Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Sosyal Bilgiler Eğitimi Semineri:Coğrafya Eğitimi SBE 511 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. YÜKSEL GÜÇLÜ
Course Lecturers Doç.Dr. YÜKSEL GÜÇLÜ,
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Temel Öğretim
Course Objective

Bu dersin amacı coğrafya eğitimi ile ilgili araştırma, inceleme ve uygulama yapmaktır.

Course Content

Coğrafyanın tanımı, konusu, bölümleri, araştırma metotları, Coğrafi düşüncenin ilkeleri. Coğrafyada öğretim yönteminin seçimini etkileyen faktörler. Coğrafyada başlıca öğretim ilkeleri. Coğrafya öğretiminde kullanılabilecek yöntem ve teknikler. Coğrafya öğretiminde kullanılabilecek araç gereçler. Coğrafya eğitimi ile ilgili makale inceleme. Coğrafya ile ilgili bir makale hazırlama ve sunma.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Coğrafya ile ilgili bir makale hazırlar ve sunum yapar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Ödev, Performans Görevi,
2 Coğrafya öğretiminde kullanılan öğretim yöntemlerini karşılaştırır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav ,
3 Coğrafya öğretiminde yöntem seçimini etkileyen faktörleri açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Bireysel Çalışma, Sınav ,
4 Coğrafya eğitimi ile ilgili makaleleri değerlendirir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Ödev, Performans Görevi,
5 Coğrafyanın tanımını, konusunu, bölümlerini, araştırma metotlarını ve coğrafi düşüncenin ilkelerini genel olarak açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Bireysel Çalışma, Sınav ,
6 Coğrafya öğretimindeki başlıca öğretim ilkelerini değerlendirir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Coğrafyanın tanımı, konusu. bölümleri
2 Coğrafyanın araştırma metotları ve coğrafi düşüncenin ilkeleri
3 Coğrafya eğitiminin Sosyal Bilgiler eğitimindeki yeri ve önemi. Coğrafyada öğretim yönteminin seçimini etkileyen faktörler
4 Coğrafyada başlıca öğretim ilkeleri. Coğrafya öğretiminde kullanılabilecek yöntem ve teknikler: Altı şapka, anlatım, balık kılçığı, benzetişim, beyin fırtınası, bireysel çalışma
5 Deney, gezi-gözlem, gösteri,örnek olay, problem çözme
6 Proje tabanlı öğrenme, rol oynama ve yaratıcı drama, soru-cevap, tartışma
7 Ara sınav.
8 Coğrafya öğretiminde kullanılabilecek araç gereçler
9 Coğrafya eğitimi ile ilgili makale değerlendirme
10 Coğrafya eğitimi ile ilgili makale değerlendirme
11 Coğrafya eğitimi ile ilgili makale değerlendirme
12 Coğrafya ile ilgili bir makale hazırlama ve sunma
13 Coğrafya ile ilgili bir makale hazırlama ve sunma
14 Coğrafya ile ilgili bir makale hazırlama ve sunma
Resources
Course Notes
Course Resources

* Alkan, C.ve Kurt, M., Özel Öğretim Yöntemleri (Disiplinlerin Öğretim Teknolojisi), Geliştirilmiş 4.Baskı, Anı Yay.,Ankara, 2014.
* Atalay, İ., vd., Coğrafya Öğretimi, Anadolu Ünv. Açık Öğretim Fak. Yay. No:175, Eskişehir, 1991.
* Doğanay, H., Coğrafya´ya Giriş, Atatürk Ünv. Yayın no:726, Kazım Karabekir Eğt. Fak., Yayın No.17,Erzurum, 1993.
* Doğanay, H., Okullarımızda Coğrafya Öğretiminin Temel Meseleleri, Milli Eğitim ve Kültür, Sayı.19, Ankara,1983.
* Doğanay, H., Coğrafyada Metodoloji. Genel Metotlar ve Özel Öğretim Metotları, MEB Yayınları, Öğretmen Meslek Kitapları Dizisi, Yayın No:1987, Anakara,1993.
* Doğanay, H., Coğrafya ve Liselerimizde Coğrafya Öğretimi (Müfredat) Programları, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksel Kurumu, Coğrafya Araştırmaları Dergisi, Cilt 1, Sayı 1, Ankara, 1989.
* Doğanay, H., Coğrafya Öğretim Yöntemleri, 5.Baskı: Aktif Yayınevi, Erzurum, 2002.
* Clark, M. K., Macmillan Social Studies. Our Country and Other Lands, Macmillan Pub. Co.,Inc. New York, 1980.
* Erol, O., Ortaöğretim Kurumlarında Coğrafya Öğretimi, Ortaöğretim Kurumları Sosyal Bilgiler Eğitimi ve Sorunları, Türk Eğitim Derneği Yayınları, Anakara,1987.
* Güngördü,E., Eğitim Fakülteleri İçin Coğrafyada Öğretim Yöntemleri, İlkeler ve Uygulamalar, Nobel Yay.Dağıt., Ankara, 2002.
* Güngördü, E., Liselerde Coğrafya Dersi Öğretimi, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara,2001.
* Özgüç, N., Beşeri Coğrafyada Veri Toplama ve Değerlendirme Yöntemleri, İÜEF.Yayını, İstanbul, 1984.
* Öztürk, C.ve Dilek, D., Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi, PEGEM Yay., Ankara,2002.
* Sosyal Bilimler Öğretimi: Öğretmen Eğitimi Dizisi. YÖK, Dünya Bankası Milli Eğitimi Geliştirme Projesi, Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi, Ankara, 1997.
* Riza, E.T., Eğitimde Araç- Gereçler Teknolojisi, Göksu Fotokopi Ofset, İzmir,1992.
* Sönmez, V., Sosyal Bilgiler Öğretimi ve Öğretmen Kılavuzu, Anı Yay., Ankara, 1998.
* Şahin,C., Konu Alanı Ders Kitabı İnceleme Kılavuzu. Sosyal Bilgiler, Gündüz.Eğt.Yay., Ankara,2003.
* Şahin, C., Türkiyede Coğrafya Öğretimi (Sorunları-Çözüm Önerileri):Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, Ankara, 2001.
* MEB, I.Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi (15-17 Mayıs 2003), İzmir, Tebliğler, Anakara,2004.
*İşman, A., Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı (3.Baskı), PEGEM AKADEMİ, Ankara, 2008.
* Alım, M., Problems of geography education in Turkey, International Journal of Human Sciences, Vol 6, No 1 (2009) http://www. insanbilimleri. com/ ojs/ index. php/ uib/article/view/677 (2009).
* Ünlü, M., Coğrafya Öğretimi, Pegem Akademi, Ankara,2014.                                                                                                                                                                       

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 30
2. Ödev 40
3. Ödev 30
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 10 10
Ödev 1 10 10
Performans Görevi (Seminer) 2 10 20
Final 1 10 10
Total Workload 146
Total Workload / 25 (Hours) 5.84
dersAKTSKredisi 6