Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Public Administration SBK 325 5 2 + 0 2 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Turkish
Course Level Bachelor's Degree
Course Type Optional
Course Coordinator Doç.Dr. HARUN KIRILMAZ
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective

To learn basic concepts about public administration; to have knowledge about the structure and functioning of Turkish public administration; to learn current approaches in public administration; to have knowledge about organization structure and functioning of central and provincial organization of Ministry of Health.

Course Content

This lesson will provide information on public administration, central and local government, public administration supervision, current approaches in public administration, organizational structure and functioning of the Ministry of Health.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 To know the organizational structure and functioning of the Ministry of Health. Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Homework,
2 To know the basic concepts of public personnel management Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Homework,
3 To know the structure and functioning of Turkish public administration. Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Homework,
4 To know the basic concepts of public administration. Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Homework,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Concept of Public Administration, Related Science Branches, Public Administration and Private Management Comparison
2 Development of Public Administration
3 Organizational and Organizational Theories in Public Administration
4 Structure and Functioning of Public Administration
5 Central Management, Local Governance, Basic Characteristics of Turkish Public Administration
6 Central Government Organization and its Functioning
7 Local Government Organizations and Their Functioning
8 Audit of Public Administration
9 MIDTERM
10 Central Organization and Functioning of Ministry of Health
11 Provincial Organization and Functioning of Ministry of Health
12 Current Approaches in Public Administration - I
13 Current Approaches in Public Administration - II
14 Current Approaches in Public Administration - III
Resources
Course Notes <p>Bilal Eryılmaz (2013), Kamu Y&ouml;netimi, Umuttepe Yayınları, Kocaeli.</p>
Course Resources

Aykut Polatoğlu (2003), Kamu Yönetimi: Genel İlkeler ve Türkiye Uygulaması, ODTÜ Yayıncılık, Ankara.

İsmet Giritli (2001), Türkiye’nin İdari Yapısı: Kamu Yönetimi Teşkilatı, Der Yayınları, İstanbul.

Sağlık Bakanlığı (2012), Bakanlık Merkez Teşkilatı ve Bağlı Kuruluşlar Tanıtım Kitapçığı, Sağlık Bakanlığı Yayınları, Ankara.

Sağlık Bakanlığı (2012), Taşra Teşkilatı Yönetim Rehberleri, Sağlık Bakanlığı Yayınları, Ankara.

Bilal Eryılmaz, Musa Eken ve Mustafa Lütfi Şen (Ed.) (2007), Kamu Yönetimi Yazıları, Nobel Yayınları, Ankara.

Asım Balcı (2005), kamu Hizmetleri ve Yerinden Yönetim: Sağlık Hizmet Sunumunun Yeniden Yapılandırılması, Atlas Yayınları, İstanbul.

Asım Balcı, Ahmet Nohutçu, Namık Kemal Öztürk ve Bayram Coşkun (Ed.) (2003), Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar, Seçkin Yayınları, Ankara.

Ahmet Nohutçu ve Asım Balcı (Ed.) (2005), Bilgi Çağında Türk Kamu Yönetiminin Yeniden Yapılandırılması - I, Beta Yayınları, İstanbul.

Ahmet Nohutçu ve Asım Balcı (Ed.) (2007), Bilgi Çağında Türk Kamu Yönetiminin Yeniden Yapılandırılması - II, Beta Yayınları, İstanbul.

Muhittin Acar ve Hüseyin Özgür (Ed.) (2003), Çağdaş Kamu Yönetimi - I, Nobel Yayınları, Ankara.

Muhittin Acar ve Hüseyin Özgür (Ed.) (2004), Çağdaş Kamu Yönetimi - II, Nobel Yayınları, Ankara.

Bekir Parlak (Ed.) (2008), Kamu Yönetiminde Yeni Vizyonlar, Turhan Kitabevi, Ankara.

Bekir Parlak ve Zahid Sobacı (2008), Kuram ve Uygulamada Kamu Yönetimi: Ulusal ve Küresel Perspektifler, Alfa Aktüel Yayınları, Bursa.

Ahmet Hamdi Aydın, İ. Ethem Taş, Meltem Kılıç ve Zehra Gül (Ed.) (2010), Küreselleşme Karşısında Kamu Yönetimi ve Hizmeti, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yayınları, Kahramanmaraş.

Şinasi Aksoy ve Yılmaz Üstüner (Ed.) (2007), Kamu Yönetimi: Yöntem ve Sorunlar, Nobel Yayınları, Ankara.

Nuri Tortop, Eyüp G. İsbir, Burhan Aykaç, Hüseyin Yayman ve M. Akif Özer (2007), Yönetim Bilimi, Nobel Yayınları, Ankara.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 To gain competencies specific to the field of health management X
2 Gaining innovation and entrepreneurship characteristics in the health sector X
3 To make effective, oral and written communication and professional presentations X
4 Gaining the ability to access / access up-to-date health management information and transfer it to teammates X
5 Analyzing organizational data X
6 Using leadership skills in solving current problems X
7 To have the awareness of responsibility required by the health ecosystem X
8 To behave legally and ethically in health service delivery X
9 Evaluating the global context affecting healthcare delivery X
10 To grasp / understand / interpret the development in global health services X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Kısa Sınav 10
2. Kısa Sınav 10
4. Kısa Sınav 10
3. Kısa Sınav 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 2 32
Mid-terms 1 15 15
Quiz 2 5 10
Assignment 1 5 5
Final examination 1 15 15
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 2 32
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 2 32
Mid-terms 1 15 15
Quiz 2 5 10
Assignment 1 15 15
Final examination 1 20 20
Total Workload 249
Total Workload / 25 (Hours) 9.96
dersAKTSKredisi 5