Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Spor Yönetimi SAU 402 0 2 + 0 2 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi NURAN KANDAZ GELEN
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Spor yönetimi ile ilgili temel kavramları açıklayabilme.
Course Content spor yönetimine özgü kavramlar, spor yönetiminin işleyişi ve dünya ile Türkiye´deki spor yönetim yapısı.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 spor yönetimi hakkında temel kavramları bilme Soru-Cevap, Tartışma, Anlatım, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
2 spor yönetim yapısını ve işleyişini kavrama Tartışma, Anlatım, Sınav , Sözlü Sınav,
3 dünya spor yönetim sistemini kavrama Anlatım, Tartışma, Sözlü Sınav,
4 Türkiye´deki spor yönetim yapısını açıklayabilme Tartışma, Anlatım, Problem Çözme, Ödev, Sınav , Sözlü Sınav,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 spor yönetimine ilişkin kavramlar ve özellikler iligili kaynaklardan inceleme
2 spor performans yönetimi iligili kaynaklardan inceleme
3 spor pazarlaması iligili kaynaklardan inceleme
4 spor yönetiminde halkla ilişkiler iligili kaynaklardan inceleme
5 spor yönetiminde finans ve bütçeleme iligili kaynaklardan inceleme
6 sporda risk yönetimi iligili kaynaklardan inceleme
7 spor tesis yönetimi iligili kaynaklardan inceleme
8 Ara sınav iligili kaynaklardan inceleme
9 kalabalık yönetimi iligili kaynaklardan inceleme
10 spor yönetiminde etik iligili kaynaklardan inceleme
11 spor yöneticisi nitelikleri,davranışları,eğitimi. iligili kaynaklardan inceleme
12 spor yönetiminde çalışma alanları iligili kaynaklardan inceleme
13 Sporda sosyal güvenlik iligili kaynaklardan inceleme
14 Türk spor politikası iligili kaynaklardan inceleme
Resources
Course Notes
Course Resources Basım H.N.,Argan M."Spor Yönetimi" Detay yayıncılık,2009
Sunay H. "Spor Yönetimi" Gazi Kitapebevi,2009
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 70
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 10
1. Sözlü Sınav 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 3 3
Kısa Sınav 1 1 1
Ödev 1 2 2
Sözlü Sınav 1 1 1
Final 1 2 2
Total Workload 57
Total Workload / 25 (Hours) 2.28
dersAKTSKredisi 5