Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Eğitsel Oyunlar SAU 201 0 2 + 0 2 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator HASİP CANA
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Öğrencilere, Oyun aracılığı ile teknik beceriler kazandırmak, Sportif ve toplumsal kurallara uymayı öğretmek. Eğitsel Oyunları Beden Eğitimi ve Spor Dersinde ısınma, Teknik pekiştirme ve Dinlenme amacı ile dersin başında, ortasında ve sonunda nasıl kullanılacağını öğretmek.
Course Content Tanım, tarihçe, oyunun çocuklar için önemi, çocuk gelişimine etkisi, oyun ortamı, materyali ve temel hareketlerin oyunla öğretimi, oyun seçimi, koordinasyon geliştiren oyunlar, ritmik etkinlikler içeren oyunlar, oyun materyali hazırlama ve oynama
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Oyun, oyun çeşitleri hakkında tanım ve kavramları bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sözlü Sınav, Ödev,
2 Oyunun çocuk gelişimindeki rolünü kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
3 Eğitsel oyunların sınıflandırılmasını bilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
4 Yaş gruplarına göre eğitsel oyun seçimi yapar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
5 Spor Branşlarının temel tekniklerini Eğitsel Oyunla öğretmeyi bilir Bireysel Çalışma, Performans Görevi,
6 Eğitsel oyunu yönetmeği ve öğretmeyi bilir. Bireysel Çalışma, Performans Görevi,
7 Eğitsel Oyunda Disiplin, Ceza ve Ödül uygulamalarının gerekliliğini bilir ve uygular. Bireysel Çalışma, Performans Görevi,
8 Eğitsel Oyun için gereken materyali hazırlar Bireysel Çalışma, Ödev, Performans Görevi,
9 Eğitsel Oyun değerlendirmesi yapar Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Oyun kavramı, tanımı ve tarihçesi
2 Oyunun çocuk gelişimine etkileri
3 Eğitsel oyunların yapısı ve özellikleri
4 Eğitsel oyunların sınıflandırılması
5 Eğitsel oyunların motorik özelliklerin gelişmesi üzerine etkisi
6 Beden eğitimi ve spor eğitiminde eğitsel oyun
7 Ara sınav
8 Oyunun planlanması ve oyunun seçimi
9 Oyunun öğretimi
10 Oyunun yönetim
11 Oyunun çeşitlendirilmesi
12 Oyun liderliği ve kişisel özellikler
13 Eğitsel oyunların oynatılmasında disiplin, ceza ve ödül
14 Eğitsel oyunların değerlendirilmesi
Resources
Course Notes
Course Resources Hazar, M., beden eğitimi ve sporda oyunla eğitim, (2006),tututay , 5. Baskı, Ankara
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Ödev 20
1. Performans Görevi (Uygulama) 15
2. Performans Görevi (Uygulama) 15
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 1 1
Ödev 1 1 1
Performans Görevi (Uygulama) 2 2 4
Final 1 1 1
Total Workload 55
Total Workload / 25 (Hours) 2.2
dersAKTSKredisi 5