Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Turizm Işletmeciliği SAU 552 0 2 + 0 2 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi LÜTFİ MUSTAFA ŞEN
Course Lecturers
Course Assistants

Arş. Gör. Çağrı ERDOĞAN

Course Category Genel Eğitim
Course Objective

Turizm işletmeciliğine giriş konularının verileceği bu dersin temel amacı; öğrencinin belli başlı turizm işletmelerini genel olarak anlamasını ve kavramasını sağlamaktır.

Course Content

Bu derste; turizm ve turist kavramları, turizmin çeşitleri, turizm endüstrisi, turizm işletmeciliği ve özellikleri, seyahat, konaklama, yeme-içme, rekreasyon, ulaştırma, deniz turizmi işletmeleri tanıtım düzeyinde ele alınacaktır.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 İşletme ve Turizm işletmeciliği kavramlarını ifade eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
2 Turizm İşletmelerinin temel fonksiyonlarını açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
3 Seyahat sektöründe faaliyet gösteren işletmeleri tanır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
4 Turistik Ürün kavramını ifade eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
5 Otel işletmelerinin tarihsel gelişimi, otel işletmelerinin tanımı ve özelliklerini açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
6 Yiyecek-İçecek İşletmelerini sınıflandırır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
7 Yat ve Marina İşletmeleri ile Ulaştırma İşletmelerinin önemini açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
8 Turizm işletmeleri bazında turizm endüstrisinin geleceğini yorumlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
9 Otel işletmeciliği, seyahat işletmeciliği ve diğer turistik işletme türleri ile ilgili olarak karşılaşılabilecek öngörülemeyen karmaşık durumlarda sorumluluk alarak çözüm geliştirir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Temel İşletmecilik Kavramları ve Turizm Demirkol, Ş. Ve B.Zengin(2009), Turizm İşletmeleri, Değişim Yayınları, İstanbul (ilgili bölüm çalışılacak)
2 Seyahat İşletmeleri Demirkol, Ş. Ve B.Zengin(2009), Turizm İşletmeleri, Değişim Yayınları, İstanbul (ilgili bölüm çalışılacak)
3 Seyahat İşletmeleri Demirkol, Ş. Ve B.Zengin(2009), Turizm İşletmeleri, Değişim Yayınları, İstanbul (ilgili bölüm çalışılacak)
4 Seyahat İşletmeleri Demirkol, Ş. Ve B.Zengin(2009), Turizm İşletmeleri, Değişim Yayınları, İstanbul (ilgili bölüm çalışılacak)
5 Konaklama İşletmeleri Demirkol, Ş. Ve B.Zengin(2009), Turizm İşletmeleri, Değişim Yayınları, İstanbul (ilgili bölüm çalışılacak)
6 Konaklama İşletmeleri Demirkol, Ş. Ve B.Zengin(2009), Turizm İşletmeleri, Değişim Yayınları, İstanbul (ilgili bölüm çalışılacak)
7 Konaklama İşletmeleri Demirkol, Ş. Ve B.Zengin(2009), Turizm İşletmeleri, Değişim Yayınları, İstanbul (ilgili bölüm çalışılacak)
8 Yiyecek-İçecek İşletmeleri Demirkol, Ş. Ve B.Zengin(2009), Turizm İşletmeleri, Değişim Yayınları, İstanbul (ilgili bölüm çalışılacak)
9 ARA SINAV
10 Yiyecek-İçecek İşletmeleri Demirkol, Ş. Ve B.Zengin(2009), Turizm İşletmeleri, Değişim Yayınları, İstanbul (ilgili bölüm çalışılacak)
11 Yiyecek-İçecek İşletmeleri Demirkol, Ş. Ve B.Zengin(2009), Turizm İşletmeleri, Değişim Yayınları, İstanbul (ilgili bölüm çalışılacak)
12 Deniz Turizmi İşletmeleri Demirkol, Ş. Ve B.Zengin(2009), Turizm İşletmeleri, Değişim Yayınları, İstanbul (ilgili bölüm çalışılacak)
13 Turizmde Ulaştırma ve Havayolu İşletmeleri Demirkol, Ş. Ve B.Zengin(2009), Turizm İşletmeleri, Değişim Yayınları, İstanbul (ilgili bölüm çalışılacak)
14 Rekreasyon İşletmeleri Demirkol, Ş. Ve B.Zengin(2009), Turizm İşletmeleri, Değişim Yayınları, İstanbul (ilgili bölüm çalışılacak)
Resources
Course Notes <p>Şehnaz DEMİRKOL ve Burhanettin ZENGİN (2009), &quot;Turizm İşletmeleri&quot;, Değişim Yayınları, İstanbul.</p>
Course Resources

Ahmet AKTAŞ (2002), "Turizm İşletmeciliği ve Yönetimi", Detay Yayıncılık, Ankara.
Meryem A. KOZAK, Nazmi KOZAK, Metin KOZAK (2012), "Genel Turizm", Detay Yayıncılık, Ankara.
Turizm Alanında diğer kitap, makale ve yayınlar ile ilgili mevzuat (1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu, 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu, Turizm Tesisleri Nitelikleri Yönetmeliği, vb.)

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 70
1. Kısa Sınav 5
2. Kısa Sınav 5
1. Ödev 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 20 20
Kısa Sınav 2 15 30
Ödev 1 10 10
Final 1 20 20
Total Workload 128
Total Workload / 25 (Hours) 5.12
dersAKTSKredisi 5