Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Işletim Sistemleri ve Uygulamalari BTE 301 5 4 + 0 4 9
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Öğr.Gör. SELÇUK SIRRI TERCAN
Course Lecturers Öğr.Gör. SELÇUK SIRRI TERCAN,
Course Assistants Emre Çam
Course Category
Course Objective İşletim sistemi kavramını ve öğelerini tanımlar. İşletim sistemi türlerini anlatır. İşletim sistemlerinin temel özelliklerini bilir. İşletim sistemlerinin optimizasyonunu gerçekleştirir.
Course Content İşletim sistemi ile ilgili temel kavramlar ve tarihçe, işletim sistemlerinin temel görevleri ve sınıflandırılması, Von Neumann mimarisi ve işletim sisteminin yapısı, çekirdeği ve çalışma prensipleri, sanal bellek yönetim teknikleri, sistem hataları ve kilitlenmelerin sebepleri ve çözüm yolları. İşletim sistemleri arası farklılıklar (Windows, Linux, Unix, MAC OS), Disk yönetimi ve hata tolerans sistemleri, işletim sisteminin kurulması ve yönetimsel komutlar, işletim sisteminin genel işleyişi ve masa üstü kavramları, kontrol menüleri ve programlar, dosya ve klasör işlemleri, kullanıcı ve grup işlemleri ve yönetimi, dosya ve yazıcı paylaştırılması, sistem performansının izlenmesi ve denetlenmesi, güvenlik, virüs, zararlı kod, vb. önlenmesi ve yedekleme işlemleri. Windows ve Linux işletim sistemlerinin kurulumu, kullanımı ve sistem yönetimleri.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 İşletim sistemi kavramını ve öğelerini tanımlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Alıştırma ve Uygulama, Sözlü Sınav, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
2 Çekirdek kavramını ve türlerini anlatır. Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Tartışma, Soru-Cevap, Anlatım, Performans Görevi, Ödev, Sınav , Sözlü Sınav,
3 Von neumann ve Harvard mimarilerini tanımlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sözlü Sınav, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
4 İşletim sistemleri arasındaki farklılıkları tanımlar. Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Soru-Cevap, Anlatım, Performans Görevi, Ödev, Sözlü Sınav, Sınav ,
5 İşlem yönetimi kavramını tanımlar. Anlatım, Soru-Cevap, Grup Çalışması, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev, Performans Görevi,
6 Hafıza yönetimi kavramını tanımlar. Alıştırma ve Uygulama, Tartışma, Grup Çalışması, Soru-Cevap, Anlatım, Performans Görevi, Ödev, Sözlü Sınav, Sınav ,
7 Girdi çıktı yönetimi kavramını tanımlar. Anlatım, Soru-Cevap, Grup Çalışması, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev, Performans Görevi,
8 Dosya sistemi kavramını tanımlar. Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Anlatım, Soru-Cevap, Performans Görevi, Sözlü Sınav, Ödev, Sınav ,
9 İşletim sistemlerinin güvenlik mekanizmalarını kullanır ve yapılandırır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Performans Görevi, Sözlü Sınav, Sınav , Ödev,
10 Sistem performansını etkileyen kavramları tanımlar. Tartışma, Soru-Cevap, Anlatım, Ödev, Performans Görevi, Sınav , Sözlü Sınav,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 İşletim sistemi kavramı ve tarihçesi syf 5-15
2 İşletim sistemi türleri ve kullanım yerleri syf 18-19
3 Çekirdek kavramı ve türleri syf 27-35
4 Von neuman ve Harvard mimarileri ve farklılıkları ders notu bölüm 2
5 İşlem yönetimi kavramı ve uygulamaları ders notu bölüm 3
6 Hafıza yönetimi kavramı ve uygulamaları ders notu bölüm 4
7 Girdi çıktı yönetimi kavramı ve uygulamaları ders notu bölüm 5
8 Dosya sistemi kavramı ve uygulamaları ders notu bölüm 6
9 Tekli hiyerarşi dosyası ders notu bölüm 7
10 İşletim sistemlerinde güvenlik kavramı ve uygulamaları ders notu bölüm 8
11 Proses haberleşmesi kavramı ve uygulamaları ders notu bölüm 9
12 Sanallaştırma kavramı ve uygulamaları ders notu bölüm 12
13 İşletim sistemi performansını etkileyen etmenler ders notu bölüm 10
14 İşletim sistemi hataları ve çözüm yolları ders notu bölüm 11
Resources
Course Notes Selçuk Sırrı Tercan, 2008, İşletim Sistemleri ders notları
Course Resources Andrew S. Tanenbaum, 2010, Modern Operating Systems
Prof. Dr. Ali Saatçi, 1993, Bilgisayar İşletim Sistemleri, Ankara: Meteksan Yayınları
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Ödev 30
1. Performans Görevi (Laboratuvar) 10
2. Performans Görevi (Laboratuvar) 10
3. Performans Görevi (Laboratuvar) 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 1 1
Ödev 1 5 5
Performans Görevi (Laboratuvar) 3 30 90
Final 1 1 1
Total Workload 225
Total Workload / 25 (Hours) 9
dersAKTSKredisi 9