Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Toplanti Yönetimi ve Sunu Teknikleri TDS 115 1 2 + 0 2 3
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Önlisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Öğr.Gör. ÖMER ÖZİŞLİ
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Günümüz eğitim ve iş amaçlı kurulan örgütlerde yöneticilerin etkili olabilmesi, katılımcı yönetimi oluşturabilmesi ve etkili örgütsel bütünleşmeyi sağlayabilmeleri açısından toplantı yönetimini iyi bilmeleri ve etkili yönetebilmeleri sağlamaktır. Örgütlerin giderek karmaşıklaşan ilişkiler ile karşı karşıya kalması, hızlı değişim ve bu değişime örgütlerin uyum sağlayabilme sorunları, işgörenler ve yöneticileri daha sık bir araya getirmeye ve etkili işbirliği yapmaya çalışmak sunu tekniklerini de kullanarak verimliliği artırmayı hedeflemek ve öğrencilere bakış açısı kazandırmaktır.

Course Content


Sosyal, siyasal, eğitim ve iş vb. amaçlı çalışmalarda, insan zamanının önemli bir kısmını toplantılar almaktadır. Toplantılar, insanlar arasında iletişim sağlamak, yaratıcı fikirler üretmek, dolaylı eğitim yapmaktır. . Hazırlanma ve planlama yöntemleri; sunumun amaç, içerik ve organizasyonu üzerinde odaklanma; sunumun görsel-işitsel araçları ve teknoloji ile desteklenmesi; fiziksel ve teknolojik donanım; izleyici ve katılımcıların tanımı; sunumun etkileşimli hareket planı;  yazılım ve prova, belirli soruları yanıtladıktan sonra yöntem saptama, PowerPoint slaytların yazılımı, görsel-işitsel malzemenin seçimi, sunum odasının denetimi,  sunucunun kendini hazırlaması, hazırlanan sunumun etkileşimle işlevselleşmesi, özetleme ve geri besleme teknikleri, izleyiciler yönünden sunumun değerlendirmesi, sunumlarda yapılması ve yapılmaması gerekenler üzerinde durulmaktadır. Toplantı nedir, toplantı hazırlığı, toplantının yapılışı, katılanlar, toplantının sonlandırılması, görsel sunu vb konularda bilgi sahibi olmak ve uygulama biçimleridir.Sunum teknikleri hakkında genel bilgi, Etkili sunumun önemi ve temel ilkeleri, sunum becerileri eğitimi. Sunumun planlanması ve sunuma hazırlık. Etkili iletişim, beden dili. Görsel-işitsel araçlar. Sunum dökümanının hazırlanması ve sunumu. Rapor/ödev hazırlanması ve sunumu. Zaman yönetimi. reraktif sunum teknikleri. Bireysel veya grup sunumları.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Toplantı Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Toplantının iletilmesi Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Toplantının iletilmesi Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Toplantıda kullanılacak materyaller Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 Toplantıda kullanılacak materyaller Toplantı mekanını toplantıya uygun şekilde düzenlemek Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
6 Toplantı mekanını toplantıya uygun şekilde düzenlemek Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
7 Toplantı sırasında katılımcıların soru ve cevaplarını not almak Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
8 Toplantı tutanak ve kararlarını katılımcılara ulaştırmak Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
9 Periyodik faaliyetleri gerçekleştirebilmek için çalışanlarla toplantı düzenleme Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
10 ARA SINAV Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
11 Toplantıda alınan kararları yöneticiye iletme Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
12 Kriz değerlendirme toplantısı Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
13 Kriz değerlendirme toplantısı Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
14 Kriz değerlendirme toplantısı Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Toplantı Başpınar, Nuran Öztürk; Keskin Nuray(2011) Toplantı Yönetimi, Ankara, Nobel Yyayınevi
2 Toplantının iletilmesi Başpınar, Nuran Öztürk; Keskin Nuray(2011) Toplantı Yönetimi, Ankara, Nobel Yyayınevi
3 Toplantının iletilmesi Başpınar, Nuran Öztürk; Keskin Nuray(2011) Toplantı Yönetimi, Ankara, Nobel Yyayınevi
4 Toplantıda kullanılacak materyaller Başpınar, Nuran Öztürk; Keskin Nuray(2011) Toplantı Yönetimi, Ankara, Nobel Yyayınevi
5 Toplantıda kullanılacak materyaller Toplantı mekanını toplantıya uygun şekilde düzenlemek Başpınar, Nuran Öztürk; Keskin Nuray(2011) Toplantı Yönetimi, Ankara, Nobel Yyayınevi
6 Toplantı mekanını toplantıya uygun şekilde düzenlemek Başpınar, Nuran Öztürk; Keskin Nuray(2011) Toplantı Yönetimi, Ankara, Nobel Yyayınevi
7 Toplantı sırasında katılımcıların soru ve cevaplarını not almak Başpınar, Nuran Öztürk; Keskin Nuray(2011) Toplantı Yönetimi, Ankara, Nobel Yyayınevi
8 Toplantı tutanak ve kararlarını katılımcılara ulaştırmak Başpınar, Nuran Öztürk; Keskin Nuray(2011) Toplantı Yönetimi, Ankara, Nobel Yyayınevi
9 Periyodik faaliyetleri gerçekleştirebilmek için çalışanlarla toplantı düzenleme Başpınar, Nuran Öztürk; Keskin Nuray(2011) Toplantı Yönetimi, Ankara, Nobel Yyayınevi
10 ARA SINAV ARA SINAV
11 Toplantıda alınan kararları yöneticiye iletme Başpınar, Nuran Öztürk; Keskin Nuray(2011) Toplantı Yönetimi, Ankara, Nobel Yyayınevi
12 Kriz değerlendirme toplantısı Başpınar, Nuran Öztürk; Keskin Nuray(2011) Toplantı Yönetimi, Ankara, Nobel Yyayınevi
13 Kriz değerlendirme toplantısı Başpınar, Nuran Öztürk; Keskin Nuray(2011) Toplantı Yönetimi, Ankara, Nobel Yyayınevi
14 Kriz değerlendirme toplantısı Başpınar, Nuran Öztürk; Keskin Nuray(2011) Toplantı Yönetimi, Ankara, Nobel Yyayınevi
Resources
Course Notes <p>Ders Notları, Powerpoint Sunular, Konu ile ilgili web sayfaları</p>
Course Resources

Gürüz, D.,Eğinli, A., Etkili Sunum Teknikleri, Detay Yayıncılık, 2013, İstanbul

Çakıcı, C., Toplantı Yönetimi, Detay Yayıncılık, 2013, İstanbul

Sarıdoğan, E., Toplantı ve Sunum Teknikleri, Papatya Yayıncılık, 2012, İstanbul

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 15
2. Kısa Sınav 15
1. Ödev 20
Total 100
1. Final 50
1. Yıl İçinin Başarıya 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 2 5 10
Ödev 1 5 5
Final 1 10 10
Total Workload 83
Total Workload / 25 (Hours) 3.32
dersAKTSKredisi 3