Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Dağcilik SAU 410 0 2 + 0 2 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Öğr.Gör. MURAT ŞEN
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Dağcılık hakkında ki temel bilgi ve becerilerin öğretilmesi
Course Content Yaz Dağcılığı Tekniği ve teorisi konularına değinilecektir
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Dağcılığın tanımı ve kısa tarihçesini açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Sınav , Performans Görevi,
2 Dağcılık malzemelerini anlatır Anlatım, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Performans Görevi,
3 Dağcılıktaki tehlikeleri anlatır Anlatım, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Sınav , Performans Görevi,
4 Kamp yerini seçer ve kurar Gösteri, Gösterip Yaptırma, Performans Görevi,
5 Düğümleri atar Anlatım, Sınav ,
6 Pursik ile çıkış ve iniş yapar Gösteri, Gösterip Yaptırma, Grup Çalışması, Performans Görevi,
7 İp inişi yapar Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Sözlü Sınav, Performans Görevi,
8 Top rope tırmanış yapar Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Grup Çalışması, Sözlü Sınav, Performans Görevi,
9 Güvenlik çeşitlerini anlatır Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Grup Çalışması, Sözlü Sınav, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Dağcılığın tanımı ve kısa tarihçesi
2 Dağcılık malzemelerinin tanımı
3 Meteoroloji
4 Dağcılıkta tehlikeler
5 Yön bulma
6 Kamp yeri seçimi, kurulması ve ekoloji
7 ARA SINAV
8 Yürüyüş bilgisi ve tekniği
9 Düğümler
10 Güvenlik çeşitleri
11 Top rope tırmanış
12 Pursik ile çıkış ve iniş çalışmaları
13 İp inişi
14 Uygulama
Resources
Course Notes
Course Resources Kaya Tırmanışı Tekniği Bozkurt ERGÖR
Dağcılık Çeviri Tunç Fındık
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 20
1. Ödev 10
1. Performans Görevi (Uygulama) 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 5 80
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 1 10 10
Ödev 1 10 10
Performans Görevi (Uygulama) 1 10 10
Final 1 10 10
Total Workload 146
Total Workload / 25 (Hours) 5.84
dersAKTSKredisi 5