Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Bilimde Yaraticilik Inovasyon ve Girişimcilik HMS 682 0 2 + 0 2 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Doktora
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. YURDANUR DİKMEN
Course Lecturers Doç.Dr. YURDANUR DİKMEN,
Course Assistants

Doç.Dr. YURDANUR DİKMEN

Course Category Genel Eğitim
Course Objective

Dersin amacı farklı yönleriyle yaratıcılığın tanımını yapmak, yaratıcı kişilik, yaratıcı düşünme, yaratıcılığın geliştirilmesi, yaratıcılığı besleyen çalışma yöntemleri ve teknikler hakkında bilgi edinilmesini sağlamak, girişimciliğin geliştirilmesini kavrama üzerine tartışılmasını sağlamaktır. Yaratıcılık-Girişimcilik Kavramı, Buluşlar Tarihi, Buluş Öyküleri, Patent Ve Veri Hakları, Patent Alımı, Dünya Bilgi Pazarı hakkında bilgi edinilmesi amaçlanmaktadır.

Course Content

Ders içeriğinde girişimcilik ve yaratıcılık konusu farklı yönleri ile ele alınacaktır.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Girişimcilikteki engelleri ve teşvikleri öğrenerek uygun sektörle ilgili fırsatları karşılaştırır. Anlatım, Soru-Cevap, Problem Çözme, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
2 Girişimcilik özelliklerinden hareketle kendi girişimcilik özelliklerini sorgular. Anlatım, Soru-Cevap, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Grup Çalışması, Problem Çözme, Sınav , Portfolyo, Performans Görevi,
3 Yaratıcılığı geliştiren yöntemlerini inceler. Anlatım, Soru-Cevap, Problem Çözme, Sınav , Ödev, Portfolyo,
4 Yaratıcı fikir geliştirme egzersizlerini tanımlar. Anlatım, Beyin Fırtınası, Altı Şapka, Örnek Olay, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
5 Sağlıkta girişimcilik, buluş, faydalı model ve patent kavramlarını açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Altı Şapka, Örnek Olay, Ödev, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Tanışma ve derse giriş
2 Yaratıcılık ve girişimcilik nedir
3 Yaratıcı ve Girişimci kişinin özellikleri ve gerekli beceriler
4 Yaratıcılığı geliştiren yöntemler
5 Yaratıcı fikir geliştirme egzersizleri
6 Kritik Düşünme ve soru sorma
7 Özgün bir fikir oluşturma süreci
8 Özgün bir fikir oluşturma süreci
9 Grup tartışmaları
10 Grup tartışmaları
11 Girişimcilik finansmanı ve destekler
12 Sağlıkta Girişimcilik/buluş/faydalı model
13 Faydalı model/ Patent Hakları
14 Sağlıkta Girişimci örnekleri ile tanışma (Seminer/konferans)
Resources
Course Notes
Course Resources

Endsley, D. Scott.; “Putting Healthcare InnovationintoPractice”, A John Wiley & Sons Publication, 2010, Kılıç S (2016)  İnovasyon ve inovasyon yönetimi. Ankara; Seçkin yayıncılık.  Merih DY. (2017) İnovatif hemşirenin yol haritası. İstanbul:Nobel Tıp Kitabevi.Doğan H Yenilikçilik ve girişimcilik;Örnek olay incelemeli.Gazi Kitabevi.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Yüksek lisans yeterliklerine dayalı olarak, yaşam boyu öğrenme bilinciyle alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir ve bilime katkı sağlar. X
2 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinerek ulusal ve uluslar arası alanındaki yenilikleri bakıma aktarır X
3 Mesleğini yaparken evrensel değerlere ve etik ilkelere uygun davranır. X
4 Alanının gerektirdiği düzeyde istatistik kullanır. X
5 Yaptığı bilimsel çalışma sonuçlarını kliniğe aktararak bakım kalitesini yükseltir.
6 Sağlık ekibi içinde klinik kararlarda aktif rol alır ve danışmanlık yapar. X
7 Alanının gerektirdiği düzeyde yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim becerilerini kullanır X
8 Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Performans Görevi (Seminer) 60
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 5 5
Kısa Sınav 1 10 10
Performans Görevi (Seminer) 1 10 10
Final 1 15 15
Proje / Tasarım 1 30 30
Total Workload 150
Total Workload / 25 (Hours) 6
dersAKTSKredisi 6