Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Wear and Friction Behaviors Of Materials CMM 516 0 3 + 3 5 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Turkish
Course Level yuksek_lisans
Course Type Optional
Course Coordinator Prof.Dr. HATEM AKBULUT
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective One of the main purposes is to emphasize the importance of the material and energy loss during the wear which is one of the biggest problems in application. It is aimed to introduce the selection of conventional and space technology materials, their application areas, wear mechanisms and prevention methods
Course Content Introduction to Wear, Wear Mechanisms, Friction Concept, Wear and Friction Systems, Analysis of the Worn Surfaces and Introduction of Wear Types, Wear in Material Couples Which have Similar Hardness, Wear in Material Couples Which Have Different Hardness, Effect of Microstructure on Wear, Techniques in Decreasing Friction Coefficient, Materials Properties and Materials Selection for Specific Wear, wear Resistance Increasing Methods, Wear and Friction in Nano Materials, wear in Composite Materials
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Comprehend friction and wear Lecture, Question-Answer, Discussion, Demonstration, Group Study, Testing, Oral Exam, Project / Design,
2 Analyze the worn surfaces Lecture, Question-Answer, Discussion, Demonstration, Group Study, Testing, Homework, Project / Design,
3 Classify the type of wear mechanisms Lecture, Question-Answer, Discussion, Demonstration, Group Study, Testing, Oral Exam, Project / Design,
4 Explain the hardness and microstructure effects on wear Lecture, Question-Answer, Discussion, Demonstration, Group Study, Testing, Oral Exam, Project / Design,
5 Explain lubricaiton effect on wear Lecture, Question-Answer, Discussion, Demonstration, Group Study, Testing, Homework, Project / Design,
6 Suggets materials against the wear at different environments Lecture, Question-Answer, Discussion, Demonstration, Group Study, Testing, Oral Exam, Homework, Project / Design,
7 Identify wear resistance improvement methods Lecture, Question-Answer, Discussion, Demonstration, Group Study, Testing, Homework, Project / Design,
8 Explain wear mechanisms for nano and composite materials Lecture, Question-Answer, Discussion, Demonstration, Group Study, Testing, Homework, Project / Design,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Definition of wear and friction
2 Basic wear mechansims
3 Friction in metals, polymers and ceramics
4 Explanation of friction curves
5 Classification of wear mechanisms
6 Abrasive wear
7 Adhesive wear
8 Fretting/fatigue wear
9 Slurry medium wear
10 Analaysis of wear surfaces
11 Materials selecetion against to adhesive wear
12 Materials selecetion against to abrasive wear
13 Effect of microstructure on materials wear
14 Wear in nano and composite materials
Resources
Course Notes
Course Resources 1. R. Burakowski, Surface Engineering of Metals, Plenium Press, 1999.
2. Bharat Bhushan, Handbook of Micro/Nanotribology. Boca Raton: CRC Press LLC, 1999
3. Advances in Composite Tribology, Composite materials Series, Ed. R. B. Pipes, Elsevier Vol: 8, 1993.
4. I. M. Hutchings, Tribolgy: Friction and Wear of Engineering Materials, Metallurgy and Materials Sci. Series, 1992.
5. Arthur A. Tracton, Coatings Technology Fundamentals, Testing, and Processing Techniques, CRC Pres, London, 2006
6. Hong Liang, David Craven, Tribology In Chemical-Mechanical Planarization, Taylor&Francis, London.2005.
7. Gwidon W. Stachowiak, Wear- Materials Mechanisms And Practice, John Wiley & Sons, Chichester, 2006.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi
2 Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme becerisi
3 Mühendislik problemlerini kurgulayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama becerisi
4 Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilme becerisi
5 Mühendislikte uygulanan modern teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgi
6 Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi
7 Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve değerlendirmede ileri düzeyde beceri
8 Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma becerisi
9 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisi
10 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği
11 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi
12 Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlama ve sosyal çevreye uyum becerisi
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 30
1. Ödev 30
1. Proje / Tasarım 10
1. Performans Görevi (Seminer) 30
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 3 48
Mid-terms 1 30 30
Assignment 1 15 15
Performance Task (Seminar) 1 15 15
Total Workload 156
Total Workload / 25 (Hours) 6.24
dersAKTSKredisi 6