Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Bilgisayar Programciliğinda Matematik ve Mantik BTE 103 1 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Öğr.Gör. AYDIN KİPER
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi ONUR İŞBULAN,
Course Assistants

Mehmet Uysal

Course Category
Course Objective

Bilgisayar Birimleri programları için gerekli matematiksel alt yapıyı oluşturacak bilgi ve becerileri kazandırmak

Course Content

Bilgisayar Biliminde Matematik, sayı sistemleri, bole cebri, graf teorisi Mathematics in computer science, Number systems, Boolean algebra and Graph theory

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Sayı sistemlerini tanımlar Soru-Cevap, Tartışma, Anlatım, Sınav , Ödev,
2 Boolean aritmetiği ile işlemler yapar Problem Çözme, Alıştırma ve Uygulama, Performans Görevi, Sınav , Ödev,
3 Graf teorisini tanımlar Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Anlatım, Ödev, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Bilgisayar Biliminde Matematik
2 Sayı Sistemleri 1
3 Sayı Sistemleri 2
4 Boole Cebri 1
5 Boole Cebri 2
6 Küme Kuramı ve Bilgisayar Bilimi
7 İlişkiler
8 Sayma Esasları ve Teknikleri
9 Fonksiyonlar ve Alt Programlar
10 Graf Teorisi 1
11 Graf Teorisi 2
12 Ağaç Veri Modeli
13 Otomata Kuramı ve Gramer Çözümleme
14 Simgelerin Sayısal Ortamda Tutulması
Resources
Course Notes <p>Temel Matematik I-II (2010) Ahmet Ka&ccedil;ar - Pegem-A Yayınları</p>
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 25
1. Ödev 25
2. Ödev 25
3. Ödev 25
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 2 3 6
Ödev 1 10 10
Final 1 10 10
Total Workload 116
Total Workload / 25 (Hours) 4.64
dersAKTSKredisi 5