Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Hastaliklar Bilgisi MYO 135 1 2 + 0 2 3
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Önlisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Öğr.Gör. KÜBRA ÜÇGÜL
Course Lecturers Öğr.Gör. YILDIZ ECE, Öğr.Gör. KÜBRA ÜÇGÜL,
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Temel hastalıklar hakkında genel olarak bilgi sahibi olmak.

Course Content

Hastalık ve hastalığı tanımlama.tanı ve tedavi yöntemleri. Büyüme ve Gelişme .Prematüre ve yenidoğan hastalıkları .konjenital hastalıklar.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 İnsan vücudundaki çeşitli sistemlerde görülen hastalıklar hakkında bilgi sahibi olmak.
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Hastalıklar hakkında genel bilgiler
2 Sindirim sistemi hastalıkları
3 Solunum sistemi hastalıkları
4 Dolaşım sistemi hastalıkları
5 Kan hastalıkları
6 Üriner sistem hastalıkları
7 Genital sistem hastalıkları
8 Ara Sınav
9 Eklem hastalıkları Endokrin sistem hastalıkları
10 Cilt hastalıkları
11 Kulak-Burun-Boğaz hastalıkları
12 Göz hastalıkları
13 Santral sinir sistemi hastalıkları
14 Santral sinir sistemi hastalıkları
Resources
Course Notes
Course Resources

1. Patoloji (Robins and Kumar)
2. İç hastalıkları (Ilicin)
3. Hastalıklar Bilgisi Ders Kitabı

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Kısa Sınav 20
1. Ödev 80
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Total Workload 80
Total Workload / 25 (Hours) 3.2
dersAKTSKredisi 3