Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Araştirma ve Rapor Yazma Teknikleri SAU 021 0 2 + 0 2 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. ÖZKAN ÖZDEMİR
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Bilim, Bilgi, Bilim felsefesi kavramlarını; tanıtmak, Bilimsel araştırma yöntemleri ve çeşitlerini öğretmek, Kaynak tarama, veri toplama ve analiz etme becerilerini geliştirmek, Bilimsel araştırmaların sonuçlarını; rapora dönüştürmeyi kavratmak, Akademik yazım kuraları; çerçevesinde; lisans seviyesinde yıl içi projesi ve bitirme projesi tasarlayabilme ve bunu raporlayabilme becerisini kazandırmak
Course Content Bilgi ve bilim kavramı;, Bilimsel araştırmaların amaçları ve çeşitleri,
araştırma yöntemleri, araştırmaların planlanması, Veri toplama ve veri analizi, Anket tekniği, Bilimsel araştırma sonuçlarının rapora dönüştürülmesi
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Bilgi ve bilim kavramlarını tanımlar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösteri, Sınav ,
2 Hipotez, kuram, bilimsel yasa, olgu, gözlem, tümevarım, tümdengelim gibi temel bilimsel kavramları ifade eder Anlatım, Soru-Cevap, Gösteri, Benzetim, Sınav , Ödev,
3 Bilimsel araştırma yaparken kütüphane, internet, laboratuar, görsel ve yazılı kaynakları en verimli şekilde nasıl kullanacağını belirler Anlatım, Soru-Cevap, Gösteri, Ödev, Sınav ,
4 Bilimsel araştırma sürecinde plan oluşturur Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösteri, Sınav , Ödev,
5 Anket tekniğini veri toplamada etkin olarak geliştirir Anlatım, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Sınav , Ödev,
6 Bilimsel araştırmaları çıkartarak rapor eder.(Tez, makale, proje vb.) Anlatım, Tartışma, Performans Görevi,
7 Kaynak gösterme yöntemleri çerçevesinde Kaynakçayı yapılandırır Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Bilim ve Bilgi kavramları, Bilimin amaçları [1] Sayfa 3-19
2 Bilimsel araştırmaların amaçları ve çeşitleri [1] Sayfa 23-29 [1] Sayfa 23-29
3 Araştırmaların planlanması [1] Sayfa 53- 55
4 Araştırmaların planlanması [1] Sayfa 55-68
5 Araştırma yöntemleri [1] Sayfa 69-76
6 Veri çeşitleri ve Veri kaynakları [1] Sayfa 81- 92
7 Veri toplama yöntemleri [1] Sayfa 93-96
8 Anket ve anket tekniği [1] Sayfa 97-116
9 Verilerin düzenlenmesi ve veri analizi [1] Sayfa 149-183
10 ARA SINAV
11 Tezin planlanması [1] Sayfa 245-248
12 Rapor yazma [1] Sayfa 249-255
13 Rapor yazma [1] Sayfa 249-255Yazım klavuzu
14 Kaynak gösterme [1] Sayfa 258 271
Resources
Course Notes [1] Rauf Arıkan; Araştırma Teknikleri ve Rapor Yazma, Gazi Kitabevi<br>[2] Hamza AL; Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Sakarya Yayıncılık
Course Resources [3] Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Kısa Sınav 15
2. Kısa Sınav 15
1. Ödev 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 5 5
Kısa Sınav 2 2 4
Ödev 1 5 5
Final 1 5 5
Total Workload 83
Total Workload / 25 (Hours) 3.32
dersAKTSKredisi 5