2 Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme becerisi
3 Mühendislik problemlerini kurgulayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama becerisi
4 Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilme becerisi
5 Mühendislikte uygulanan modern teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgi
6 Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi
7 Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve değerlendirmede ileri düzeyde beceri
8 Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma becerisi
9 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisi
10 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği
11 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi
12 Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlama ve sosyal çevreye uyum becerisi
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 30
2. Kısa Sınav 15
3. Kısa Sınav 15
4. Proje / Tasarım 40
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 3 48
Mid-terms 1 10 10
Quiz 2 5 10
Project / Design 1 20 20
Final examination 1 10 10
Total Workload 146
Total Workload / 25 (Hours) 5.84
dersAKTSKredisi 6