Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Social Studies Education Seminar:Geography Educati SBE 511 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses <p> None.</p>
Recommended Optional Courses
Course Language Turkish
Course Level yuksek_lisans
Course Type Optional
Course Coordinator Doç.Dr. YÜKSEL GÜÇLÜ
Course Lecturers Doç.Dr. YÜKSEL GÜÇLÜ,
Course Assistants
Course Category Available Basic Education in the Field
Course Objective

The aim of this course is to make research, analysis and application related to geography education.

Course Content

Definition, subject, department and research methods of geography, the principles of geographical thought. Factors affecting the selection of teaching methods in geography. The main principles of teaching in geography. Methods used in the teaching of geography. Tools that can be used in the teaching of geography.  Review articles about geography education. Preparation and presentation an article on geography.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Explains the definition, subject, sections, research methods and principles of geography in general. , , , ,
2 Explains the factors affecting the choice of methods in geography teaching. , , , ,
3 Evaluates the main teaching principles in geography teaching. , , , , ,
4 Compares the teaching methods used in geography teaching. , , , , ,
5 Evaluates the articles about geography education. , , , , , ,
6 Prepares an article about geography and makes a presentation. , , , , , ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Definition, subject and the sections of geography
2 Research methods of geography. Principles of geographical thinking
3 The place and importance of geography education in social studies education. Factors affecting the choice of teaching methods in geography
4 Main teaching principles in geography. Methods and techniques that can be used in geography teaching: Six hats, lecture,fishbone, simulation, brainstorming, self-study
5 Test, excursion-observation, demonstration, case study, problem solving, project-based learning
6 Role-plays and creative drama, question-answer, discussion
7 Mid- term exam.
8 Materials used in geography teaching
9 Evaluation of articles about geography education
10 Evaluation of articles about geography education
11 Evaluation of articles about geography education
12 Preparing and presenting an article about geography
13 Preparing and presenting an article about geography
14 Preparing and presenting an article about geography
Resources
Course Notes
Course Resources

* Alkan, C.ve Kurt, M., Özel Öğretim Yöntemleri (Disiplinlerin Öğretim Teknolojisi), Geliştirilmiş 4.Baskı, Anı Yay.,Ankara, 2014.
* Atalay, İ., vd., Coğrafya Öğretimi, Anadolu Ünv. Açık Öğretim Fak. Yay. No:175, Eskişehir, 1991.
* Doğanay, H., Coğrafya´ya Giriş, Atatürk Ünv. Yayın no:726, Kazım Karabekir Eğt. Fak., Yayın No.17,Erzurum, 1993.
* Doğanay, H., Okullarımızda Coğrafya Öğretiminin Temel Meseleleri, Milli Eğitim ve Kültür, Sayı.19, Ankara,1983.
* Doğanay, H., Coğrafyada Metodoloji. Genel Metotlar ve Özel Öğretim Metotları, MEB Yayınları, Öğretmen Meslek Kitapları Dizisi, Yayın No:1987, Anakara,1993.
* Doğanay, H., Coğrafya ve Liselerimizde Coğrafya Öğretimi (Müfredat) Programları, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksel Kurumu, Coğrafya Araştırmaları Dergisi, Cilt 1, Sayı 1, Ankara, 1989.
* Doğanay, H., Coğrafya Öğretim Yöntemleri, 5.Baskı: Aktif Yayınevi, Erzurum, 2002.
* Clark, M. K., Macmillan Social Studies. Our Country and Other Lands, Macmillan Pub. Co.,Inc. New York, 1980.
* Erol, O., Ortaöğretim Kurumlarında Coğrafya Öğretimi, Ortaöğretim Kurumları Sosyal Bilgiler Eğitimi ve Sorunları, Türk Eğitim Derneği Yayınları, Anakara,1987.
* Güngördü,E., Eğitim Fakülteleri İçin Coğrafyada Öğretim Yöntemleri, İlkeler ve Uygulamalar, Nobel Yay.Dağıt., Ankara, 2002.
* Güngördü, E., Liselerde Coğrafya Dersi Öğretimi, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara,2001.
* Özgüç, N., Beşeri Coğrafyada Veri Toplama ve Değerlendirme Yöntemleri, İÜEF.Yayını, İstanbul, 1984.
* Öztürk, C.ve Dilek, D., Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi, PEGEM Yay., Ankara,2002.
* Sosyal Bilimler Öğretimi: Öğretmen Eğitimi Dizisi. YÖK, Dünya Bankası Milli Eğitimi Geliştirme Projesi, Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi, Ankara, 1997.
* Riza, E.T., Eğitimde Araç- Gereçler Teknolojisi, Göksu Fotokopi Ofset, İzmir,1992.
* Sönmez, V., Sosyal Bilgiler Öğretimi ve Öğretmen Kılavuzu, Anı Yay., Ankara, 1998.
* Şahin,C., Konu Alanı Ders Kitabı İnceleme Kılavuzu. Sosyal Bilgiler, Gündüz.Eğt.Yay., Ankara,2003.
* Şahin, C., Türkiyede Coğrafya Öğretimi (Sorunları-Çözüm Önerileri):Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, Ankara, 2001.
* MEB, I.Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi (15-17 Mayıs 2003), İzmir, Tebliğler, Anakara,2004.
*İşman, A., Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı (3.Baskı), PEGEM AKADEMİ, Ankara, 2008.
* Alım, M., Problems of geography education in Turkey, International Journal of Human Sciences, Vol 6, No 1 (2009) http://www. insanbilimleri. com/ ojs/ index. php/ uib/article/view/677 (2009).
* Ünlü, M., Coğrafya Öğretimi, Pegem Akademi, Ankara,2014.                                                                                                                                                                      

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 15
2. Ödev 40
3. Ödev 30
Total 85
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 3 48
Mid-terms 1 10 10
Assignment 1 10 10
Performance Task (Seminar) 2 10 20
Final examination 1 10 10
Total Workload 146
Total Workload / 25 (Hours) 5.84
dersAKTSKredisi 6