Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Solid Modeling Techniques CMM 512 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Turkish
Course Level yuksek_lisans
Course Type Optional
Course Coordinator Doç.Dr. ERGÜN NART
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Solid Modeling is the center of important research areas such as CAD and CAM, VLSI design, robotics and motion planning. All these applications require computer representation of physical objects and a capability of making operations on them. Solid Modeling techniques solve these problems vigorously.
Course Content This course includes areas of solid modeling such as Approaches to Geometric Modeling, Conceptual Operations and Primitives, CSG Representation, Boundary Representations, Topological Validity of B-rep Solids, Non-manifold Solids: Radial Edge Structure, Boolean Operations on Boundary Representation, Representation of Curved Edges and Faces, Surface Intersections: Curve Intersections, Special Surface Intersections, Surface-Surface Intersections, Basic Geometric Modeling Tools, Visible Surface Algorithms.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Understanding of basic definitions of solid modeling Lecture, Question-Answer, Discussion, Homework,
2 Knowing of all Approaches for Geometric Modeling Lecture, Question-Answer, Discussion, Drilland Practice, Homework,
3 Recognizing Conceptual Operations and Primitives Lecture, Question-Answer, Discussion, Drilland Practice, Homework,
4 Knowing of how CSG Representation works Lecture, Drilland Practice, Homework,
5 Understanding the method of Boundary Representation Technique Lecture, Drilland Practice, Homework,
6 Knowing of Topological Validity of B-rep Solids Lecture, Drilland Practice, Homework,
7 Recognizing Non-Manifold Solids Lecture, Question-Answer, Discussion, Drilland Practice, Homework,
8 Knowing of Radial Edge Structure Lecture, Drilland Practice, Homework,
9 Understanding Boolean Operations on Boundary Representation Lecture, Drilland Practice, Homework,
10 Knowing of Representation of Curved Edges and Faces Lecture, Drilland Practice, Homework,
11 Knowing of Intersection algorithms Lecture, Drilland Practice, Homework,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 A Brief Historical Perspective of Solid Modeling
2 Approaches to Geometric Modeling
3 Conceptual Operations and Primitives
4 CSG and Boundary Representations
5 Topological Validity of B-rep Solids
6 Non-manifold Solids: Radial Edge Structure
7 Boolean Operations on Boundary Representation
8 Representation of Curved Edges and Faces
9 Surface Intersections: Curve Intersections
10 Midterm Exam
11 Special Surface Intersections
12 Surface-Surface Intersections
13 Basic Geometric Modeling Tools
14 Visible Surface Algorithms
Resources
Course Notes Hoffmann C.M., Geometric And Solid Modeling, Springer
Course Resources Agoston M.K., Computer graphics & geometric modeling, Springer
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi
2 Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme becerisi
3 Mühendislik problemlerini kurgulayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama becerisi
4 Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilme becerisi
5 Mühendislikte uygulanan modern teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgi
6 Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi
7 Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve değerlendirmede ileri düzeyde beceri
8 Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma becerisi
9 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisi
10 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği
11 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi
12 Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlama ve sosyal çevreye uyum becerisi
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 15
1. Ödev 10
1. Proje / Tasarım 10
2. Kısa Sınav 15
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 3 48
Mid-terms 1 5 5
Quiz 2 3 6
Assignment 7 3 21
Project / Design 1 10 10
Total Workload 138
Total Workload / 25 (Hours) 5.52
dersAKTSKredisi 6