Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Özel Bakim Gerektiren Hastalarda Diş Hekimliği DIS 212 2 1 + 0 1 2
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi NESLİHAN YILMAZ
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi NESLİHAN YILMAZ,
Course Assistants

Prof. Dr. Hakan AKIN

Doç. Dr. Emine Gülşah GÖKTOLGA AKIN

Dr. Öğr. Üyesi Elif GÜL AYDIN

Dr. Öğr. Üyesi Halit FURUNCUOĞLU

Öğr. Gör. Gürkan KAYA

 

Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective

Özel bakım gerektiren hastalarda (bedensel ve zihinsel engelliler, sistemik hastalıkları olanlar, yaşlılar, yatağa bağlı hastalar v. b) ağız sağlığını korumak ve uygun tedavi yaklaşım biçimlerini öğretmektir.

Course Content

Özel bakım gerektiren kişilerin tanımı, kapsamı, terminolojisi.
Özel bakım gerektiren hastalarda ağız sağlığı hizmetlerine erişimde engeller , onay işlemleri, hastalar ve bakımlarını üstlenen kişilerle iletişim kurma yöntemleri
Özel bakım gerektiren hastalarda ağız sağlığı problemleri ve ağız sağlığının korunması için alınacak önlemler
Özel bakım gerektiren hastalarda ağız ve diş hastalıklarının tedavi yöntemleri

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Özel bakım Diş Hekimliğinin kapsamını öğrenir. Anlatım,
2 Engelli, yaşlı, sistemik ve ruhsal hastalıkları olan bireylerin ağız sağlık hizmetlerine erişimi ve karşılaştıkları engellerin farkında olur. Anlatım,
3 Özel bakım gerektiren hastalarla doğru iletişim kurma yollarını öğrenir. Anlatım,
4 özel bakım gerektiren hastalarda diş hekimi kliniğinde doğru yaklaşım ve tedavi şekillerini öğrenir. Anlatım,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Özel bakım gerektiren bireylerin tanımı ve özel bakım gerektiren hastalarda diş hekimliğinin kapsamı ve epidemiyolojisi, ağız sağlığı hizmetlerine erişimde engeller
2 Özel bakım kapsamında yer alan hasta gruplarının sınıflandırması, yasal prosedürler ve hasta onayları
3 Görme , işitme ve konuşma engelli hastalarla iletişim, ağız ve diş sağlığının korunması ve tedavi yaklaşımları
4 Zihinsel engellilerde ağız ve diş sağlığının korunması ve tedavi yaklaşımları
5 Bedensel engellilerde ağız ve diş sağlığının korunması ve tedavi yaklaşımları
6 Engelli hasta yakınları ve bakıcılarının eğitimi , ağız bakım teknikleri, özel araç ve gereçleri , protez bakımı
7 Sistemik hastalıkları olan bireylerde ağız ve diş sağlığı (Kardiyovasküler sistem ve solunum sistem hastalıkları olan bireylerde dental yaklaşım)
8 Sistemik hastalıkları olan bireylerde ağız ve diş sağlığı (Endokrin sistem ve gastrointestinal sistem hastalıkları olan bireylerde dental yaklaşım)
9 Demans, Alzheimer, Parkinson hastalıkları olan yaşlılarda ağız sağlığının korunması ve hastalıklarının tedavisi
10 Yatağa bağlı, yoğun bakım, entübe, terminal hastalarda ağız bakımı
11 Ruhsal sağlık sorunu olan hastalarla iletişim ve tedavi yaklaşımları
12 Baş ve boyun bölgesinden radyoterapi alan hastalar
13 Kemoterapi alan ve kemik iliği transplantasyonu yapılmış hastalar
14 Kanama diyatezi olan hastalara yaklaşım
Resources
Course Notes
Course Resources

Special care in Dentistry , Scully C, Diz Dios P, Kumar N , 2007 , Elsevier.
IADH (International Association for Disability and Oral Health ) web sitesi
www.iadh.org

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Mesleğin gerektiği, tüm temel tıp bilimleri alanında bilgi ve donanıma sahiptir, klinik ve sosyal bilimlere ait bilgileri edinmiştir ve bunları tüm meslek hayatı boyunca uygular. Diş hekimliği tarihi, tıp ahlakı ve adli diş hekimliği konusunda gereken ölçüde bilgi ve hassasiyete sahiptir. X
2 Diş hekimi olarak, ağız, çene, diş ve tüm oral dokuların, hücre, doku, organ ve sistem bazında yapı ve fonksiyonlarını tanımlar. X
3 Hastaların tıbbi durumlarının, semptomlarının, laboratuvar sonuçlarının ve ilaç etkileşimlerinin değerlendirmesini yapar. Çeşitli sistemik hastalıklar ve bunlarla ilişkili ağız ve diş hastalıklarının tedavi yollarını bilir ve bu tip durumlarda alınması gereken önlemleri uygular. X
4 Ağız, çene, diş ve tüm oral dokularda oluşabilen yapı ve fonksiyon değişikliklerini değerlendirir, tanı koyar ve teşhis ve tedavi planlaması yapar. X
5 Çocuk ve yetişkinlerde tüm koruyucu, önleyici işlemleri bilir, klinikte uygulayabilir ve hasta takibi yapabilir. X
6 Toplum ağız, diş sağlığı koruyucu ve destekleyici işlemleri bilir ve hazırlanmış program ve projelere katılabilir, uygulayabilir. X
7 Tüm ağız, çene, diş ve oral dokuları ilgilendiren hastalıkların, anomalilerin, bozuklukların tedavilerinde disiplin içi ve disiplinler arası tedavi planlamalarında yer alır, kendi bilgi ve becerilerinin sınırlarını bilerek tedaviler yapar, gerektiğinde alanında uzman sağlık çalışanlarından görüş ve yardım alır. X
8 Yaşam boyu öğrenme ilkesi çerçevesinde, diş hekimliği bilgilerini takip eder, mesleki ve akademik alanlarda öğrendiği güncel bilgileri kullanır. X
9 Diş hekimliği alanında teknik ekipmanı, teşhis ve tedaviye özgü olan cihaz ve aletleri ve malzemeleri tanır ve etkili bir şekilde kullanır.
10 Hasta, hasta yakınları, meslektaşları ile ve bulunduğu ortamda çalışan kişilerle her türlü iletişiminde etik kurallar çerçevesinde güven ve saygıya dayalı nitelikli iletişim kurar. Hasta mahremiyetine, enfeksiyon kontrolüne, radyasyon güvenliği ve tıbbi atık yönetmeliklerine uygun davranır. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 10
2. Ödev 90
Total 100
1. Final 50
1. Yıl İçinin Başarıya 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ara Sınav 1 1 1
Ödev 2 14 28
Final 1 1 1
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 1 16
Performans Görevi (Seminer) 1 14 14
Total Workload 60
Total Workload / 25 (Hours) 2.4
dersAKTSKredisi 2