Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Kaya Tirmanişi SAU 418 0 2 + 0 2 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Öğr.Gör. MURAT ŞEN
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Spor tırmanışa ilişkin temel tırmanış teknikleri ve güvenlik sistemleri ile ilgili kuramsal ve uygulamalı konuları içerir
Course Content
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Spor Tırmanışın tanımı ve tarihçesi anlatır Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Sözlü Sınav,
2 Malzemeyi kullanır Gösterip Yaptırma, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Sözlü Sınav, Sınav , Performans Görevi,
3 Düğümleri atar Alıştırma ve Uygulama, Soru-Cevap, Gösterip Yaptırma, Sınav , Sözlü Sınav,
4 Güvenlik sistemlerini kurar Gösterip Yaptırma, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sözlü Sınav, Sınav , Performans Görevi,
5 Bouldering yapar Gösterip Yaptırma, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Performans Görevi, Sözlü Sınav,
6 Yukardan emiyetli tırmanış yapar Alıştırma ve Uygulama, Anlatım, Soru-Cevap, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Sözlü Sınav, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Spor Tırmanışın tanımı ve tarihçesi
2 Tırmanış çeşitleri
3 Malzeme bilgisi
4 Düğümler
5 Temel denge ve tırmanış teknikleri
6 Güvenlik sistemleri
7 ARA SINAV
8 İpe girme ve emniyet alma
9 Bouldering
10 Top rope tırmanış
11 Pursik çıkış ve inişi
12 İp inişi
13 Uygulama
14 Uygulama
Resources
Course Notes
Course Resources 1- Anonymous.(1989). Dağcılıkta Kullanılan Düğümler. Ankara :Dağcılık Federasyonu Yayını
2- Crocket,K.(1990). Climbing:Terms & Techniques.England:Thorsons Publishing Group.
3- Fyffe, A.and Peter,I. (1990). The Handbook of Climbing, London:Penguin Group.
4- Johnston,T.(1995) Rock Climbing Basics,Stackpole Books Comp.
5- Sturm,G. Ve F.Zinti. (1986). Kaya Tırmanma Teknikleri. (Çv.L.O.Çıkıgil). Ankara:Anadolu Dağcılar Birliği Yayını
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Kısa Sınav 20
1. Performans Görevi (Uygulama) 20
2. Performans Görevi (Uygulama) 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Ara Sınav 1 2 2
Kısa Sınav 1 2 2
Performans Görevi (Uygulama) 2 3 6
Total Workload 58
Total Workload / 25 (Hours) 2.32
dersAKTSKredisi 5