Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Alan Seçmeli II (Sunucu Tabanli Programlama) BTE 321 5 3 + 0 3 4
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Öğr.Gör. SELÇUK SIRRI TERCAN
Course Lecturers
Course Assistants Emre Çam
Course Category
Course Objective Sunucu tabanlı Programlama Dilleri ile ilgili temel bilgileri kavratmak. Programlama Dili(JSP)ile ilgili bilgi ve becerileri kazandırmak.
Course Content Sunucu programlamanın kuralları, JSP yazılımın tasarım ve uygulaması, JSP programının genel yapısı, veri türleri, değişkenler, standart işlemler, alt programlar, seçim komutları, döngüler, veri tabanı, kullanıcı tanımlı veri türleri.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 JSp ile ilgili temel kavramları tanımlar. Anlatım, Soru-Cevap, Sözlü Sınav, Ödev,
2 Veri ve veri kavramları ile ilişki kurar Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Problem Çözme, Sözlü Sınav, Ödev,
3 Karşılaştırma ve kontrol deyimlerini sınıflar Soru-Cevap, Gösterip Yaptırma, Grup Çalışması, Sınav , Ödev,
4 Standart Fonksiyonların kullanım şekillerini açıklar. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Sınav , Sözlü Sınav,
5 Veri dosyalama programlarını tasarlar. Soru-Cevap, Gösterip Yaptırma, Problem Çözme, Ödev,
6 JSP ile ilgili öğrendiği bilgi ve becerileri öğrencilerine aktarır. Soru-Cevap, Gösterip Yaptırma, Rol Oynama, Problem Çözme, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 HTML Giriş 1,2,5
2 HTML tagları 1,4
3 HTML web sayfası tasarımı 1,5
4 Dreamweaver tanıtımı 1,5
5 Dreamweaver sayfa tasarım 1,5
6 Asp.Net ortamı tanıtımı 1,3,5
7 Asp.Net veritabanı ilişkileri 1,2,3
8 Asp.net uygulamaları 1,4,5
9 PHP uygulamaları 1,5
10 PHP Veritabanı işlemleri 1,5
11 JSp kurulumu yapısı 1,5
12 Operatörler,Dögüler ve karar yapıları 1,5
13 JSp ve MySql uygulaması 1,5
14 JSp ve Acess uygulaması 1,5
Resources
Course Notes (1)JSP ders notları 2012 Metin Çengel
Course Resources (2)Java Server Pages 2010 Mimar Aslan Umuttepe Yayınları
(3)Servlet ve JSP Murat Balkan Pusula Yayınları
(4)Java Server Pages Musa Çavuş.
(5)JSp Yenikler Numan Peköz 2010
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 20
1. Sözlü Sınav 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 5 5
Kısa Sınav 1 2 2
Ödev 1 2 2
Sözlü Sınav 1 2 2
Final 1 3 3
Total Workload 94
Total Workload / 25 (Hours) 3.76
dersAKTSKredisi 4