Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Sosyal Bilgilerde Ileri Araştirma Yöntemleri SBE 503 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Doç.Dr. HÜSEYİN ÇALIŞKAN
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective
Course Content
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Nicel yöntemlerde kullanılan örneklem ve çeşitlerine örnekler verir.
2 Nicel yöntemlerde kullanılan veri toplama araçlarını tanır ve bunlara dair kendi alanına özgü problemler üzerinden örnekler sunar.
3 Nicel yöntemlere dair temel kavram ve araştırma modellerini fark eder.
4 Bilimsel araştırma sürecinin temel yapısını fark eder.
5 Nitel araştırmada örneklem çeşitlerini tanır ve kendi alanına dair geliştirdiği problemden, nitel bir örneklem seçer.
6 Nitel ve nicel yöntemlerin dayandığı temel felsefeleri tanımlar ve bu iki yöntemin farklılıklarını fark eder.
7 Toplanan verilerin analiz etme verileri toplama süreçlerini fark eder.
8 Bilim ve onunla ilgili temel kavramları (olgu, bilgi, mutlak, doğru, yanlış, evrensel bilgi v.b.) tanımlar.
9 Kendi alanına dair araştırma soruları geliştirir ve alanındaki problemleri tanımlamaya çalışır.
10 Nitel araştırmada veri toplama araçlarını tanır ve kendi alanına özgü bir problem doğrultusunda veri toplama aracı geliştirir.
11 Bilimsel araştırmanın temel yapısını ve dayandığı temel felsefeleri açıklar.
12 Araştırmaların raporlaştırılması sürecinde referans verme, kaynakça gösterme gibi temel bilgilerin yanı sıra araştırma raporunda yer alması gereken diğer unsurları tanır ve kendi alanına özgü bir problemden hareketle öğrendiklerini uygular.
13 Nitel araştırma tasarımlarını tanır.
Week Course Topics Preliminary Preparation
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Resources
Course Notes
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Total Workload 0
Total Workload / 25 (Hours) 0
dersAKTSKredisi 6