Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Halk Danslari SAU 413 0 2 + 0 2 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Arş.Gör. SERAY SOYDAŞ YARALI
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Halk dansları hakkında kültürel bilgileri aktarmak
Course Content Anadolu Türk Halk Oyunlarının ortaya çıkışı, Halk oyunlarının bölgelere göre ayrılışı, Bölgesel halk dansları örnekleri, aktarılan yörelrin kostümleri hakkında bilgi
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 halk danslarının tanımını bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sözlü Sınav,
2 aktarılan yöre oyunlarından adımlamalarını bilir Gösterip Yaptırma, Anlatım, Bireysel Çalışma, Performans Görevi, Sınav ,
3 halk bilimi hakkında bilgiye sahiptir Soru-Cevap, Anlatım, Sözlü Sınav, Sınav ,
4 aktarılan yörenin müziğini bilir. Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Sınav , Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Halk biliminin konuları
2 Halk biliminin konuları
3 Aktarılmasına karar verilen yörenin oyun türleri hakkında bilgi aktarma
4 Adım ve motif çalışmaları
5 Adım ve motif çalışmaları
6 Adım ve motif çalışmaları
7 ara sınav
8 Yöresel uslup çalışması
9 Yöresel uslup çalışması
10 Oyun sırasında dikkat edilecek hususlar ve geleneksel form çalışmaları
11 Oyun sırasında dikkat edilecek hususlar ve geleneksel form çalışmaları
12 Sahne düzenlemesi ile form Uygulamaları
13 Sahne düzenlemesi ile form Uygulamaları
14 Oyunların sahne düzenlemesi ile oynanması
Resources
Course Notes
Course Resources Baykurt, Ş. (1996) Türkiye,de Halk Oyunları Semineri Yapı Kredi Yayınları İstanbul
-Su, R (1994) Türk Halk Oyunları. Kültür Bakanlığı Araştırma ve Geliştirme Gn. Müd. Yayınları Halk Müziği Oyun Dizisi
- Halk Bilgisi, Halk Oyunları www.kultur.gov.tr
- Dans ve Halk Dansları T.KOÇKAR
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 20
1. Proje / Tasarım 10
1. Performans Görevi (Uygulama) 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 1 16
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 1 1
Kısa Sınav 1 1 1
Proje / Tasarım 1 4 4
Performans Görevi (Uygulama) 1 4 4
Final 1 5 5
Total Workload 47
Total Workload / 25 (Hours) 1.88
dersAKTSKredisi 5