Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Principles Of Ornithology BIY 528 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. ALİ UZUN
Course Lecturers Prof.Dr. ALİ UZUN,
Course Assistants

Bölüm Araştırma Görevlileri

Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective

Dünya ekosisteminin en aktif ve gözlenebilir gruplarından bir olan Aves sınıfı ile ilgili lisans üstü düzeyde bilgi birikimine sahip olmak ve bunları kullanabilmek.

Course Content

Aves sınıfı ile ilgili genel morfolojik ve anatomik özellikler, temel davranış şekilleri, yayılışları ve sınıflandırma temelleri ile sınıflandırmada önemli karakterler. Ayrıca tür tayin anahtarı ile birlikte Aves sınıfının familyaları, cinsleri ve türleri hakkında bilgiler. Bunun yanında ülkemizde yaşayan kuş türlerinin göç ve koruma statüleri.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Anlatım, Sınav , Ödev,
2 Anlatım, Sınav , Ödev,
3 Anlatım, Sınav , Ödev,
4 Anlatım, Sınav , Ödev,
5 Anlatım, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Aves sınıfının genel özellikleri
2 Aves sınıfının sistematiği
3 Kuşları araştırma yöntemleri
4 Teşhis metodları
5 Populasyon yoğunluğunu tespit metodları
6 Kuş göçlerini çalışma metotları
7 Kuşlarda iskelet sistemi
8 Deri ve deri oluşumları
9 Ara Sınav
10 Sindrim sistemi
11 Üreme sistemi
12 Dolaşım sistemi
13 Endokrin sistem
14 İklim değişikliği ve kuşlar
Resources
Course Notes <p>1. Baran İ., Yılmaz İ., 1984, Ornitoloji Dersleri, Ege &Uuml;niversitesi Basımevi, 321 s., Bornova-İzmir</p>
Course Resources

2. Kiziroğlu İ., 1989, Türkiye Kuşları, O.G.M. Basımevi., 314 s., Ankara.
3. Kiziroğlu İ., 2001, Ekolojik Potpuri, Takav Mat. Yay. A.Ş., 391 s., Ankara.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Uzmanlık Alanı ölçeğinde metot geliştirme yöntemlerini ve bilgi elde etme yöntemlerini sağlama X
2 Konu üzerine uygulama yapabilme X
3 Alanıyla ilgili literatür düzeyinde temel bilgiye sahip olma X
4 Sonuçlarını anlatabilme ve tartışabilme X
5 Özgün konular belirleyebilme X
6 Biyoloji alanındaki kazanımlarını disiplinler arası çalışmalarda kullanma yetkinliğine sahiptir. X
7 Proje tabanlı çalışma yönünde tutum geliştirir. X
8 Akademik ve kültürel birikimi ile bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur. X
9 Bilgisayar ve bilişim teknolojilerini alan amaçları doğrultusunda ileri düzeyde kullanabilir. X
10 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir. X
11 Biyoloji lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, bilgilerini ilgili bilim dallarında uzmanlık düzeyinde geliştirir. X
12 Çalışma alanındaki konularda/uygulamalarda, evrensel ve toplumsal değerlere duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran, üreten, etik değerlere sahip bir bireydir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 40
Total 100
1. Final 50
1. Yıl İçinin Başarıya 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 5 80
Ara Sınav 1 5 5
Kısa Sınav 1 5 5
Ödev 1 10 10
Final 1 5 5
Total Workload 153
Total Workload / 25 (Hours) 6.12
dersAKTSKredisi 6