Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Girişimcilik ve Proje Yönetimi SAU 1001 0 2 + 1 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator ASLAN ÇOBAN
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective

İki kısımdan oluşan dersin  girişimcilik kısmında; girişimciliğe dair temel kavramlar, girişimcilik özellikleri, girişimcilik türleri, girişimcilik kültürü, kadın girişimciliği, girişimcilik etiği, örgüt kültürü, iletişim, girişimcilik finansmanı gibi konuların öğrenciye kazandırılması hedeflenmektedir. Proje yönetimi kısmında ise; proje ömür döngüsü ve süreçleri, proje seçimi, proje finansmanı, proje tanımı, proje planlama, projenin hayata geçirilmesi ve kontrol, risk ve kaynak planlaması, Ar-Ge projelerinin yönetimi, yeni ürün geliştirme projelerinin yönetimi, projelerin ticarileştirilmesi, proje yönetimi içini liderlik ve organizasyon, farklı disiplinlerdeki öğrencilere takım çalışması ruhu ile birlikte proje yapma kültürünün kazandırılması amaçlanmaktadır.

Course Content

Girişimciliğe dair temel kavramlar, girişimcinin özellikleri ve gerekli beceriler, Girişimcilik türleri, girişimcilik kültürü, motivasyon, aile işletmeciliği, Kadın girişimciliği, Türkiye’de girişimcilik etiği, Örgüt kültürü, iletişim ve girişimcilik ağı, Girişimcilik ve imtiyaz hakkı, Yerel girişimcilik, Girişimcilik finansmanı, İş planı kavramı ve öğeleri, Projenin tanımı, özellikleri ve sınıflandırılması, Proje yönetimi ve organizasyonu, Takım çalışması (Farklı disiplinlerin birlikte proje yazma kültürü ), Mantıksal çerçeve yaklaşımı, Proje yönetiminde bütçeleme, Proje yönetiminde kontrol ve raporlama, Proje risk yönetimi, Öğrenci sunumları (iş planı sunumları)

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Girişimcilik özelliklerinden hareketle kendi girişimcilik özelliklerini sorgular. Anlatım, Tartışma, Sınav ,
2 Girişimcilikteki engelleri ve teşvikleri öğrenerek uygun sektörle ilgili fırsatları karşılaştırır. Anlatım, Tartışma, Sınav ,
3 Başarılı/başarısız olmuş girişimcilik örneklerinden hareketle kariyer planını bir girişimci olarak yapılandırır. Anlatım, Tartışma, Sınav ,
4 Proje ve proje yönetimi ile ilgili temel kavramları tanımlayabilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
5 Proje amacını, faaliyetlerini, sonuçlarını, risklerini, vb. belirleyerek mantıksal çerçeveyi oluşturabilir. Anlatım, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Proje Temelli Öğrenme , Ödev, Proje / Tasarım,
6 Ulusal ve uluslararası proje hibe ve desteklerini araştırabilir, yararlanma şartlarını öğrenir. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Proje / Tasarım,
7 Proje destek ve hibelerinden faydalanmak üzere iş planı veya başvuru dokümanı ve bütçesini oluşturabilir. Anlatım, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Proje / Tasarım, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Girişimciliğe dair temel kavramlar, girişimcinin özellikleri ve gerekli beceriler
2 Girişimcilik türleri, girişimcilik kültürü, motivasyon, aile işletmeciliği
3 Kadın girişimciliği, Türkiye’de girişimcilik etiği
4 Örgüt kültürü, iletişim ve girişimcilik ağı, Girişimcilik ve imtiyaz hakkı
5 Yerel girişimcilik,Herkes girişimci olabilir mi?
6 Girişimcilik finansmanı
7 İş planı kavramı ve öğeleri (pazar araştırma, pazarlama planı, üretim planı, yönetim planı, finansal plan), İş planı örnekleri
8 Projenin tanımı, özellikleri ve sınıflandırılması
9 Proje yönetimi ve organizasyonu, Takım çalışması (Farklı disiplinlerin birlikte proje yazma kültürü )
10 Mantıksal çerçeve yaklaşımı
11 Proje yönetiminde bütçeleme
12 Proje yönetiminde kontrol ve raporlama
13 Proje risk yönetimi
14 Öğrenci sunumları (iş planı sunumları)
Resources
Course Notes <p> Ders notları ve videolar dersin koordinat&ouml;r&uuml; tarafından haftalık olarak SABİS sistemine y&uuml;klenmektedir.</p>
Course Resources

1) Arıkan, Semra (2004), Girişimcilik, Siyasal kitabevi, Ankara.
2) Yelkikalan, N. (Edt.) (2013), Girişimcilik, Beta Yayınevi, İstanbul.
3) Tekir, Görkem (2006), Proje Yönetimi Kavramları Metodolojisi ve Uygulamaları, Çağlayan Kitabevi.
4) Albayrak, Burhan (2009), Proje Yönetimi ve Analizi, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
5) Lewis, James P. (2001), Project Planning Scheduling & Control, Mc Graw Hill.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 20
1. Kısa Sınav 10
1. Proje / Tasarım 35
1. Performans Görevi (Seminer) 35
Total 100
1. Final 50
1. Yıl İçinin Başarıya 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 5 5
Kısa Sınav 1 5 5
Proje / Tasarım 1 30 30
Performans Görevi (Seminer) 1 5 5
Final 1 7 7
Total Workload 132
Total Workload / 25 (Hours) 5.28
dersAKTSKredisi 5