Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Iş Sağliği ve Güvenliği MYO 103 1 2 + 0 2 3
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Önlisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Öğr.Gör. İSMAİL HAKKI YEMENOĞLU
Course Lecturers Öğr.Gör. İSMAİL HAKKI YEMENOĞLU,
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective

İş Güvenliği kavramının dünyadaki ve ülkemizdeki tarihsel gelişimi, bugün ki iş güvenliği uygulamaları ve ilkeleri ile sağlık sektöründe güncel uygulamalar hakkında bilgi sahibi olmak.

Course Content

Bu ders; İş Güvenliğinin tarihsel gelişimi,İş güvenliği kavram ve kapsamı, iş güvenliği ile ilgili uluslararası kuruluşlar ve görevleri, iş güvenliği ile ilgili ulusal kuruluşlar ve görevleri, iş sağlığı ve güvenliği kültürü, ulusal ve uluslararası sözleşmeler, tehlike tanımları, çeşitleri, iş kazasının genel ve hukuki tanımı, kaza teorileri ve nedenleri, ramak kala, domino teoremi, iş kazası soruşturma ve raporlama örnek çalışması, İş kazası istatistiki değerlendirme yöntemleri, dünyada ülkemizde iş kazası istatistiki yorumları, yöntem ve değerlendirmeler,İş kazası maliyetleri, örnek iş kazası inceleme ve kayıtlama çalışmaları, meslek hastalığının genel ve hukuki yönden tanımı, meslek hastalığının nedenleri ve alınabilecek teknik önlemler, iş kazası, meslek hastalığı durumlarında hukuki sorumlulukların tanımı, sağlık kurumlarındaki riskler ve çeşitleri, sağlık kurumlarındaki risk yönetimi ve çeşitleri; konularını içermektedir.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Çalışma ortamının ergonomi ilkelerine göre düzenlemesi Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Performans Görevi,
2 Bakım ve onarım illerinin güvenli bir şekilde yürütülmesi için dikkat edilecek hususların kavranması Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Performans Görevi,
3 İş sağlığı güvenliği hizmetlerini öğrenecektir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Performans Görevi,
4 İş ekipmanlarının tanınması ve güvenli kullanımın öğrenilmesi Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Performans Görevi,
5 İşyerlerindeki risklerin kavranması Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Performans Görevi,
6 İş güvenliğinin tanımı ve tarihçesini öğrenme Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Performans Görevi,
7 İş kazası ve meslek hastalıklarının nedenleri ve korunma yollarının öğrenilmesi Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Performans Görevi,
8 Elektrikle ilgili riskler ve elektrikle çalışmalara dikkat edilecek konuların öğrenilmesi Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Performans Görevi,
9 Kaldırma ve taşıma işlerinde karşılaşılan riskler ve risklerden korunma yollarının öğrenilmesi Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Performans Görevi,
10 Acil durumlarda ve yangın anında neler yapılacağının öğrenilmesi Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Performans Görevi,
11 Yüksekte ve kapalı alanlarda çalışırken dikkat edilecek hususların ve güvenli çalışma yöntemlerinin öğrenilmesi Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Performans Görevi,
12 Sağlık sektöründe iş sağlığı ve güvenliği ve KKD kavramı öğrenecektir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Performans Görevi,
13 Risk yönetimi ve değerlendirilmesini öğrenecektir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Performans Görevi,
14 Çalışma hayatında haklar, iş sağlığı ve güvenliği ile hak ve yükümlülüklerin kavranması Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 İş güvenliğinin tarihsel gelişimi
2 İş güvenliği kavram ve kapsamı
3 İş güvenliği ile ilgili uluslararası kuruluşlar ve görevleri
4 İş güvenliği ile ilgili ulusal kuruluşlar ve görevleri
5 İş sağlığı ve güvenliği kültürü
6 Ulusal ve uluslararası sözleşmeler
7 Ergonomi
8 Fiziksel risk etmenleri
9 Psikososyal risk etmenleri
10 Korunma politikaları
11 İşyeri bina ve eklentileri
12 İş sağlığı güvenliği hizmetleri
13 Risk yönetimi ve değerlendirilmesi
14 Sağlık sektöründe iş sağlığı ve güvenliği, KKD kavramı
Resources
Course Notes <p>Aile, &Ccedil;alışma ve Sosyal G&uuml;venlik Bakanlığı Eğitim Merkezi İş G&uuml;venliği Eğitimi Ders Notları</p> <p>&nbsp;</p>
Course Resources

Dr. Ercüment N. DİZDAR İş Güvenliği Kitabı

İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Kısa Sınav 30
1. Ödev 70
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Ara Sınav 1 6 6
Kısa Sınav 2 4 8
Final 1 10 10
Performans Görevi (Seminer) 1 10 10
Total Workload 90
Total Workload / 25 (Hours) 3.6
dersAKTSKredisi 3