Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Biyokimya DHF 112 1 2 + 1 3 8
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Doç.Dr. HAYRULLAH YAZAR
Course Lecturers Doç.Dr. HAYRULLAH YAZAR,
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Temel Öğretim
Course Objective

Biyokimya canlı hücrelerde ve organizmalarda var olan değişik molekülleri ve bu moleküllerle ilgili biyokimyasal olayları inceleyen bir bilim dalıdır. Yaşamın olduğu her yerde, biyokimyasal tepkimeler de yer alır. Biyokimya biliminin temel amacı; yaşamla beraber var olan bu kimyasal olayları sistem, organ, hücre ve moleküler düzeyde incelemek ve aydınlatmaktır. Bu derste de, öğrencilerin organizmadaki temel biyokimyasal yapı ve mekanizmalar hakkında bilgi edinmeleri, protein, karbonhidrat ve lipid metabolizmalarının temel özelliklerini kavramaları ve canlı metabolizmasını moleküler düzeyde anlayacak şekilde temel biyokimya bilgisi edinmeleri amaçlanmakatdır.

Course Content

Proteinlerin ve Enzimlerin yapı ve fonksiyonları,Biyoenerjetikler-Karbonhidratların ve lipidlerin metabolizmaları,Protein ve aminoasid metabolizması, Makromoleküllerin yapı ve fonksiyonları, ekstraselüler ve intraselüler ilişkinin biyokimyası Hormonlar, Vitamin ve Mineraller Su

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Biyokimyaya giriş, metabolik olaylar, hücrenin biyokimyasal yapısı
2 Hücre, Organeller ve Membran
3 Amino asidler, proteinlerin yapısı
4 Plazma proteinleri ve önemi
5 Kalsiyum metabolizması
6 Enzimler
7 Karbonhidratlara giriş, glikoliz ve piruvatın oksidasyonu
8 Glikoliz ve piruvatın oksidasyonu -II
9 Trikarboksilik asit döngüsü
10 Glukoneogenez
11 Glikojen metabolizması ve karbonhidrat bozuklukları
12 Ara Sınav
13 Heksoz monofosfat şantı
14 Solunum zinciri, oksidatif fosforilasyon ve ATP sentezi
15 Adipoz doku
16 Yağ asiti ve triaçilgliserol metabolizması; Lipoliz, Lipogenez
17 Lipoproteinler ve Lipit Metabolizması bozuklukları
18 Kolesterol ve safra asitleri
19 Metabolizmanın entegrasyonu
20 Hormonlar ve etki mekanizması
21 Beslenme biyokimyası ve obezite
22 Ksenobiyotikler
23 Vitaminler ve koenzimler
24 II.Ara sınav
25 Purin, pirimidin ve nükleotit metabolizması
26 Tümör belirteçleri
27 Hemogram Sonuçlarının Yorumlanması
28 Klinik biyokimya ve labotratuvar testlerinin yorumlanması
Resources
Course Notes
Course Resources

1-Lippincott's Illustrated Reviews ;Biochemistry.Champe PC,Harvey RA,Ferrier DR.Nobel Tıp Kitabevleri
2-Harper’ Illustrated Biochemistry.Murray RK.Lange.

Week Documents Description size
0 Nucleotid.. 2.45 MB
0 TG.Sentez.Lipoliz.. 7.34 MB
0 Tümör Belirteçleri.. 3.49 MB
0 .Besl.Obezite 1.9 MB
0 Ksenobiyotikler 3.06 MB
0 Vit. 6.55 MB
0 DiyetselLipitler 4.84 MB
0 Nucleotid.. 1.91 MB
0 Klasik2020 odev 0.01 MB
0 KlinikBiyokimya 3.64 MB
0 KlinikBiyokimya 3.64 MB
0 Hormonlar 0.54 MB
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
Total 0
Total 0
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Total Workload 0
Total Workload / 25 (Hours) 0
dersAKTSKredisi 8