Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Sociology Of Etnicity UTY 513 0 3 + 0 3 7
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Turkish
Course Level yuksek_lisans
Course Type Optional
Course Coordinator Prof.Dr. HACI MUSA TAŞDELEN
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Introduction to theory and research on the debates on the ethnicities. Emphasis on how political, organizational, and cultural factors shape ethnic groups
Course Content Ethnicity and Race definition of the concepts and dimensions , social identity, the nation-state , assimilation and ethnic discrimination, multicultural society , violence and crime in the ethnic factor in the role of the Turkish identity of the ethnic dimension as the handling and Turkey´s religious and ethnic communities.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Introduction to theory and research on the debates on the ethnicities. Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Homework,
2 Emphasis on how political, organizational, and cultural factors shape ethnic groups Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Homework,
3 Learn main theories on ethnicities Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Homework,
4 Apply research to contemporary cases
5 Be able to critique theories
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Ethnicity : definition and content
2 Race and ethnicity
3 Socio- biology , race, and ethnicity
4 Social identity, culture and ethnicity
5 social stratification and ethnicity
6 Religious groups and ethnicity
7 National identity , nation-state and ethnicity
8 Modernisation and ethnicity
9 Multicultural community and ethnic groups
10 Political elites and ethnicity as a political power tool
11 Violence, crime and ethnicity
12 Turkish identity and its ethnic dimension
13 Ottoman millet system and ethnicity in historical perspective
14 Turkey´s religious and ethnic communities
Resources
Course Notes Antony D. Smith, Milli Kimlik, İletişim yayınları, (Çev. Bahadır Sina Şener), 5. Baskı, İstanbul, 2009
Course Resources Antony D. Smith, Milli Kimlik, İletişim yayınları, (Çev. Bahadır Sina Şener), 5. Baskı, İstanbul, 2009
Bahadeddin Ögel, Türk Kültürünün Gelişme Çağları, Kömen yayınları, 2. Baskı, Ankara, 1979
Balibar ve Wallerstein, Irk Ulus Sınıf, (Çev. Nazlı Ökten), Metis yayınları, İstanbul, 1993
Kemal H. Karpat, Ortadoğu´da Osmanlı Mirası ve Ulusçuluk, (Çev. Recep Bozdemir), İmge yayınları, İstanbul, 2001
L.N. Gumilev, Eski Türkler, (D.Ahsen Batur), Birleşik Yayıncılık, İstanbul, 1999
Orhan Türkdoğan, Etnik sosyoloji, Timaş yayınları, İstanbul, 1997
Robert Bernasconi, Irk Kavramını Kim İcat etti ?, (Çev. Zeynep Direk ve vd.),Metis yayınları, İstanbul, 2000
Semra Somersan, Sosyal Bilimlerde Etnisite ve Irk, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2004
Sinisa Malesevic, The Sociology of Ethnicity, Sage Publications,Galway, 2004
Steve Fenton, Etnisite: Irkçılık, Sınıf ve Kültür, (Çev. Nihat Şad), Phoenix Yayınları, Ankara, 2001
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1
2
3
4
5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 25
1. Ödev 37
2. Ödev 38
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 20
1. Final 80
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Assignment 2 30 60
Final examination 1 2 2
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 5 80
Mid-terms 1 2 2
Total Workload 192
Total Workload / 25 (Hours) 7.68
dersAKTSKredisi 7