Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Iş Sağliği ve Güvenliği SAU 1003 0 2 + 0 2 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator HÜSEYİN ÜNAL
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category Genel Eğitim
Course Objective

Öğrencilerin iş güvenliği, işçi sağlığı ve iş hukuku alanında bilgilerini artırmak , iş yerlerinde veya çalışma ortamlarındaki dikkat edilmesi gereken kuralları öğreterek bilinçli hale getirmek.

Course Content

İş kazaları, meslek hastalıkları, Hukuk ve sosyal düzen kuralları, kişisel koruyucu donanımlar, ergonomi, Yangın ve yangından korunma, ilk yardım

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 İş güvenliği ve işçi sağlığı kavramlarını tanımlayabilir ve analiz edebilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösteri, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
2 İş kazaları, çeşitleri, meslek hastalıkları ve korunma yollarını analiz edebilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Örnek Olay, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev, Proje / Tasarım,
3 İş Hukuku temel kavramlarını bilir ve analiz edebilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösteri, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev, Proje / Tasarım,
4 İşyerindeki çalışma ortamlarını ergonomiye uyarlayabilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösteri, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
5 Çalışma ortamlarında kullanılan elektrikli ve elektriksiz el aletleriyle çalışmalarda iş güvenliği temel kurallarını analiz edebilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösterip Yaptırma, Grup Çalışması, Örnek Olay, Deney / Laboratuvar, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
6 Kişisel koruyucu donanımlarını tanımlayabilir ve KKD kullanımının önemini analiz edebilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösteri, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev, Performans Görevi,
7 İlkyardım kavramını bilir ve ilk yardımda uygulanacak kuralları analiz edebilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev, Proje / Tasarım,
8 Yangın, Patlama, sabotaj ve doğal afetlerde güvenlik önlemlerini analiz edebilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösteri, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev, Proje / Tasarım,
9 Yangın, Patlama ve doğal afetlerde oluşturulacak ekipleri bilir ve görevlerini analiz edebilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösteri, Grup Çalışması, Benzetim, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
10 Kaldırma ve taşıma makinalarında iş güvenliği kurallarını analiz edebilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev, Proje / Tasarım,
11 İş sağlığı ve güvenliğinde İsçi, işveren ve devletin görevlerini analiz edebilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
12 Çalışma hayatında etik kavramını analiz edebilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösteri, Grup Çalışması, Örnek Olay, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
13 İşyeri sağlık ve güvenlik işaretlerini analiz edebilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
14 Bakım ve onarımlarda iş güvenlik kurallarını Analiz edebilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 İş güvenliğinin tanımı ve tarihçesi
2 Devletin, işverenin ve işçinin görevleri, Hukuk kavramı ve çeşitleri
3 İş kazası kavramı, oluş sebepleri ve iş kazası çeşitleri
4 Meslek Hastalıkları kavramı, çeşitleri ve korunma yolları
5 Ergonomi (İşçi ve işyeri yeri koşullarının işçi sağlığına etkisi)
6 Çalışma alanlarında elektriksiz aletlerle çalışmalarda iş güvenliği
7 Çalışma alanlarında elektrikli aletlerde çalışmalarda iş güvenliği
8 İş güvenliğinde Koruyucular (Makine ve Kişisel Koruyucular)
9 Bakım ve onarım işlerinde iş güvenlik kuralları
10 Çalışma hayatında etik kurallar
11 Kaldırma ve taşıma araçlarında iş güvenliği
12 Yangın, Patlama, ve doğal afetlerde güvenlik önlemleri
13 İlkyardım ve ilkyardım kuralları
14 Sağlık ve güvenlik işaretleri
Resources
Course Notes <p> <span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">İş Saglıgı ve G&uuml;venliği dersi&nbsp;ders notu</span></p>
Course Resources

1.İş güvenliği CASGEM notları,
2. İş sağlığı ve güvenliği, İMO notları
3.İş Güvenliği, Ercüment DİZDAR, ABP Yayınevi, 2010.
4.İş Güvenliği ve Sağlığı, Abdulvahap YİĞİT, Alfa Aktüel, 2008.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 55
1. Kısa Sınav 15
2. Kısa Sınav 15
1. Ödev 15
Total 100
1. Final 45
1. Yıl İçinin Başarıya 55
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 2 8 16
Ödev 1 8 8
Final 1 12 12
Total Workload 126
Total Workload / 25 (Hours) 5.04
dersAKTSKredisi 5