Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Topluma Hizmet Uygulamalari YBP 116 2 2 + 1 3 4
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Önlisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Öğr.Gör. GÜLBAŞAK YERLİ
Course Lecturers Öğr.Gör. GÜLBAŞAK YERLİ,
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Öğrencilerimize toplumsal duyarlılık ve farkındalık, işbirliği, dayanışma, etkili iletişim ve öz değerlendirme becerilerini desteklemek amacıyla toplumsal bilincin uygulmalı olarak kazandırılmasıdır.

Course Content

Toplum ve toplumla ilgili kavramları benimsemek
Topluma hizmet uygulamalarının hangi alanlarda olabileceği ve bu uygulamaların öneminin dair tartışmanın yapılması
topluma hizmet anlayışı altında hedeflenen kazanımları kazandırmaya yönelik neler yapılabileceğine dair beyin fırtınasının yapılması.
Diğer disiplinlerin programında yer alan konuyla ilgili kazanımların incelenmesi ve bu kazanımları kendi alanlarının kazanımlarıyla ilişkilendirmeye dair çalışmalar yapma;
Çeşitli kurumların topluma hizmet çalışmalarının ve faaliyet alanlarının incelenmesi.

Gönüllük esasına bağlı olmak şartı iile topluma hizmet anlayışı ile uygun kurumlarda resmi izinler doğrultusundsa gönüllü olarak aktif görev almak.


Öğrencilerin bireysel ve sınıf projelrinde yer almasını sağlamak.
Kampanya ya da proje çalışmalarının sürdürülmesi ve bilimsel toplantıların takibinin yapılması ve tespit edilen toplantıya katılmak için girişimde bulunmak
Kampanya ya da proje çalışmalarının sürdürülmesi
Kampanya ya da projenin süreç ve sonuçlarının raporlarına dair sunum yapılması ve topluma hizmet uygulamaları için yeni faaliyet alanlarının önerilmesi

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Farklı sosyal modelleri ve yaşantı şekillerini kavramasının artması sonucunda öğrencinin yaşantısını zenginleştiren, başkalarını düşünen bir tutum geliştirir. Anlatım, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
2 Okul ve sosyal çevre ilişkisini kurar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Proje / Tasarım, Portfolyo, Performans Görevi,
3 Başkalarının ihtiyaçlarına cevap vermek için gönüllülük ilkesini ve bu konudaki becerilerini geliştirir Anlatım, Grup Çalışması, Bireysel Çalışma, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Proje / Tasarım, Portfolyo, Performans Görevi,
4 Öğrenci kendindeki kazanımları farkeder Soru-Cevap, Sınav , Proje / Tasarım,
5 Proje çalışmalarının sürdürülmesi ve bilimsel toplantıların takibinin yapılması ve tespit edilen toplantıların düzenlenmesini sağlar. Anlatım, Tartışma, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Proje / Tasarım, Portfolyo, Performans Görevi,
6 Proje ya da proje çalışmalarının sürdürülmesi ve bilimsel toplantıların takibinin yapılması ve tespit edilen toplantıları organize eder. Anlatım, Tartışma, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Proje / Tasarım, Portfolyo, Performans Görevi,
7 Toplumsal sorunları fark eder bunları çözmek için çözüm yolları ortaya koymaya çalışır ve proje şeklinde tasarlayıp uygular Anlatım, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
8 Proje çalışmalarının sürdürülmesi ve bilimsel toplantıların takibinin yapılması ve tespit edilen toplantıları organize eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Proje / Tasarım, Performans Görevi,
9 Topluma hizmet uygulamalarını ve bunlarla ilgili kurumları açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sınav , Proje / Tasarım, Portfolyo, Performans Görevi,
10 Proje çalışmalarının sürdürülmesi ve bilimsel toplantıların takibinin yapılması ve tespit edilen toplantıları organize eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Proje / Tasarım, Portfolyo, Performans Görevi,
11 Projenin süreç ve sonuçlarını değerlendirerek raporları hazırlar ve sunar Anlatım, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Sınav , Proje / Tasarım, Portfolyo, Performans Görevi,
12 Toplumsal sorunları fark eder bunları çözmek için çözüm yolları ortaya koymaya çalışır ve proje şeklinde tasarlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Proje / Tasarım, Performans Görevi,
13 Projenin süreç ve sonuçlarını değerlendirerek raporları hazırlar ve sunar Anlatım, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Sınav , Proje / Tasarım, Portfolyo, Performans Görevi,
14 Proje çalışmalarının sürdürülmesi ve bilimsel toplantıların takibinin yapılması ve tespit edilen toplantıları organize eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Proje / Tasarım, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Dersin içeriğinin tanıtılması ve toplum ve toplumla ilgili kavramların gözden geçirilmesi
2 Topluma hizmet uygulamalarının hangi alanlarda olabileceği ve bu uygulamaların öneminin dair tartışmanın yapılması.
3 tüm öğrencilerin yer aldığı bir sınıf projesi konusu belirleyip, planlamasını hazırlmak
4 planlanan sınıf projesini uygulayıp konuyla ilgili kazanımların incelenmesi değerlendirme
5 Çeşitli kurumların topluma hizmet kurumlarının çalışmalarının ve faaliyet alanlarının incelenmesi. ve bireysel olarak bu kurumlarda gönüllü olarak yer almak için ve ya bireysel olarak hazırlanacak projenin teklif formunu hazırlaması
6 Faaliyet alanı belirlenen öğrencinin haftalık faaliyet değerlendirme takibinin yapılması
7 Faaliyet alanı belirlenen öğrencinin haftalık faaliyet değerlendirme takibinin yapılması
8 Faaliyet alanı belirlenen öğrencinin haftalık faaliyet değerlendirme takibinin yapılması
9 planlanan sınıf projesini uygulayıp konuyla ilgili kazanımların incelenmesi değerlendirmesi. Faaliyet alanı belirlenen öğrencinin haftalık faaliyet değerlendirme takibinin yapılması
10 ara sınav
11 Kampanya ya da proje çalışmalarının sürdürülmesi ve bilimsel toplantıların takibinin yapılması ve tespit edilen toplantıya katılmak için girişimde bulunmak
12 Kampanya ya da proje çalışmalarının sürdürülmesi ve bilimsel toplantıların takibinin yapılması ve tespit edilen toplantıya katılmak için girişimde bulunmak
13 Tamamlanan proje çalışmalarının süreç ve sonuç raporlarına dair dair sunumlarının yapılması
14 Tamamlanan proje çalışmalarının süreç ve sonuç raporlarına dair dair sunumlarının yapılması
Resources
Course Notes
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Performans Görevi (Uygulama) 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 5 5
Kısa Sınav 2 4 8
Ödev 1 4 4
Final 1 10 10
Total Workload 107
Total Workload / 25 (Hours) 4.28
dersAKTSKredisi 4