Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Protetik Diş Tedavisi I DHF 201 2 2 + 8 6 10
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Prof.Dr. HAKAN AKIN
Course Lecturers Prof.Dr. HAKAN AKIN, Öğr.Gör.Dr. MERVE KÖSEOĞLU,
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Temel Öğretim
Course Objective

Hareketli bölümlü protezlerin temelinin ve yapımının öğretilmesi ve diş preperasyonunun ve modelajın öğretilmesi, sabit protez uygulamaları ile ilgili bilgi edindirilmesidir.

Course Content

Diş preperasyonunu ve modelajı öğrenmek, sabit protetik restorasyonlarının yapım aşamalarının öğrenmek, aşırı harap olmuş dişlerde uygulanan restorasyonların preparasyonunu ve yapım aşamalarını öğrenmek, inley- onley restorasyonların preperasyonunu ve yapım aşamalarını öğrenmek, geçici restorasyonlarının yapım aşamalarının öğrenmek, hareketli bölümlü protezin laboratuvar aşamalarını öğrenmek

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Sabit protetik restorasyonların ve hareketli bölümlü protezin laboratuvar aşamalarını öğrenmek Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Sabit Protezlere Giriş
2 Sabit Protezlerde Tedavi Planlaması
3 Diş Kesimi Prensipleri
4 Sabit Protetik Restorasyonlarda Kron Modelajı
5 Full Kuronlar, Parsiyel Kuronlar, İntrakoronal Restorasyonlar
6 Peridontal Olarak Zayıflamış ve Aşırı Madde Kaybı Olan Dişlerin Protetik Rehabilitasyonu
7 Laminate Restorasyonlar
8 Geçici Restorasyonlar
9 Dental Porselenler
10 Sabit Protezlerde Metal Altyapıların Üretimi, Tesviye, Uyumlama ve Polisajı
11 Sabit Protezlerde Köprü Gövdeleri
12 Ara Sınav
13 Sabit Protezlerde Retansiyon ve Stabilite
14 Sabit Protezlerde Ölçü ve Retraksiyon
15 Sabit Protezlerde Simantasyon
16 Sabit Protezlerde Estetik
17 Hareketli Bölümlü Protezlere Giriş
18 Kısmi Dişsiz Arkların Sınıflandırılması
19 Hareketli Bölümlü Protezlerde Planlama
20 Hareketli Bölümlü Protezler Yönünden Oklüzyon
21 Ara Sınav
22 Hareketli Bölümlü Protez Modellerinin Elde Edilmesi
23 Geçici Kaide Plağı ve Mum Duvarlar
24 Hareketli Bölümlü Protezlerin Unsurları
25 Hareketli Bölümlü Protezlerde İskelet Alt Yapının Hazırlanması
26 Hareketli Bölümlü Protezlerde Diş Seçimi, Diş Dizimi ve Modelaj
27 Hareketli Bölümlü Protezlerde Muflalama
28 Hareketli Bölümlü Protezlerde Bitim İşlemleri
Resources
Course Notes <p>Ders sunumları ve &ouml;ğrenciler i&ccedil;in hazırlanan ders notları</p>
Course Resources

Contemporary Fixed Prosthodontics (Fourth Edition), McCracken's Removable Partial Dentures (11th edition),by Alan B.Carr, Glen P. McGivney, David T. Brown, 2005. Fundamentals of Fixed Prosthodontics (3rd edition), by Herbert T. Shillingburg

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
2 Diş hekimi olarak, ağız, çene, diş ve tüm oral dokuların, hücre, doku, organ ve sistem bazında yapı ve fonksiyonlarını tanımlar. X
3 Hastaların tıbbi durumlarının, semptomlarının, laboratuvar sonuçlarının ve ilaç etkileşimlerinin değerlendirmesini yapar. Çeşitli sistemik hastalıklar ve bunlarla ilişkili ağız ve diş hastalıklarının tedavi yollarını bilir ve bu tip durumlarda alınması gereken önlemleri uygular. X
4 Ağız, çene, diş ve tüm oral dokularda oluşabilen yapı ve fonksiyon değişikliklerini değerlendirir, tanı koyar ve teşhis ve tedavi planlaması yapar. X
5 Çocuk ve yetişkinlerde tüm koruyucu, önleyici işlemleri bilir, klinikte uygulayabilir ve hasta takibi yapabilir. X
6 Toplum ağız, diş sağlığı koruyucu ve destekleyici işlemleri bilir ve hazırlanmış program ve projelere katılabilir, uygulayabilir. X
7 Tüm ağız, çene, diş ve oral dokuları ilgilendiren hastalıkların, anomalilerin, bozuklukların tedavilerinde disiplin içi ve disiplinler arası tedavi planlamalarında yer alır, kendi bilgi ve becerilerinin sınırlarını bilerek tedaviler yapar, gerektiğinde alanında uzman sağlık çalışanlarından görüş ve yardım alır. X
8 Yaşam boyu öğrenme ilkesi çerçevesinde, diş hekimliği bilgilerini takip eder, mesleki ve akademik alanlarda öğrendiği güncel bilgileri kullanır. X
9 Diş hekimliği alanında teknik ekipmanı, teşhis ve tedaviye özgü olan cihaz ve aletleri ve malzemeleri tanır ve etkili bir şekilde kullanır. X
10 Hasta, hasta yakınları, meslektaşları ile ve bulunduğu ortamda çalışan kişilerle her türlü iletişiminde etik kurallar çerçevesinde güven ve saygıya dayalı nitelikli iletişim kurar. Hasta mahremiyetine, enfeksiyon kontrolüne, radyasyon güvenliği ve tıbbi atık yönetmeliklerine uygun davranır. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
Total 0
Total 0
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 10 160
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 10 8 80
Ara Sınav 2 2 4
Kısa Sınav 2 2 4
Ödev 1 1 1
Final 1 1 1
Total Workload 250
Total Workload / 25 (Hours) 10
dersAKTSKredisi 10