Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Tarih ve Yurttaşlik Eğitimi TRE 507 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. HALİL İBRAHİM SAĞLAM
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Yurttaşlık kavramını genel olarak değerlendirmek
İnsan hakları kavramını irdelemek
Türk demokrasisinin günümüze kadar geçirmiş olduğu evreleri pedagojik açıdan değerlendirmek
Tarih eğitiminin genel anlamda etkin yurttaş yetiştirmekteki önemini incelemek.
Course Content Yurttaşlık kavramını araştırılması, tanıtılması ve tartışılması. İnsan hakları kavramının tarihsel süreç içersindeki gelişiminin araştırılması ve tartışılması. Türk demokrasisinin günümüze kadar geçirmiş olduğu evreleri pedagojik açıdan incelenmesi. Tarih eğitiminin genel anlamda etkin yurttaş yetiştirmekteki öneminin araştırılması.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Demokrasinin önemini kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sözlü Sınav, Proje / Tasarım,
2 Türk demokrasisinin günümüze kadar geçirmiş olduğu evreleri bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sözlü Sınav, Proje / Tasarım,
3 Tarih eğitimi kapsamında yurttaşlık bilincinin önemini değerlendirir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sözlü Sınav, Proje / Tasarım,
4 Etkili yurttaş yetiştirme isteğinin önemini fark eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sözlü Sınav, Proje / Tasarım,
5 İnsan hakları kavramını tanır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sözlü Sınav, Proje / Tasarım,
6 Yurttaşlık kavramına ilişkin literatürü tanır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sözlü Sınav, Proje / Tasarım,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Tanışma ve dersin içeriği hakkında bilgi verilmesi Konuyla ilgili araştırmaların yapılması ve sonuçlarının sınıfa getirilmesi
2 Yurttaşlık eğitimine kaynaklık eden eserlerin araştırılması Konuyla ilgili araştırmaların yapılması ve sonuçlarının sınıfa getirilmesi
3 İnsan hakları eğitimi kavramının tarihsel süreç içindeki gelişimi Konuyla ilgili araştırmaların yapılması ve sonuçlarının sınıfa getirilmesi
4 İnsan hakları eğitimi kavramının tarihsel süreç içindeki gelişimi Konuyla ilgili araştırmaların yapılması ve sonuçlarının sınıfa getirilmesi
5 Türk demokrasisinin günümüze kadar geçirmiş olduğu evreler Konuyla ilgili araştırmaların yapılması ve sonuçlarının sınıfa getirilmesi
6 Türk demokrasisinin günümüze kadar geçirmiş olduğu evreler Konuyla ilgili araştırmaların yapılması ve sonuçlarının sınıfa getirilmesi
7 Etkili vatandaş yetiştirme Konuyla ilgili araştırmaların yapılması ve sonuçlarının sınıfa getirilmesi
8 Ara sınav
9 Etkili vatandaşta bulunması gereken özellikler Konuyla ilgili araştırmaların yapılması ve sonuçlarının sınıfa getirilmesi
10 Demokratik vatandaşlık eğitimi Konuyla ilgili araştırmaların yapılması ve sonuçlarının sınıfa getirilmesi
11 Tarih eğitiminin genel anlamda etkin yurttaş yetiştirmekteki rolü Konuyla ilgili araştırmaların yapılması ve sonuçlarının sınıfa getirilmesi
12 Tarih eğitiminin genel anlamda etkin yurttaş yetiştirmekteki rolü Konuyla ilgili araştırmaların yapılması ve sonuçlarının sınıfa getirilmesi
13 Tarih eğitiminin genel anlamda etkin yurttaş yetiştirmekteki rolü Konuyla ilgili araştırmaların yapılması ve sonuçlarının sınıfa getirilmesi
14 Tarih ve yurttaşlık eğitiminin çeşitli boyutlarıyla tartışılması Konuyla ilgili araştırmaların yapılması ve sonuçlarının sınıfa getirilmesi
Resources
Course Notes 1. İlhan Tekeli (2000). Tarih Yazımı Üzerine Düşünmek, Dost Kitabevi, Ankara.<br>[1] Mustafa Gündüz ve Ferhan Gündüz, Yurttaşlık Bilinci, Ankara, 2005. <br>[2] Mustafa Safran ve Dursun Dilek, 21. Yüzyılda Kimlik, Vatandaşlık ve Tarih Eğitimi, İstanbul, 2008.<br>[3] Arife Figen Ersoy, Sosyal Bilgiler Dersinde Öğretmenlerin Etkili Vatandaşlık Eğitimi Uygulamalarına İlişkin Görüşleri, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Eskişehir, 2007.<br>[4] Konuya İlişkin Makaleler <br><br>3. Bedia Demiriş (1994). “Grekler’de ve Romalılar’da Tarih Yazımı: I. Grekler’de Tarih Yazımı” Anadolu Araştırmaları Cilt XIII, İstanbul s. 231-240.<br>4. Demiriş, Bedia, (1999). “Grekler’de ve Romalılar’da Tarih Yazımı: 2. Romalılar’da Tarih Yazımı:” Anadolu Araştırmaları Cilt XV, İstanbul s. 431-459.<br>5. Bedia Demiriş (2001). “Antikçağda Şiir-Tarih-Retorik İlişkisi, Toplumsal Tarih Kasım, s. 43-45.<br>6. George Iggers (2000). 20. Yüzyıl Tarih Yazımı. İstanbul.<br>7. Marc Bloch (1994). Tarihin Savunusu ya da Tarihçilik Mesleği (Çev: Mehmet Ali Kılıçbay). Gece Yayınları, Ankara. <br>8. Keith Jenkins (1997). Tarihi Yeniden Düşünmek, (Çev. Bahadır Sina Şener), Dost Yayınları, Ankara.<br>9. Babinger Franz (1992). Osmanlı Tarih Yazarları ve Eserleri, 2.baskı, (Çev. Coşkun Üçok), Ankara.<br>10. Bıçak, Ayhan (2004). Tarih Sorunu. Kutadgu Bilig. Sayfa, 106-121. <br>11. Bıçak, Ayhan (2004). Tarih Düşüncesi 1. Tarih Düşüncesinin Oluşumu. Dergah Yayınları, İstanbul.
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 2 13 26
Ödev 1 15 15
Final 1 15 15
Total Workload 152
Total Workload / 25 (Hours) 6.08
dersAKTSKredisi 6