Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Spor ve Oyun Eğitimi SAU 202 0 2 + 0 2 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator HASİP CANA
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Okul öncesi dönemde oyunun önemini kavratmak ve çocuğun gelişimine katkılarını öğretmek Ayrıca;Oyun evrelerini öğrenebilme
Oyun çeşitlerini öğrenebilme
oyunların sınıflandırılmasını kavrama
Geleneksel oyunların özelliklerini kavrama
Araçlı, araçta, araçsız oyun örneklerinin hazırlanıp uygulamak

Course Content

Okul öncesi eğitimde oyunun önemi, evreleri, çeşitleri, oyunun yapısal temelleri, eğitsel oyunların sınıflandırılması, ( oyunun karakterine göre, oyunu seçmede ve oynamada etkili olan özelliklerine göre) . Gelenekseloyun örnekleri. Araçlı, araçta, araçsız yapılan oyun örnekleri, okul öncesi eğitim kurumlarında uygulanması.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Oyunun Tanımı.çeşitleri ve faydalarını bilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav,
2 Çocuklar için oyunun ve hareket eğitiminin önemini bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav,
3 Öğrenme ve öğretim ilkelerini bilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Beden eğitimi ve oyun etkinlikleri uygulamalarda dikkat edilmesi gereken ilkeleri bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 Okul öncesi dönemde oyunun önemini ve oyunun çocuğun gelişimine etkilerini bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav,
6 Oyunda dikkat süresi ve oyunlardaki tehlikeleri bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
7 Oyunda disiplin, ödül ve ceza uygulamalarını bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
8 Geleneksel oyunların ve güncel oyunların avantaj ve dezavantajlarını bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
9 Beden eğitimi ve oyun öğretiminin ders planını hazırlayabilir. Anlatım, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
10 Araçla, araçsız hazırlanan oyun örneklerinin sınıfta sunar ve tartışır. Anlatım, Tartışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Oyunun Tanımı, çeşitleri ve faydaları
2 Çocuklarda hareket eğitimi
3 Öğrenme ve öğretim ilkeleri; Çocuk nasıl öğrenir?
4 Çocuğun gelişiminde hareket eğitiminin yeri ve önemi
5 Sportif Beden eğitimi ve oyun etkinlikleri dersinin uygulamalarda dikkat edilmesi gereken ilkelerin kavratılması
6 Okul öncesi dönemde oyun ve gelişim
7 Oyunda dikkat süresi,oyunlardaki tehlikeler
8 Çocuklara oyun öğretiminin nedenleri
9 Ara Sınav
10 Oyunda disiplin. Ödül ve cezanın gerekliliği ve uygulanması
11 Geleneksel oyunların ve güncel oyunların avantaj ve dezavantajları
12 Beden eğitimi ve oyun öğretiminin planlanması ve ders planın hazırlanması
13 Araçla, araçsız hazırlanan oyun örneklerinin sınıfta sunulması ve tartışılması.
14 FİNAL
Resources
Course Notes
Course Resources

Hazar, M., beden eğitimi ve sporda oyunla eğitim, (2006),Tututay , 5. Baskı, Ankara

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Ödev 20
1. Performans Görevi (Uygulama) 15
2. Performans Görevi (Uygulama) 15
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 1 1
Ödev 1 1 1
Performans Görevi (Uygulama) 2 2 4
Final 1 1 1
Total Workload 55
Total Workload / 25 (Hours) 2.2
dersAKTSKredisi 5