Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Mikrobiyoloji DHF 218 2 2 + 1 3 4
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Prof.Dr. MUSTAFA ALTINDİŞ
Course Lecturers Prof.Dr. MUSTAFA ALTINDİŞ,
Course Assistants

Prof.Dr. MUSTAFA ALTINDİŞ

Course Category
Course Objective

Mikrobiyolojide kullanılan genel kavramlar ve kullanılan teknikleri hakkında temel bilgileri öğrenmek

Course Content

Mikrobiyolojiye giriş / Mikrobiyolojide kullanılan araç, gereç ve cihazlar

Mikroorganizmalar ve konak parazit ilişkisi-Normal flora

Bakteri yapı, fizyolojisi, Mikroorganizma genetiği ve Bakteriyofajlar

Antimikrobiyal maddeler ve direnç mekanizmaları

Sterilizasyon, dezenfeksiyon, antisepsi

İmmün sistem ve doğal direnç mekanizmaları

İmmun yanıtta görev alan hücre doku ve organlar / Antikorlar

Bağışık yanıt, allerji ve Bağışıklama

Gram pozitif koklar ve basiller

Gram negatif koklar ve enterik bakteriler

Solunumsal patojenler ve tüberküloz

Gastroenteritler ve nedenleri

Merkezi sinir sistemi enfeksiyonları

Enfektif endokardit ve sepsis

Virüslerin yapısı, replikasyonu ve Viral patogenez

Virüslerin Laboratuar tanısı

DNA virüsleri, herpes ve hepatitler

RNA virüsleri; influenza ve HIV

Diğer Viral hastalıklar(epidemik etkenler)

Mikoloji; Yüzeysel mikoz etkenleri

Fırsatçı ve derin mantarlar

Kan doku parazitleri

Oral mikrobiyota / Ağız mikrobiyolojisi

Ağız flora üyeleri, Agız savunma mekanizmaları, patojenler ve dental plak 

Etkin Antibiyoterapi kuralları

Antibiyotik, kemoterapikler, İlaç güvenliği ve yan etki yönetimi (ilaç etkileşimleri)

Dental hijyen ve gargaralar 

Diş hekimliğinde çapraz enfeksiyonlar ve enfeksiyon kontrolu

 

Pratikler

Mikroskopi

Pipetleme

Dilusyon hazırlama

Boyalar ve boyama yöntemleri

Besiyerleri ve ekim teknikleri

Antibiyotik duyarlılık testleri

Sterilizasyon ve dezenfeksiyon uygulamaları

Örnek alma teknikleri ve floralar

Serolojik testler

Ağızdan mikrobiyolojik materyal alınması

Kan temasında ilk önlemler

Viral tanı yöntemleri

Mantar ve parazit pratikleri

Enfeksiyon kontrol uygulamaları

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
Week Course Topics Preliminary Preparation
Resources
Course Notes
Course Resources

Altındiş M. Hemşireler için Mikrobiyoloji. Nobel 2010

Altındiş M. Tıbbi Mİkr Lab kitabı. Nobel 2013

Tıbbi Mikrobiyoloji, Yazar: Geo. F. Brooks, Karen C. Carroll, Janet S. Butel, Stephen A. Morse, Timothy A. Mietzner

Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvar Kitabı, Yazar: Prof. Dr. Mustafa Altındiş

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
Total 0
Total 0
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Total Workload 0
Total Workload / 25 (Hours) 0
dersAKTSKredisi 4