Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Yabanci Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Metindilbilimi YTO 508 0 3 + 0 3 8
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. FİRDEVS KARAHAN
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective

Yabancılara Türkçe öğretiminde metinlerin kullanılmasının önemini kavratmak, hangi metinlerin yabancılaraTürkçe öğretiminde kullanılmasının uygun olacağını metindilbilimsel ölçütlerle ortaya koyma becerisini kazandırmak ve bu bağlamda metinlerin dilsel, ve biçemsel yapılarından yola çıkarak metinlerin anlam çözümlemelerini yapabilme becersini öğrencilere kazandırmak, öğrencilerin metinleri metindilbilimsel ölçütlerle sadeleştirebilmelerini sağlamak

Course Content

Metin kavramı, metinlerin dilbilimsel yapısı, dilbilimden hareketle metinlerin anlamlarına yönelik yorumlama/çözümleme çalışmaları, ve bu uygulamalardan hareketle değişik metinlerin yabancılara Türkçe öğretiminde kullanımı.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Metin kavramını dilbilimsel çerçeve içinde açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
2 Metindilbilimsel çözümleme yöntemlerini uygulayarak, anlam çözümlemeleri ve metin sadeleştirme uygulamaları yapar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Yabancılara Türkçe Öğretiminde edebi metin kullanımının önemini kavrar . Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Metindilbilim bağlamında metni oluşturan yapıları tanır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 Bağlaşıklık, bağdaşıklık, artgönderim, öngönderim gibi metindilimsel kavramları açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
6 Türk edebiyatındaki metinleri, metindilbilimsel ölçütler içinde sadeleştirerek yabancılara Türkçe öğretimi için değişik etkinlikler içinde kullanır. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Metindilbilimin Gelişim Evreleri
2 Metin Kavramı, Metindilbilimsel Kavramlar, Metinsellik Ölçütleri
3 Metin Türü Belirleyici Ölçütler: Metnin İşlevleri, Küçük Ölçekli Yapı, Büyük Ölçekli Yapı
4 Metnin Küçük Ölçekli Yapısı, Bağdaşıklık Ve Bağlaşıklık
5 Metnin Büyük Ölçekli Yapısı
6 Kelime Öğretimi
7 Metindilbilmsel Çerçevede Metin Çözümleme Çalışmaları
8 Metindilbilmsel Çerçevede Metin Çözümleme Çalışmaları
9 Yabancılara Türkçe Öğretiminde Farklı Metin Türlerinin Kullanımı
10 Ara sınav
11 Yabancı dil olarak Türkçe dersleri için metin etkinlikleri hazırlama
12 Yabancı dil olarak Türkçe dersleri için metin etkinlikleri hazırlama
13 Yabancı dil olarak Türkçe dersleri için metin etkinlikleri hazırlama
14 Genel değerlendirme
Resources
Course Notes
Course Resources

Demirci, K. (2015). Kelime Bilgisi El Kitabı. Ankara: Anı Yayıncılık. 

Dilidüzgün, Ş. (2017). Metindilbilim ve Türkçe Öğretimi: Uygulamalı Bir Yaklaşım. Ankara: Anı Yayıncılık. 

Torusdağ, G. ve Aydın, İ. (2017). Metindilbilim ve Örnek Metin Çözümlemeleri. Ankara: Pegem Yayıncılık. 

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 75
1. Performans Görevi (Seminer) 25
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 7 112
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Total Workload 176
Total Workload / 25 (Hours) 7.04
dersAKTSKredisi 8