Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
The Turkish Classical Literature Researching Methods ITS 527 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Turkish
Course Level yuksek_lisans
Course Type Optional
Course Coordinator Doç.Dr. KENAN MERMER
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category Available Basic Education in the Field
Course Objective An introduction to catalogs and materials about Turkish Classical Literature and an instruction to methods of thesis study
Course Content Determination of the way to benefit from basic materials of Turkish Classical Literature and possible thesis titles about this field, and instruction to methods and techniques will be used in researching and writing process
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Knows the fundamental resources of Turkish Classical Literature. Lecture, Question-Answer, Discussion, Drilland Practice, Testing, Homework,
2 Apprehends materials and the ways of getting utilized by them such as libraries, catalogs, sample works etc. Lecture, Question-Answer, Drilland Practice, Testing, Homework,
3 Analyzes the process of thesis study and itinerary in Turkish Islamic Literature. Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Homework,
4 Comments textual analysis examples comparatively Question-Answer, Discussion, Project Based Learning, Testing, Homework, Performance Task,
5 Implements with a sample study resources related a poet?s and/or writer?s biography, literary personality, and preparation of his works; and the ways of utilization on them. Question-Answer, Discussion, Drilland Practice, Testing, Homework, Performance Task,
6 Prepares original academic works about analysis of divans, divanches or thematic components. Lecture, Question-Answer, Self Study, Project Based Learning, Homework, Performance Task,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 The procedure in the studies of Islamic culture and Turkish Classical Literature, and the methods of scanning the materials in those fields
2 The study of manuscript works in terms of form and content
3 Transcription and transliteration techniques The fixation, formation, and comparison of the text: the itinerary of edition critique
4 The methods of copying, copyist, and copy issue The analysis of samples
5 The techniques and methods of preparing technically a biography
6 The techniques and methods of writing thesis
7 The techniques of classification and limitation of textual analysis in Turkish Classical Literature
8 The determination and preparation of formal and contextual features of divan and divanche
9 By following the determined procedure, preparing a divançe transcription
10 The road of approach of the problems experienced in printed texts and application by using a sample
11 Analyzing textual analysis studies written comparatively in an academic way
12 The techniques of preparing practically introduction and overall index parts
13 The formal and/or contextual analysis of a divan or divanche
14 The comparative examination of analysis studies and the preparation methods of analysis index
Resources
Course Notes
Course Resources 1. Nejat Sefercioğlu, Nevî Dîvânının Tahlili, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara 1990,
2. Cemal Kurnaz, Hayâlî Bey Dîvânının Tahlili, MEB, İstanbul 1996,
3. Hüseyin Akkaya, Nevres-i Kadîm ve Türkçe Dîvânı, İnceleme-Metin-Tıpkıbasım, Harvard Üniversitesi, Cambridge 1996,
4. Hatice Aynur, 15.yy. Şairi Çâkerî ve Dîvânı, Boğaziçi, İstanbul 1999,
5. Mehmet Çavuşoğlu, Necâti Bey Dîvânının Tahlili, Kitabevi, İstanbul 2001,
6. Harun Tolasa, Ahmet Paşanın Şiir Dünyası, Akçağ, Ankara 2001,
7. Mustafa Çıpan, Fasîh Dîvânı, İnceleme-Tenkitli Metin, MEB, İstanbul 2003,
8. Ömür Ceylan; Kuş Cenneti Şiirimiz Klâsik Türk Şiirinde Kuşlar, Filiz Kitabevi, İstanbul 2003,
9. Hatice Aynur, Üniversitelerde Eski Türk Edebiyatı Çalışmaları Tezler Yayınlar Haberler Toplu Sayı 1990-2005, İstanbul 2006,
10. Özge Öztekin, Divanlardan Yansıyan Görüntüler (18.yy. Divan Şiirinde Toplumsal Hayatın İzleri), Ankara 2006,
11. Kaplan Üstüner, Divan Şiirinde Tasavvuf, Birleşik Yayıncılık, İstanbul 2007,
12. İsmail Güleç,Türkiye Üniversiteleri Türk Dili ve Edebiyatı Bölümlerinde Divan Tahlili Üzerine Yapılan Çalışmalar, The Journal of Turkish Studies: Türklük Bilgisi Araştırmaları In Memoriam Şinasi Tekin: Şinasi Tekin Hatıra Sayısı II, yay. Cemal Kafadar, Gönül A. Tekin, XXXI/2, 2007, s. 1-27.
13. Bayram Ali Kaya, Osman Nevres ve Dîvânı, İnceleme-Metin, Akçağ Yayınları, Ankara 2010.
14. Tez Yazım Kılavuzu, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
15. Kaya, Bayram Ali, Eski Türk Edebiyatı Araştırmacısının El Kitabı (Ders Notları), TÜYATOK vb. Belli başlı resmi veya özel ihtisas kütüphaneleri ile katalogları.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 To gain skill for data collection, consultation of the literature and analysis in relevant area X
2 To become skilled at knowledge of methods for the process of scientific research X
3 To gain the skill to make contribution to science, at least in one of the theoretical, methodic or practical areas, in the scientific researches X
4 To gain thorough competence in critical evaluation and synthesis X
5 To gain the skill for production of new ideas X
6 To have the capability of interdisciplinary study and gain the skill for adaptation of theory, method and applications of different branches to relevant branch X
7 To follow technical, scientific developments and information technologies in relevant area X
8 To publish at least an academically work related to the writing of history X
9 To gain the skill for communication with the national or international circles of the relevant branch
10 To have behavioral and ethic sensitivity in accordance with academic life X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 55
1. Ödev 15
2. Ödev 15
3. Ödev 15
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 3 48
Mid-terms 1 5 5
Assignment 3 15 45
Final examination 1 5 5
Total Workload 151
Total Workload / 25 (Hours) 6.04
dersAKTSKredisi 6