Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Toplu Öğretmenlik Alan Uygulamasi YTO 509 0 3 + 3 5 8
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi MEHMET ÖZDEMİR
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Öğretmenlik Alan Uygulaması ve seminerleri dersi tamamlandığında öğretmen adayları şu nitelikleri kazanmış olacaklardır: a.Öğretmenlik mesleğinin yeterliliklerini geliştirebilme, b. Kendi alanının ders programını anlayabilme, c. Ders kitaplarını değerlendirebilme, d. Ölçme ve değerlendirme yapabilme e. Süreç sonunda kendini geliştirebilme özelliklerini kazanmış olmak.
Course Content Öğretmen adaylarının kazanmış oldukları alan bilgisi, mesleki bilgi ve becerilerini, etkili, verimli, güvenli olarak “sınıf düzeyinde- toplu” uygulamaları ve geliştirmeleri sağlanır. Ayrıca görev ve sorumlulukların Enstitü, Fakülte ve Uygulama Okulu arasında paylaşılmasına yönelik konular ele alınır. Yapılan çalışmalar ve hazırlanan raporlar danışman Öğretmen ve Öğretim Üyesi tarafından her hafta değerlendirilir.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Öğrenme seviyeleri farklı öğrencilere yönelik yeni davranışlar geliştirir.
2 Alan bilgisini bireysel olarak kullanmayı öğrenir, Meslek bilgisini sınıfa uygulamasını öğrenir.
3 Uygulama esnasında problem çözmeyi öğrenir. Dersi planlamayı ve zamanı kullanmayı öğrenir.
4 Okulun örgütsel yapısını, işleyişini ve öğretmenliği sistemli bir yaklaşımla tanır.
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Dönem planının yapılması, Kaynakça ve Uygulama hakkında bilgilendirme
2 Öğrencilerin okuldaki bir günlerinin izlenmesi
3 Sınıfın seviye tespiti ve Öğretim yöntemi geliştirme
4 Soru sorma alıştırmaları
5 Dersin yönetimi ve sınıfın kontrolü
6 Okul ve Toplum
7 Grup çalışması düzenleme
8 Grup çalışması uygulamaları
9 Çalışma yaprakları hazırlama ve kullanma
10 Okul ve Çevre
11 Test hazırlama, puanlama ve analiz
12 Öğretimde materyal geliştirme ve yararlanma
13 Soru sormayı gözlemleme
14 Dönemin değerlendirilmesi
Resources
Course Notes Prof.Dr.Sabri KOÇ, Prof.Dr.Sema ERGEZEN, Doç.Dr.Alipaşa AYAS vd., Fakülte Okul İşbirliği, YÖK, DÜNYA BANKASI MİLLİ EĞİTİMİ GELİŞTİRME PROJESİ HİZMET ÖNCESİ ÖĞRETMEN EĞİTİMİ, ANKARA 1998<br>T.C Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğü, ÖĞRETMENLİK UYGULAMASINA İLİŞKİN YÖNERGE, ANKARA 1998
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 25
2. Kısa Sınav 25
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 8 128
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Total Workload 192
Total Workload / 25 (Hours) 7.68
dersAKTSKredisi 8