Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Iletişim Teknikleri SAU 1004 0 2 + 0 2 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Öğr.Gör. ZÜLFÜKAR ÖZÇELİK
Course Lecturers Prof.Dr. AYTEKİN İŞMAN,
Course Assistants
Course Category
Course Objective

İletişim becerileri ile ilgili temel bilgi kazandırmak,; iletişim süreçlerini ve temel iletişim kavramları bildirmek, iletişim tekniklerini etkin bir şekilde kullandırmak, iletişim türlerini öğretmek ve uygulatmak.

Course Content

İletişimin temel öğeleri, işleyiş açısından iletişim, örgüt ve grup içinde iletişim kurma becerileri, iletişimi engelleyen ya da aksatan statü farklılıkları dil ve anlatım güçlüklerinden kaynaklanan kısıtlamalar ve bunların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalar, yazılı, sözlü ve sözsüz iletişimin önemi ve kullanılan teknikler.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Yeni iletişim tekniklerini etkili bir şekilde kullanır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
2 Yeni medya ile geleneksel medya arasındaki farkları sıralar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
3 Medyamorfoz kavramını tanımlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 İletişim ve iletişim özellikleri
2 Etkili iletişim ve empati
3 İletişim Türleri
8 Ara Sınav
14 Genel Tekrar
Resources
Course Notes
Course Resources
 
Atabek Ümit. İletişim ve Teknoloji, Seçkin Yayınevi, Ankara: 2001.
İnnis Harold A.İmparatorluk ve İletişim Araçları, (çev: Nurcan Törenli), Ütopya Yayınevi, Ankara: 2006
Crowley David, Heyer Paul, İletişim Tarihi, Siyasal Kitabevi, Ankara: 2007
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 30
1. Ödev 10
2. Ödev 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Ara Sınav 1 15 15
Kısa Sınav 1 10 10
Ödev 2 10 20
Final 1 20 20
Total Workload 113
Total Workload / 25 (Hours) 4.52
dersAKTSKredisi 5